Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 

Włocławek, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20

Województwo:
kujawsko-pomorskie

Tytuł prawny:
grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość

Nr KW:
WL1W/00034825/1

Nr ewidencyjny działki:
10/3 i 12/2 obręb Włocławek KM 52

Powierzchnia działki:
1 432 m2

Powierzchnia budynku:
2 615 m2

Cena:

3 350 000 PLN

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 1 432 m2 wraz z budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 2 615 m2 , stanowiącym odrębną nieruchomość. Nieruchomość posiada niezbędne dla aktualnego sposobu użytkowania przyłącza i instalacje: wodociągową, kanalizacyjną ściekową i deszczową, elektryczną, centralnego ogrzewania i telefoniczną. Budynek położona jest na rogu ulic Pułaskiego i Polskiej Organizacji Wojskowej, blisko rynku miasta i głównych arterii drogowych. Naprzeciwko głównego wejścia jest wiele małych sklepów.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
nieruchomość jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który określa teren jako: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi nieuciążliwe w tym z zakresu usług ogólnomiejskich ponadlokalnych (urzędy, instytucje, biura, hotele itp.) wraz z koniecznym zapleczem gospodarczym, technicznym i miejscami postojowymi. Obręb Włocławek KM 52.

Stan prawny

Dane z księgi wieczystej
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: WL1W/00034825/1
Dział I-O (oznaczenia nieruchomości) – działka gruntowa nr: 10/3 i 12/2 o powierzchni 1432 m2 zabudowana budynkiem
Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynki stanowiące odrębną nieruchomość, okres użytkowania wieczystego 2089-12-04
Dział II (własność) – właściciel gruntu SKARB PAŃSTWA, właściciel budynku i użytkownik wieczysty gruntu BANK BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA
Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisu
Dział IV (hipoteka) – brak wpisu

Przeznaczenie w aktach planistycznych:
Nieruchomość położona jest w obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Włocławek uchwała Nr IX/73/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011r. w w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego we Włocławku pomiędzy: brzegiem rzeki Wisły na odcinku od ujścia rzeki Zgłowiączki do zachodniej granicy nieruchomości nr 1/26 KM 48, wzdłuż tej granicy i w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 3/6 i 3/1 KM 48, ulicą Ogniową, Chmielną, Wronią, Okrzei do wysokości ulicy Kościuszki, granicą obszarów kolejowych, ulicą Szpitalną, Okrzei i zachodnią granicą Parku im. H. Sienkiewicza, ulicą Wyszyńskiego oraz zachodnim brzegiem rzeki Zgłowiączki z wyłączeniem terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi po 1 stycznia 1995r. Teren na którym położona jest nieruchomość w mpzp oznaczony jest symbolem III 36 MW – U co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

 1. Ustala się, że obszar objęty planem przeznaczony zostanie głównie na rozwój funkcji usługowych służących nie tylko dla obsługi lokalnych mieszkańców, ale przede wszystkim dla obsługi całego miasta i regionu. Równorzędnym przeznaczeniem obszaru jest rozwój budownictwa mieszkaniowego - wielorodzinnego. Podstawowe funkcje realizowane będą razem z towarzyszącą zabudową gospodarczą, techniczną i garażową stosownie do innych zapisów planu i przepisów odrębnych.
 2. Ustala się, że tereny położone wzdłuż rzeki Zgłowiączki i wzdłuż rzeki Wisły przeznaczone zostaną na realizację funkcji rekreacyjnych, realizowanych na obszarach zieleni urządzonej - parkowej.

Ustalenia dla terenów MW-U w strefie III; dotyczy terenów: III/36MW-U.

 1. Przeznaczenie terenu:
  zgodnie z § 7 niniejszej uchwały ustala się przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi nieuciążliwe w tym z zakresu usług ogólnomiejskich i ponadlokalnych (urzędy, instytucje, biura, hotele itp.) wraz z koniecznym zapleczem gospodarczym, technicznym i miejscami postojowymi realizowanymi w postaci garaży wbudowanych lub miejsc postojowych na terenie.
 2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  1. zasady ogólne:
   1. adaptacja zabudowy z wyłączeniem zabudowy tymczasowej;
   2. dopuszcza się możliwość sytuowania zabudowy na granicy działki z zachowaniem przepisów odrębnych i za wyjątkiem granic, gdzie ta odległość regulowana jest linią zabudowy;
  2. parametry zabudowy dla poszczególnych terenów:
   1. wysokość zabudowy:
    • III/36MW-U - 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe (wysokość w kalenicy do 15m);
   2. kąt nachylenia połaci dachowej w stosunku do poziomu: 5-40o;
   3. materiał pokrycia dachu:
    • III/36MW-U - dachówka ceramiczna w kolorze naturalnym, blacha płaska w arkuszach (miedziana, cynkowana lub stalowa powlekana w kolorze czarnym lub grafitowym);
   4. elewacje:
    • dla terenów: III/36MW-U - tynk barwiony lub malowany w jasnej stonowanej kolorystyce;
  3. powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 25% powierzchni terenu inwestycji dla zabudowy mieszkaniowej, 10% dla zabudowy usługowej.
Opis budynku

Opis budynku:
Budynek z lat 90 tych o powierzchni użytkowej 2.614,83 m2 całkowicie podpiwniczony, trzykondygnacyjny wybudowany w technologii tradycyjnej, zabudowa podłużna dwuskrzydłowa.

Konstrukcja budynku:

 1. Ściany
  • ściany zewnętrzne budynku trój warstwowe grubość - 62 cm, 55 cm, 45 cm - piwniczne żelbetonowe, parter i piętra z cegły pełnej, budowane w technologii tradycyjnej obustronnie otynkowane,
  • ściany wewnętrzne konstrukcyjne z cegły pełnej grubości 45 cm, 38, cm, 25 cm,
  • ściany działowe z cegły pełnej grubości 12 cm.
 2. Stropy i stropodachy
  • stropy z płyt kanałowych oparte na ścianach konstrukcyjnych i słupach żelbetowych,
  • stropodach niewentylowany z płyt kanałowych z warstwą żużlu (lub z innym materiałem) do wyprofilowania spadków, pokryty dwoma warstwami papy na lepiku.
 3. Drzwi
  • drzwi zewnętrzne do piwnic stalowe,
  • drzwi wejściowe aluminiowe,
  • drzwi wewnętrzne aluminiowe oraz drewniane,
  • drzwi do węzła cieplnego, schronów i części komunikacyjnej piwnicy stalowe.
 4. Okna i naświetla (witryny)
  • okna w piwnicach stalowe i aluminiowe,
  • okna w części nadziemnej aluminiowe,
  • witryny na głównej klatce schodowej i wejściu głównym do budynku aluminiowe
 5. Obróbki blacharskie
  • rynny, rury spustowe oraz obróbka kominów z blachy ocynkowanej.
 6. Wykończenie powierzchni typowe dla powierzchni biurowej (wykładziny, podwieszane sufity)

  Zestawienie powierzchni użytkowej budynku biurowego:
  piwnica: 753,58 m2
  parter: 671,77 m2
  I piętro: 650,13 m2
  II piętro: 539,35 m2
  Łącznie: 2.614,83 m2
Mapa
Kontakt

tel. +48 504 435 436, pon.-pt. w godz. 9:00-17:00
e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

Zdjęcia

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand