Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 

Warszawa, ul. Żurawia 6/12

Województwo:
mazowieckie

Tytuł prawny:
nieruchomość lokalowa wraz u udziałem w części wspólnej

Nr KW:

WA4M/00157840/0

Nr ewidencyjny działki:
98/2 Obręb 0502. Obręb ewidencyjny 5-05-02.

Powierzchnia działki (użytkowanie wieczyste):

1 396,0 m2

Powierzchnia lokali łącznie:

1 394,40 m2

 

Przedmiotem sprzedaży są lokale użytkowe o łącznej powierzchni 1 394,40 m2 wraz z przysługującym udziałem w gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste wynoszącym 2152/10000 części. Lokale usytuowane na parterze 255,1 m2, na 1 piętrze 128,9 mi na 2 piętrze 1 040,4 m2. Aktualnie - pomieszczenia biurowe. Nieruchomość posiada niezbędne dla aktualnego sposobu użytkowania przyłącza i instalacje: energię elektryczną, wodę, kanalizację, centralne ogrzewanie, przyłącze telefoniczne, klimatyzację, okablowanie strukturalne.
Położona jest na terenie dzielnicy Śródmieście w pierwszej linii zabudowy ul. Żurawiej. W sąsiedztwie zabudowa biurowa i usługowa. Sprzedający jest zainteresowany jednoczesną sprzedażą wszystkich lokali.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium obszar ten oznaczony jest symbolem C-30 tereny wielofunkcyjne, o wysokości do 30 m.

Stan prawny

Dane z księgi wieczystej

Nieruchomości lokalowe

 1. 128,9 m2
  Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: WA4M/00305364/2
  Dział I-O (oznaczenia nieruchomości) – gmina Warszawa Centrum, dzielnica Śródmieście, ul. Żurawia 6/12, przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny, obszar 128,9 m2,
  Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) - prawo związane z prawem użytkowania wieczystego innej nieruchomości, właścicielowi lokalu opisanego w tej księdze przysługuje w 0,0199 częściach prawo użytkowania wieczystego gruntu na którym usytuowany jest budynek oraz w tych samych częściach prawo własności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, wielkość udziału w nieruchomości 199/10000
  Dział II (własność) - BANK BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA
  Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisu
  Dział IV (hipoteka) – brak wpisu
 2. 1 010,4 m2
  Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: WA4M/00305365/9
  Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – gmina Warszawa Centrum, dzielnica Śródmieście, ul. Żurawia 6/12, przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny, obszar 1.010,40 m2
  Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – prawo związane z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości, właścicielowi lokalu opisanego w tej księdze przysługuje w 0,1559 częściach prawo użytkowania wieczystego gruntu na którym usytuowany jest budynek oraz w tych samych częściach prawo własności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, wielkość udziału w nieruchomości 1559/10000
  Dział II (własność) – BANK BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA
  Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisu Dział IV (hipoteka) – brak wpisu
 3. 125,6 m2
  Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: WA4M/00305363/5
  Dział I-O (oznaczenia nieruchomości) – gmina Warszawa Centrum, dzielnica Śródmieście, ul. Żurawia 6/12, przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny, obszar 125,60 m2
  Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – prawo związane z prawem użytkowania wieczystego innej nieruchomości, właścicielowi lokalu opisanego w tej księdze przysługuje w 0,0194 częściach prawo użytkowania wieczystego gruntu na którym usytuowany jest budynek oraz w tych samych częściach prawo własności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, wielkość udziału w nieruchomości 194/10000
  Dział II (własność) – BANK BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA
  Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisu
  Dział IV (hipoteka) – brak wpisu
 4. 129,5 m2
  Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: WA4M/00305362/8
  Dział I-O (oznaczenia nieruchomości) – gmina Warszawa Centrum, dzielnica Śródmieście, ul. Żurawia 6/12, przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny, obszar 129,50 m2
  Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – prawo związane z prawem użytkowania wieczystego innej nieruchomości, właścicielowi lokalu opisanego w tej księdze przysługuje w 0,0200 częściach prawo użytkowania wieczystego gruntu na którym usytuowany jest budynek oraz w tych samych częściach prawo własności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, wielkość udziału w nieruchomości 200/10000
  Dział II (własność) – BANK BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA
  Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisu
  Dział IV (hipoteka) – brak wpisu

