Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Wolsztyn, ul. Słodowa 19

Województwo:

wielkopolskie

Tytuł prawny:

prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności

Numer księgi wieczystej:

PO1E/00027098/1

Nr ewidencyjny działki:

160, obręb 2

Powierzchnia działki:

808,00 m2

Powierzchnia użytkowa budynków:

673,35 m2

Cena:

1 450 000 PLN

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionych budynków.

Działka nr 160 o powierzchni 808,00 m2 zabudowana jest wolnostojącym budynkiem handlowo-usługowym. Zgodnie z kartoteką budynków wyszczególniono na działce 4 budynki (budynek główny, garaż i dwie przybudówki) o łącznej powierzchni zabudowy 409 m2. W budynku głównym na parterze znajduje się: sala obsługi klienta, pomieszczenia biurowe, magazynowe, socjalne, techniczne z komunikacją oraz garaż. Na I piętrze pomieszczenia biurowe i socjalne oraz komunikacja.

Część terenu działki od strony parku zagospodarowana jest schodami i podjazdem dla niepełnosprawnych. Pozostałą część działki stanowią chodniki i podjazdy z kostki brukowej i w niewielkim fragmencie zagospodarowana zieleń.

Nieruchomość posiada wewnętrzne podwórze pomiędzy budynkami z wjazdem do garażu oraz mały parking dla klientów od strony ul. Słodowej. Teren nieruchomości stanowi zwartą całość ogrodzoną, oddzieloną murem od strony sąsiednich budynków, od strony parku nie jest ogrodzony.

Kształt działki regularny - trapez, umożliwia prawidłowe zagospodarowanie, teren - płaski.

Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: wodociągowej i kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, odgromowe, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej

Charakterystyka obiektu:

• powierzchnia zabudowy (łącznie dla 4 budynków w kartotece budynków): 409,00 m2

• powierzchnia użytkowa wszystkich budynków: 673,35 m(w tym budynku głównego 518,45 m2)

• funkcja: handlowo-usługowa

• liczba kondygnacji nadziemnych: 2 + poddasze użytkowe

• liczba kondygnacji podziemnych: 1

• instalacje: wod-kan, c.o. (miejskie), wentylacja, elektryczna, teletechniczna, alarmowa.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla przedmiotowego obszaru nie uchwalono Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W istniejącym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/71/2007 z dnia 30 maja 2007roku przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami.

Zgodnie z Gminnym Programem Opieki na Zabytkami gminy Wolsztyn na lata 2017-2020, przyjętym Uchwałą Nr XXXVIII/430/2017 z 27 września 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 6273) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 160 położona w Wolsztynie (obręb II) ujęta jest w Gminnej Ewidencji Zabytków. Zgodnie z decyzją z dnia 29 marca 1976 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze część działki 160 położonej w Wolsztynie (obręb II) znajduje się w granicach zespołu architektoniczno-urbanistycznego miasta Wolsztyn. Dodatkowo zgodnie z w/w decyzją ochroną krajobrazową objęty został obszar w promieniu 1 km od granicy ścisłej ochrony.

Nieruchomość nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 • Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Wolsztynie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1E/00027098/1:

  Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – działka gruntu nr: 160 o powierzchni 808 m2 , zabudowana budynkiem

  Dział I-Sp (spis praw) – działka gruntu w użytkowaniu wieczystym i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, okres użytkowania 2091-11-20;

  Dział II (własność) – właściciel gruntu Gmina Wolsztyn, właściciel budynku i użytkownik wieczysty gruntu BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

  Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;

  Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

   

  Pełną treść księgi wieczystej należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

 • Budynek rozbudowany w 2002 r., niepodpiwniczony, 2-kondygnacyjny, z poddaszem użytkowym oraz 2 przybudówkami i garażem. Budynek murowany, z dachem pokrytym dachówką ceramiczną.

  Konstrukcja budynku: fundamenty - ławy fundamentowe, żelbetowe, ściany zewnętrzne - murowane z pustaka ceramicznego, ściany wewnętrzne - murowane z cegły oraz ścianki z płyt G-K, stropy – żelbetowe, dach – drewniany, spadzisty, kryty dachówką, schody – żelbetowe.

  Wykończenie wnętrz typowe jak dla powierzchni biurowych, w standardzie korporacyjnym:  ściany i sufity - na parterze podwieszane w sali operacyjnej; ściany malowane farbą emulsyjną, w sanitariatach glazura, podłogi - w sali operacyjnej gres, w pokojach wykładzina dywanowa, w sanitariatach terakota, w hallu wejściowym i na klatkach schodowych płyty granitowe.

  Stolarka okienna - PCV dwuszybowe, zespolone, rozwierane i uchylne, okratowane na parterze, stolarka drzwiowa - drzwi wejściowe aluminiowe, drzwi główne automatycznie otwierane, drzwi wewnętrzne drewniane i aluminiowe.

  Ogrzewanie - grzejniki panelowe.

  Nieruchomość wyposażona w następujące instalacje: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, telefoniczna, teletechniczna, p.poż, oddymiania, instalacja alarmowa, CCTV, kontrola dostępu, monitoring.

  Stan techniczny ocenia się jako dobry, zdatny do użytkowania. Brak widocznych uszkodzeń głównych elementów, obiekt użytkowany i utrzymywany na bieżąco.

  Na parterze sala obsługi klienta, pomieszczenia biurowe, magazynowe, socjalne, techniczne z komunikacją oraz garaż. Na I piętrze pomieszczenia biurowe i socjalne oraz komunikacja.

   

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego budynku podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):
  EU    81,60    kWh/(m2*rok)
  EK    166,60    kWh/(m2*rok)
  EP    298,30    kWh/(m2*rok)
  UOZE    0,00    %
  ECO2    0,086    t CO2/(m2*rok)
   

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

  Budynek położony w centrum, nie bezpośrednio przy ulicy, w głębi niewielkiego, zadbanego i wyremontowanego w ostatnich latach, parku. Budynek posadowiony w sąsiedztwie głównych punktów i ulic miasta, lokalizacja i obiekt są dobrze rozpoznawalne.

   

  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

  Dostęp samochodów możliwy jest od strony ulicy Słodowej. Dostęp pieszych realizowany jest od strony ulic Słodowej i 5 Stycznia.

  Ruch pieszych i pojazdów w okolicy nieruchomości jest wysoki, szczególnie w godzinach szczytu.

  Dostęp możliwy jest też od strony południowej przez bramę wjazdową na dziedziniec od ul. Królewieckiej/3 Maja, mniej ruchliwej śródmiejskiej ulicy oraz od strony ulicy Kupieckiej – krótkiej ulicy lokalnej, o nawierzchni z kostki brukowej i płyt betonowych, z ograniczeniami w ruchu.

  Przystanki komunikacji publicznej zlokalizowane są w bliskiej odległości, w sąsiedztwie nieruchomości. Dworzec PKP znajduje się w odległości ok. 300m, droga krajowa Nr 32 przebiega w odległości ok. 500m.

  Parkowanie pojazdów możliwe jest na terenie nieruchomości oraz garażu a także na wydzielonych miejskich miejscach parkingowych na sąsiednich ulicach objętych płatną strefą parkowania.

 • tel. +48 504 435 436,

  e-mail:  nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

 • />

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.