Bank zmieniającego się świata
 

Stargard, ul. Czarnieckiego 33

Województwo:

zachodniopomorskie

Tytuł prawny:

użytkowanie wieczyste gruntu i własność budynków

Numer księgi wieczystej:

SZ1T/00050285/9

Nr ewidencyjny działki:

4

Powierzchnia działki:

1 334 m2

Powierzchnia budynku:

917,25 m2

 

Cena:

2 050 000 PLN

OPCJA NAJMU ZWROTNEGO

DOKUMENTY

 

 
Materiały informacyjne i istotne warunki sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności. Sprzedaż z ewentualną opcją zawarcia przez Bank umowy najmu części powierzchni – szczegóły w Materiałach Informacyjnych.

Działka o powierzchni 1 334 m2 o numerze ewidencyjnym 4, obręb nr 321401_1.0011, oznaczona symbolem Bi (inne tereny zabudowane).

Teren zabudowany 4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem o funkcji biurowo-usługowej i budynkiem garażu. Wskaźnik powierzchni zabudowy: 31%. Teren działki regularny, kwadratowy. Teren ogrodzony, bez bramy wjazdowej. Teren podwórka nieruchomości zagospodarowany częściowo chodnikiem z kostki betonowej i brukowanej oraz trawnikami.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla przedmiotowego obszaru nie uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/418/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego”, przedmiotowy teren leży w obszarze jednostki planistycznej 1 – Stare Miasto:

SM.1.6 – tereny śródmiejskich zespołów mieszkaniowych.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obszarze rewitalizacji Śródmieście-Starówka. Gmina Miasto Stargard nie podjęła uchwały o ustanowieniu prawa pierwokupu, jak również Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Działka położona jest na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 40 decyzją z dnia 22 kwietnia 1955 r. znak: kl.V-0/19/55, dla którego ustanowiono strefę „A” ochrony zespołu staromiejskiego. Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków.

 • Księga wieczysta KW Nr SZ1T/00050285/9 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych i zawiera m.in. następujące wpisy:

  Grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość

  DZIAŁ I - Oznaczenie nieruchomości

  1. Położenie                                            Stargard Szczeciński, Czarnieckiego 33

  2. Działki ewidencyjne:                             4

  3. Obszar (m2)                                        1344

  4. Sposób korzystania                             Nieruchomość zabudowana

  5. Budynki                                              Budynek mieszkalny, budynek garażu

  DZIAŁ I-Sp - Spis praw związanych z własnością

  Działka w użytkowaniu wieczystym do 2089-12-05 i budynki stanowiące odrębną nieruchomość.

  DZIAŁ II - Własność

  Właściciel:                                              Skarb Państwa

  Użytkownik Wieczysty                            udział 1/1 BNP Paribas Bank Polska S.A.

  DZIAŁ III - Ciężary i ograniczenia             brak wpisów

  DZIAŁ IV – Hipoteki                                 brak wpisów

   

  Pełną treść księgi wieczystej należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

 • Budynek biurowo-usługowy

  • powierzchnia zabudowy: 383,00 m2 (wg kartoteki budynków)
  • pow. użytkowa budynku: 917,25 m2 (wg inwentaryzacji – wraz z klatkami schodowymi)
  • funkcja: biurowo-usługowa,
  • rok budowy: b.d.
  • liczba kondygnacji nadziemnych: 4,
  • liczba kondygnacji podziemnych: 1,
  • instalacje: elektryczna, wod.-kan., CO gazowa,
  • wentylacja, teletechniczna, klimatyzacja punktowa

   

  Konstrukcja budynku murowana. Dach wielospadowy kryty dachówką. Stolarka okienna PCV. Drzwi wejściowe drewniane, boczne metalowe. Stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa i drewniana.

   

  Układ funkcjonalny budynku:

  Budynek składa się z części:

  - piwnice – magazynowo-techniczne ze skarbcem,

  - parter – bankowy: z wejściem frontowym oraz skarbcem,

  - 1-2 piętro – biurowo-usługowy: przeznaczony pod wynajem.

  Pomieszczenia kondygnacji naziemnych dostosowane są do pełnienia funkcji biurowo-usługowej. Wykończenie powierzchni zajmowanych przez bank (na parterze) standard wysoki – po remoncie. Podłogi wyłożone gresem, wykładzina dywanowa, ściany - gładzie gipsowe. Pomieszczenia klimatyzowane. Pomieszczenia piwnicy standard typowy dla pomieszczeń magazynowych i technicznych. Podłogi pozostałych powierzchni: parkiet, płytki, wykładziny dywanowe, PCV o zróżnicowanym stopniu zużycia. Ściany: tynki, gładzie, płytki. Grzejniki płytowe i żeberkowe.

  Część powierzchni użytkowana przez Bank, pozostała powierzchnia - nieużytkowana.

   

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego budynku podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):

  EU    57,70    kWh/(m2*rok)
  EK    89,90    kWh/(m2*rok)
  EP    151,80    kWh/(m2*rok)
  UOZE    2,70    %
  ECO2    0,042    t CO2/(m2*rok)

   

  Budynek garażowy:

  • powierzchnia zabudowy: 39,00 m2 (wg kartoteki budynków),
  • pow. użytkowa budynku: ok. 36,06 m2 (wg inwentaryzacji)
  • funkcja: garaż,
  • liczba kondygnacji nadziemnych: 1,
  • konstrukcja: mur.

  W budynku 2 boksy garażowe. Bramy garażowe w starym standardzie.

  Zawarto umowę najmu powierzchni na czas nieoznaczony.

   

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

  Nieruchomość zlokalizowana jest w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Czarnieckiego 33, w strefie centralnej miasta, w odległości około 400 od Rynku Staromiejskiego.

  Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa wielorodzinna z punktami usługowymi w parterach budynków z różnego okresu powstania oraz usługowa, m.in. Powiatowa Stacja Sanitarna, Prokuratura Rejonowa, oddziały innych banków. 70 m od nieruchomości zlokalizowany jest Urząd Miejski. Droga krajowa nr 28 relacji Stargard – Gdynia, przebiega w odległości 700 m w linii prostej od nieruchomości.

   

  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

  Nieruchomość zlokalizowana przy ulicy Czarnieckiego, będącej lokalną drogą gminną, dwukierunkową, jednopasmową, o nawierzchni asfaltowej. Wjazd na teren podwórka nieruchomości jest możliwy bezpośrednio od strony ulicy Czarnieckiego – wjazd wąskiej szerokości. Główne wejście do budynku zlokalizowane z boku budynku, widoczne od strony ulicy Czarnieckiego. Ponadto, dostęp do budynku możliwy od strony tylnego wejścia.

  Na terenie podwórka nieruchomości, urządzono parking z naziemnymi miejscami postojowymi, na około 8 pojazdów. Dodatkowo, na terenie nieruchomości zlokalizowany jest garaż z 2 boksami garażowymi.

  Ciągi piesze - po obu stronach ulicy. Dostęp do komunikacji miejskiej określono jako dobry – odległość do stacji PKP i dworca autobusowego wynosi 800 m.
   

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

 •  

   

   

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.