Nieruchomość budynkowa
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: WA4M/00157840/0
Dział I-O (oznaczenia nieruchomości) – działka gruntowa nr: 98/2 o powierzchni 1.396,0 m2 zabudowania budynkiem o powierzchni użytkowej 6.808,0 m2 Obręb ewidencyjny 05-02
Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość. Uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej. służebność gruntowa według treści wpisu w dziale III księgi dla nieruchomości obciążonej. Księga powiązana KW -WA4M/ 00156267/2; Okres użytkowania 2089-12-05. Sposób korzystania: działka gruntu w użytkowaniu wieczystym i stanowiący odrębną nieruchomość murowany budynek 7-kondygnacyjny o pow. użytkowej nadziemnej 6.808 m2.
Dział II (własność) – właściciel gruntu SKARB PAŃSTWA oraz udział "Zespoły Inwestycyjne Projektowo-Wdrożeniowe-Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością"
Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) Ograniczone prawo rzeczowe. Służebność gruntowa na czas nieokreślony polegająca na przebiegu wodociągu wraz z wodomierzem zaznaczonego kolorem niebieskim oraz na przebiegu kolektora kanalizacyjnego zaznaczonego kolorem różowym na załączniku nr 1 - który to dokument należy uznać za objęty treścią wpisu. Przedmiot ograniczono do części nieruchomości zaznaczonych na załączniku nr 1. Wskazania innej nieruchomości WA4M/00156267/2.
Ujawnia się wpis zarządcy nieruchomości wspólnej- Zespoły Inwestycyjne Projektowo- Wdrożeniowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o treści szczegółowo określonej w akcie notarialnym stanowiącym podstawę wpisu.
Dział IV (hipoteka) – Hipoteka umowna na kwotę 25.500.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy).

Przeznaczenie w aktach planistycznych:
Zgodnie z otrzymaną informacją dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1671/2013 z dnia 11.07.2013 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej, w którego obszarze znajduje się przedmiotowa nieruchomość. W projekcie planu przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach oznaczonych symbolami: H.7 UAc – zabudowa usług administracji publicznej i H.8 U – zabudowa usługowa. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy obszar ten oznaczony jest symbolem C-30 tereny wielofunkcyjne, o wysokości do 30 m.

Urząd m. st. Warszawy przyjął: Zintegrowany Program Rewitalizacji przyjęty został Uchwałą Rady m.st. Warszawy (XVII/367/2015) dnia 17 września 2015 roku. Program ten nie obejmuje swoim zakresem terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość.

Opis budynku

Opis budynku:
Budynek o powierzchni zabudowy – 1.169,0 m2, powierzchni użytkowej 6.808 m2. Budynek wykonany w konstrukcji żelbetowej, dziewięciokondygnacyjny. Dachy wykonane są z różnych technologii stropodachu nie wentylowanego pokryty papą termoizolacyjną. Elewacja – od strony frontowej wykonana z płyt piaskowca zaś od strony tylnej w technologii tynku cementowo – wapiennego. Przedmiotem sprzedaży są lokale niemieszkalne o łącznej powierzchni 384 m2. Lokale znajdują się na: parterze 125,60 m2 oraz 129,5 m2, na 1 piętrze 128,9 m2, i na 2 piętrze 1.010,4 m2. Obecnie są to pomieszczenia biurowe.

Mapa
Kontakt

tel. +48 504 435 436, pon.-pt. w godz. 9:00-17:00
e-mail:  nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

Zdjęcia

/>

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand