Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Stargard, ul. Czarnieckiego 33

Województwo:

zachodniopomorskie

Tytuł prawny:

użytkowanie wieczyste gruntu i własność budynków

Numer księgi wieczystej:

SZ1T/00050285/9

Nr ewidencyjny działki:

4

Powierzchnia działki:

1 334 m2

Powierzchnia budynku:

917,25 m2

 

Cena:

2 050 000 PLN

OPCJA NAJMU ZWROTNEGO

DOKUMENTY

 

 
Materiały informacyjne i istotne warunki sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności. Sprzedaż z ewentualną opcją zawarcia przez Bank umowy najmu części powierzchni – szczegóły w Materiałach Informacyjnych.

Działka o powierzchni 1 334 m2 o numerze ewidencyjnym 4, obręb nr 321401_1.0011, oznaczona symbolem Bi (inne tereny zabudowane).

Teren zabudowany 4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem o funkcji biurowo-usługowej i budynkiem garażu. Wskaźnik powierzchni zabudowy: 31%. Teren działki regularny, kwadratowy. Teren ogrodzony, bez bramy wjazdowej. Teren podwórka nieruchomości zagospodarowany częściowo chodnikiem z kostki betonowej i brukowanej oraz trawnikami.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla przedmiotowego obszaru nie uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/418/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego”, przedmiotowy teren leży w obszarze jednostki planistycznej 1 – Stare Miasto:

SM.1.6 – tereny śródmiejskich zespołów mieszkaniowych.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obszarze rewitalizacji Śródmieście-Starówka. Gmina Miasto Stargard nie podjęła uchwały o ustanowieniu prawa pierwokupu, jak również Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Działka położona jest na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 40 decyzją z dnia 22 kwietnia 1955 r. znak: kl.V-0/19/55, dla którego ustanowiono strefę „A” ochrony zespołu staromiejskiego. Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków.

 • Księga wieczysta KW Nr SZ1T/00050285/9 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych i zawiera m.in. następujące wpisy:

  Grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość

  DZIAŁ I - Oznaczenie nieruchomości

  1. Położenie                                            Stargard Szczeciński, Czarnieckiego 33

  2. Działki ewidencyjne:                             4

  3. Obszar (m2)                                        1344

  4. Sposób korzystania                             Nieruchomość zabudowana

  5. Budynki                                              Budynek mieszkalny, budynek garażu

  DZIAŁ I-Sp - Spis praw związanych z własnością

  Działka w użytkowaniu wieczystym do 2089-12-05 i budynki stanowiące odrębną nieruchomość.

  DZIAŁ II - Własność

  Właściciel:                                              Skarb Państwa

  Użytkownik Wieczysty                            udział 1/1 BNP Paribas Bank Polska S.A.

  DZIAŁ III - Ciężary i ograniczenia             brak wpisów

  DZIAŁ IV – Hipoteki                                 brak wpisów

   

  Pełną treść księgi wieczystej należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

 • Budynek biurowo-usługowy

  • powierzchnia zabudowy: 383,00 m2 (wg kartoteki budynków)
  • pow. użytkowa budynku: 917,25 m2 (wg inwentaryzacji – wraz z klatkami schodowymi)
  • funkcja: biurowo-usługowa,
  • rok budowy: b.d.
  • liczba kondygnacji nadziemnych: 4,
  • liczba kondygnacji podziemnych: 1,
  • instalacje: elektryczna, wod.-kan., CO gazowa,
  • wentylacja, teletechniczna, klimatyzacja punktowa

   

  Konstrukcja budynku murowana. Dach wielospadowy kryty dachówką. Stolarka okienna PCV. Drzwi wejściowe drewniane, boczne metalowe. Stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa i drewniana.

   

  Układ funkcjonalny budynku:

  Budynek składa się z części:

  - piwnice – magazynowo-techniczne ze skarbcem,

  - parter – bankowy: z wejściem frontowym oraz skarbcem,

  - 1-2 piętro – biurowo-usługowy: przeznaczony pod wynajem.

  Pomieszczenia kondygnacji naziemnych dostosowane są do pełnienia funkcji biurowo-usługowej. Wykończenie powierzchni zajmowanych przez bank (na parterze) standard wysoki – po remoncie. Podłogi wyłożone gresem, wykładzina dywanowa, ściany - gładzie gipsowe. Pomieszczenia klimatyzowane. Pomieszczenia piwnicy standard typowy dla pomieszczeń magazynowych i technicznych. Podłogi pozostałych powierzchni: parkiet, płytki, wykładziny dywanowe, PCV o zróżnicowanym stopniu zużycia. Ściany: tynki, gładzie, płytki. Grzejniki płytowe i żeberkowe.

  Część powierzchni użytkowana przez Bank, pozostała powierzchnia - nieużytkowana.

   

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego budynku podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):

  EU    57,70    kWh/(m2*rok)
  EK    89,90    kWh/(m2*rok)
  EP    151,80    kWh/(m2*rok)
  UOZE    2,70    %
  ECO2    0,042    t CO2/(m2*rok)

   

  Budynek garażowy:

  • powierzchnia zabudowy: 39,00 m2 (wg kartoteki budynków),
  • pow. użytkowa budynku: ok. 36,06 m2 (wg inwentaryzacji)
  • funkcja: garaż,
  • liczba kondygnacji nadziemnych: 1,
  • konstrukcja: mur.

  W budynku 2 boksy garażowe. Bramy garażowe w starym standardzie.

  Zawarto umowę najmu powierzchni na czas nieoznaczony.

   

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

  Nieruchomość zlokalizowana jest w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Czarnieckiego 33, w strefie centralnej miasta, w odległości około 400 od Rynku Staromiejskiego.

  Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa wielorodzinna z punktami usługowymi w parterach budynków z różnego okresu powstania oraz usługowa, m.in. Powiatowa Stacja Sanitarna, Prokuratura Rejonowa, oddziały innych banków. 70 m od nieruchomości zlokalizowany jest Urząd Miejski. Droga krajowa nr 28 relacji Stargard – Gdynia, przebiega w odległości 700 m w linii prostej od nieruchomości.

   

  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

  Nieruchomość zlokalizowana przy ulicy Czarnieckiego, będącej lokalną drogą gminną, dwukierunkową, jednopasmową, o nawierzchni asfaltowej. Wjazd na teren podwórka nieruchomości jest możliwy bezpośrednio od strony ulicy Czarnieckiego – wjazd wąskiej szerokości. Główne wejście do budynku zlokalizowane z boku budynku, widoczne od strony ulicy Czarnieckiego. Ponadto, dostęp do budynku możliwy od strony tylnego wejścia.

  Na terenie podwórka nieruchomości, urządzono parking z naziemnymi miejscami postojowymi, na około 8 pojazdów. Dodatkowo, na terenie nieruchomości zlokalizowany jest garaż z 2 boksami garażowymi.

  Ciągi piesze - po obu stronach ulicy. Dostęp do komunikacji miejskiej określono jako dobry – odległość do stacji PKP i dworca autobusowego wynosi 800 m.
   

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

 •