Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 

Województwo:
mazowieckie

Tytuł prawny:
nieruchomość lokalowa wraz u udziałem w części wspólnej

Nr KW:

WA4M/00157840/0

Nr ewidencyjny działki:
98/2 Obręb 0502. Obręb ewidencyjny 5-05-02.

Powierzchnia działki (użytkowanie wieczyste):

1 396,0 m2

Powierzchnia lokali łącznie:

1 394,40 m2

 

Przedmiotem sprzedaży są lokale użytkowe o łącznej powierzchni 1 394,40 m2 wraz z przysługującym udziałem w gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste wynoszącym 2152/10000 części. Lokale usytuowane na parterze 255,1 m2, na 1 piętrze 128,9 mi na 2 piętrze 1 040,4 m2. Aktualnie - pomieszczenia biurowe. Nieruchomość posiada niezbędne dla aktualnego sposobu użytkowania przyłącza i instalacje: energię elektryczną, wodę, kanalizację, centralne ogrzewanie, przyłącze telefoniczne, klimatyzację, okablowanie strukturalne.
Położona jest na terenie dzielnicy Śródmieście w pierwszej linii zabudowy ul. Żurawiej. W sąsiedztwie zabudowa biurowa i usługowa. Sprzedający jest zainteresowany jednoczesną sprzedażą wszystkich lokali.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium obszar ten oznaczony jest symbolem C-30 tereny wielofunkcyjne, o wysokości do 30 m.

Materiały informacyjne i istotne warunki sprzedaży

Zdjęcia

/>

Stan prawny

Dane z księgi wieczystej

Nieruchomości lokalowe

 1. 128,9 m2
  Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: WA4M/00305364/2
  Dział I-O (oznaczenia nieruchomości) – gmina Warszawa Centrum, dzielnica Śródmieście, ul. Żurawia 6/12, przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny, obszar 128,9 m2,
  Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) - prawo związane z prawem użytkowania wieczystego innej nieruchomości, właścicielowi lokalu opisanego w tej księdze przysługuje w 0,0199 częściach prawo użytkowania wieczystego gruntu na którym usytuowany jest budynek oraz w tych samych częściach prawo własności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, wielkość udziału w nieruchomości 199/10000
  Dział II (własność) - BANK BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA
  Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisu
  Dział IV (hipoteka) – brak wpisu
 2. 1 010,4 m2
  Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: WA4M/00305365/9
  Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – gmina Warszawa Centrum, dzielnica Śródmieście, ul. Żurawia 6/12, przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny, obszar 1.010,40 m2
  Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – prawo związane z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości, właścicielowi lokalu opisanego w tej księdze przysługuje w 0,1559 częściach prawo użytkowania wieczystego gruntu na którym usytuowany jest budynek oraz w tych samych częściach prawo własności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, wielkość udziału w nieruchomości 1559/10000
  Dział II (własność) – BANK BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA
  Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisu Dział IV (hipoteka) – brak wpisu
 3. 125,6 m2
  Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: WA4M/00305363/5
  Dział I-O (oznaczenia nieruchomości) – gmina Warszawa Centrum, dzielnica Śródmieście, ul. Żurawia 6/12, przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny, obszar 125,60 m2
  Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – prawo związane z prawem użytkowania wieczystego innej nieruchomości, właścicielowi lokalu opisanego w tej księdze przysługuje w 0,0194 częściach prawo użytkowania wieczystego gruntu na którym usytuowany jest budynek oraz w tych samych częściach prawo własności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, wielkość udziału w nieruchomości 194/10000
  Dział II (własność) – BANK BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA
  Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisu
  Dział IV (hipoteka) – brak wpisu
 4. 129,5 m2
  Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: WA4M/00305362/8
  Dział I-O (oznaczenia nieruchomości) – gmina Warszawa Centrum, dzielnica Śródmieście, ul. Żurawia 6/12, przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny, obszar 129,50 m2
  Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – prawo związane z prawem użytkowania wieczystego innej nieruchomości, właścicielowi lokalu opisanego w tej księdze przysługuje w 0,0200 częściach prawo użytkowania wieczystego gruntu na którym usytuowany jest budynek oraz w tych samych częściach prawo własności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, wielkość udziału w nieruchomości 200/10000
  Dział II (własność) – BANK BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA
  Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisu
  Dział IV (hipoteka) – brak wpisu

Nieruchomość budynkowa
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: WA4M/00157840/0
Dział I-O (oznaczenia nieruchomości) – działka gruntowa nr: 98/2 o powierzchni 1.396,0 m2 zabudowania budynkiem o powierzchni użytkowej 6.808,0 m2 Obręb ewidencyjny 05-02
Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość. Uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej. służebność gruntowa według treści wpisu w dziale III księgi dla nieruchomości obciążonej. Księga powiązana KW -WA4M/ 00156267/2; Okres użytkowania 2089-12-05. Sposób korzystania: działka gruntu w użytkowaniu wieczystym i stanowiący odrębną nieruchomość murowany budynek 7-kondygnacyjny o pow. użytkowej nadziemnej 6.808 m2.
Dział II (własność) – właściciel gruntu SKARB PAŃSTWA oraz udział "Zespoły Inwestycyjne Projektowo-Wdrożeniowe-Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością"
Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) Ograniczone prawo rzeczowe. Służebność gruntowa na czas nieokreślony polegająca na przebiegu wodociągu wraz z wodomierzem zaznaczonego kolorem niebieskim oraz na przebiegu kolektora kanalizacyjnego zaznaczonego kolorem różowym na załączniku nr 1 - który to dokument należy uznać za objęty treścią wpisu. Przedmiot ograniczono do części nieruchomości zaznaczonych na załączniku nr 1. Wskazania innej nieruchomości WA4M/00156267/2.
Ujawnia się wpis zarządcy nieruchomości wspólnej- Zespoły Inwestycyjne Projektowo- Wdrożeniowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o treści szczegółowo określonej w akcie notarialnym stanowiącym podstawę wpisu.
Dział IV (hipoteka) – Hipoteka umowna na kwotę 25.500.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy).

Przeznaczenie w aktach planistycznych:
Zgodnie z otrzymaną informacją dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1671/2013 z dnia 11.07.2013 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej, w którego obszarze znajduje się przedmiotowa nieruchomość. W projekcie planu przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach oznaczonych symbolami: H.7 UAc – zabudowa usług administracji publicznej i H.8 U – zabudowa usługowa. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy obszar ten oznaczony jest symbolem C-30 tereny wielofunkcyjne, o wysokości do 30 m.

Urząd m. st. Warszawy przyjął: Zintegrowany Program Rewitalizacji przyjęty został Uchwałą Rady m.st. Warszawy (XVII/367/2015) dnia 17 września 2015 roku. Program ten nie obejmuje swoim zakresem terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość.

Opis budynku

Opis budynku:
Budynek o powierzchni zabudowy – 1.169,0 m2, powierzchni użytkowej 6.808 m2. Budynek wykonany w konstrukcji żelbetowej, dziewięciokondygnacyjny. Dachy wykonane są z różnych technologii stropodachu nie wentylowanego pokryty papą termoizolacyjną. Elewacja – od strony frontowej wykonana z płyt piaskowca zaś od strony tylnej w technologii tynku cementowo – wapiennego. Przedmiotem sprzedaży są lokale niemieszkalne o łącznej powierzchni 384 m2. Lokale znajdują się na: parterze 125,60 m2 oraz 129,5 m2, na 1 piętrze 128,9 m2, i na 2 piętrze 1.010,4 m2. Obecnie są to pomieszczenia biurowe.

Mapa
Kontakt

tel. +48 504 435 436, pon.-pt. w godz. 9:00-17:00
e-mail:  nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń