Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 

Przenieśliśmy się do nowego
systemu bankowości
internetowej GOonline

Obsługa produktów indywidualnych odbywa się w systemie GOonline,
obsługa produktów firmowych w BiznesPl@net, działającym bez zmian.

22 MAJA 2020 R. NASTĄPIŁA ZMIANA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ  dla klientów indywidualnych

System bankowości internetowej Pl@net został wyłączony i zastąpiony całkowicie przez nowy system GOonline.

Państwa rachunki indywidualne dostępne są w GOonline, a firmowe w BiznesPl@net . 

 

Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami: 

 • Login do bankowości internetowej pozostał bez zmian, hasło należy ustanowić podczas pierwszego logowania. 
 • Obsługa produktów indywidualnych odbywa się w systemie GOonline, a obsługa produktów firmowych w systemie BiznesPl@net, działającym bez zmian.
 • Historia Państwa rachunku, odbiorcy i szablony (oprócz szablonów podatkowych), które zostały zdefiniowane w Pl@net, są widoczne także w GOonline. 

JAK MOżNA ZALOGOWAĆ SIĘ DO GOonline?

Obejrzyj film

 

Wystarczy, że użyją Państwo swojego dotychczasowego loginu do systemu Pl@net, a hasło ustanowią przy pierwszym logowaniu.

W razie potrzeby, Państwa identyfikator (login) znajduje się także w dokumentach i umowach otrzymanych z banku podczas zakładania rachunku.

Jeśli nie pamiętają Państwo swojego identyfikatora, mogą go Państwo uzyskać u swojego Doradcy Wealth Management.

Ważne: przy pierwszym logowaniu do nowego systemu, nie ma możliwości skorzystania z mechanizmów zapamiętujących w przeglądarce, login należy wpisać ręcznie.

Wybierz jakim hasłem chcesz się logować

Hasło do GOonline

Hasło do GOonline ustanowią Państwo przy pierwszym logowaniu - można wybrać hasło maskowane lub tradycyjne. Po pierwszym logowaniu do systemu GOonline, istnieje także możliwość zmiany sposobu logowania w sekcji "Moje ustawienia". 

 • hasło tradycyjne każdorazowo wymaga podania całego hasła
 • hasło maskowane wymaga podania losowo wybranych znaków, innych podczas każdego logowania. Reszta znaków będzie maskowana
 • logowanie dwuetapowe – motoda mozliwa do ustawienia po pierwszym zalogowaniu do GOonline w sekcji "Moje ustawienia". Polega na ustawieniu dodatkowego kroku podczas logowania. Poza hasłem należy potwierdzić swoją tożsamość poprzez przesłany przez Bank każdorazowo inny Kod SMS lub poprzez mobilną autoryzację

W procesie logowania do systemu hasłem tradycyjnym lub maskowanym można zostać poproszonym o dodatkowe - tj.  poza aktualnym hasłem - potwierdzenie tożsamości w formie kodu sms.

Chcesz dowiedzieć się wiecej o GOonline?

 

Obejrzyj DEMO

 

Więcej informacji o nowym systemie bankowości internetowej GOonline znajduje się na tej stronie.

WAŻNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW  KORZYSTAJĄCYCH dotychczas Z OBU SYSTEMÓW:

Pl@net do obsługi rachunku indywidualnego i BiznesPl@net do obsługi rachunku firmowego

System BiznesPl@net nie został wyłączony i będzie działał bez zmian. Jeśli korzystają Państwo z systemu BiznesPl@net do obsługi rachunku firmowego, obecnie nie ma możliwości przejście na widok konta firmowego w ramach jednego logowania. Obsługa produktów firmowych jest dostępna po zalogowaniu do systemu BiznesPl@net, a obsługa produktów indywidualnych po zalogowaniu do GOonline.

Jak zalogować się do BiznesPl@net?

 

Po wejściu na stronę www.bnpparibas.pl, należy kliknąć w Zaloguj się i wybrać kafel BiznesPl@net, a następnie zalogować się korzystając z loginu i hasła używanych dotychczas w systemie Pl@net. Więcej informacji o systemie BiznesPl@net oraz instrukcje logowania różnymi metodami znajduje się na tej stronie. 

Najczęściej zadawane pytania UŻYTKOWNIKÓW Pl@net

 • Czy do GOonline zaloguję się tym samym loginem i hasłem, co do Pl@net?

  Login do bankowości internetowej pozostaje bez zmian. Przy pierwszym logowaniu do systemu GOonline należy ustawić nowe hasło.  

 • Czy do GOonline zostały przeniesione zlecenia stałe, płatności z przyszłą datą i szablony?

  Tak, zlecenia stałe, płatności z przyszłą datą i szablony (oprócz szablonów podatkowych) zostały przeniesione 22 maja 2020r. podczas migracji danych.

 • Jak zalogować się po raz pierwszy w GOonline?
  1. Wpisz dotychczasowy login z Pl@net na pierwszej stronie logowania do GOonline i przejdź dalej.
  2. Wpisz jednorazowy kod autoryzacyjny. Podczas aktywacji Bank wyśle na numer telefonu wskazany do otrzymywania Kodów SMS jednorazowy kod autoryzacyjny. Po wpisaniu kodu przejdź dalej i wybierz sposób w jaki będziesz się logował do GOonline. Do wyboru masz hasło tradycyjne lub hasło maskowane. 
  3. Ustaw hasło. System podpowie czy hasło spełnia zasady bezpieczeństwa.
  4. Zostaniesz poinformowany o pomyślnie zakończonej aktywacji. Możesz przejść do logowania

  Podczas drugiego i kolejnych logowań podaj login oraz potwierdź swoją tożsamość metodą wybraną podczas pierwszego logowania. W procesie logowania do systemu klient może zostać poproszony o dodatkowe - tj.  poza aktualnym hasłem - potwierdzenie tożsamości w formie kodu SMS.

 • Mam kilka loginów. Którego użyć do logowania?

  Każdy z dotychczas nadanych loginów do systemu Pl@net może zostać wykorzystany do logowania do GOonline.

 • Czy mogę nadać własny login do logowania zamiast tego nadanego przez Bank?

  Własny login Użytkownik może nadać w dowolnej chwili po zalogowaniu do GOonline w „Moich ustawieniach”.

 • Jakie są dostępne metody logowania w GOonline?

  Sposób logowania Użytkownik wybiera podczas pierwszego logowania. Ma też możliwość zmiany dotychczas wybranego sposobu logowania po zalogowaniu do systemu GOonline w sekcji „Moje ustawienia”. Dostępne metody logowania to:

  • Hasło tradycyjne 
  • Hasło maskowane – podczas logowania należy podać losowo wybrane znaki z ustawionego hasła
  • Logowanie dwuskładnikowe – metoda możliwa do ustawienia po pierwszym zalogowaniu do GOonline w sekcji „Moje ustawienia”. Polega na ustawieniu dodatkowego kroku podczas logowania. Poza hasłem należy potwierdzić swoją tożsamość poprzez przesłany przez Bank każdorazowo inny Kod SMS lub poprzez mobilną autoryzację. 

  W procesie logowania do systemu hasłem tradycyjnym lub maskowanym klient może zostać poproszony o dodatkowe – tj. poza aktualnym hasłem - potwierdzenie tożsamości zgodnie ze wybraną metodą autoryzacji (kod SMS lub mobilna autoryzacja).

  Zachęcamy do obejrzenia krótkich filmów instruktażowych znajdujących się na tej stronie. 

 • Jak zalogować się hasłem maskowanym?

  Podczas wpisywania hasła należy podać losowo wybrane znaki z ustawionego hasła.

  W procesie logowania do systemu klient może zostać poproszony o dodatkowe – tj. poza aktualnym hasłem - potwierdzenie tożsamości zgodnie ze wybraną metodą autoryzacji (kod SMS lub mobilna autoryzacja).

 • Jak zalogować się hasłem tradycyjnym?

  Podczas wpisywania hasła należy wpisać wszystkie znaki z ustawionego hasła.

  W procesie logowania do systemu klient może zostać poproszony o dodatkowe – tj. poza aktualnym hasłem - potwierdzenie tożsamości zgodnie ze wybraną metodą autoryzacji (kod SMS lub mobilna autoryzacja).

 • Nie możesz zalogować się do GOonline?
  • Użytkownik powinien upewnić się czy podaje prawidłowe dane podczas logowania i ponowić próbę
  • Użytkownik powinien upewnić się czy numer telefonu do otrzymywania kodów SMS zdefiniowany w Banku nie uległ zmianie - w przypadku, gdy podczas logowania wymagane jest podanie kodu SMS a klient go nie otrzymuje.
  • Użytkownik powinien sprawdzić czy otrzymał SMS z informacją o założeniu blokady bezpieczeństwa. Taki SMS oznacza, że należy wejść na stronę logowania GOonline, wybrać opcję „Odblokuj dostęp”, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami

  W przypadku gdy Użytkownik podaje prawidłowe dane oraz nie otrzymał SMS z informacją o blokadzie powinien skontaktować się z Infolinią Banku https://bnpparibas.pl/kontakt/centrum-telefoniczne.

 • Jakie dane zostały przeniesione z systemu Pl@net do GOonline?

  Do systemu GOonline zostały przeniesione poniższe dane:

  • dotychczasowy identyfikator/login,
  • historia transakcji z okresu ostatnich 24 miesięcy,
  • wyciągi bankowe za okres od sierpnia 2019 r.,
  • aktualne produkty
  • zdefiniowani odbiorcy,
  • zlecenia stałe oraz przelewy z przyszłą datą.
 • Czy przelewy z datą przyszłą w systemie Pl@net zostaną zrealizowane?

  Tak, w dniu 22 maja 2020 roku zostały przeniesione w czasie migracji do systemu GOonline.

 • Czy w GOonline zobaczę zarówno produkty własne jak i innych klientów, do których mam nadany dostęp?

  Widok produktów w systemie GOoline został udostępniony w formie profili zgodnie z poniższym:

  • Profil osobisty – widok produktów, których Użytkownik jest właścicielem i współwłaścicielem.  
  • Profil pełnomocnictwa – widok produktów mocodawcy, do których zostało nadane Użytkownikowi pełnomocnictwo ogólne.

  W sytuacji gdy Użytkownik posiada dostęp w bankowości internetowej do usług  i produktów więcej niż jednej osoby (różnych mocodawców), widok ten jest prezentowany oddzielnie dla każdego z mocodawców. Chcąc uzyskać widok produktów poszczególnych mocodawców Użytkownik wybiera odpowiedni profil – odpowiedniego mocodawcę.

 • Gdzie w GOonline znajdę informację o moim kredycie i harmonogramie spłaty?

  Informacje o posiadanym kredycie i harmonogram spłaty znajdują się w zakładce Moje finanse -> Kredyty 

 • Gdzie w Goonline znajdę konta oszczędnościowe?

  Konta oszczędościowe są widoczne w zakładce Oszczędności 

 • Gdzie w Goonline znajdę lokaty strukturyzowane?

  Lokaty strukturyzowane prezentowane są w zakładce Inwestycje. 

zobacz mniej

Najczęściej zadawane pytania użytkowników korzystających z obu systemów: Pl@net i BiznesPl@net

 • Czy system BiznesPl@net został również wyłączony i rachunek firmowy obsługiwany jest w GOonline?

  Nie, system BiznesPl@net działa bez zmian. Do systemu GOonline została przeniesiona tylko obsługa rachunków indywidualnych. Obsługa rachunków i produktów firmowych dotychczas nadal obsługiwanych są bez zmian w systemie BiznesPl@net pozostaje bez zmian.

 • Gdzie znajdę miejsce do zalogowania się do BiznesPl@net?

  Aby zalogować się do systemu BiznesPl@net po wejściu na stronę www.bnpparibas.pl, należy kliknąć w Zaloguj się i wybrać kafel BiznesPl@net.

 • Czy coś zmieniło się w zakresie funkcjonalności w BiznesPl@net?

  Nie, funkcjonalności systemu BiznesPl@net pozostały bez zmian.

 • Jak zalogować się do systemu BiznesPl@net?

  Po wejściu na stronę www.bnpparibas.pl, należy kliknąć w Zaloguj się i wybrać kafel BiznesPl@net, a następnie zalogować się korzystając z loginu i hasła używanych dotychczas w systemie Pl@net

  Jeśli masz problem z zalogowaniem się do systemu BiznesPl@net, prosimy o kontakt z Infolinią. 

   

 • W jaki sposób będę autoryzować zlecane dyspozycje w BiznesPl@net?

  Metoda autoryzacji pozostaje bez zmian – operacje będziesz autoryzował metodą, którą dotychczas wykorzystywałeś na danej firmie. System BiznesPl@net udostępnia użytkownikom trzy metody logowania i autoryzacji transakcji:

  autoryzacja kodem SMS,
  autoryzacja podpisem elektronicznym,
  autoryzacja kodem z tokena.

 • Czy po zalogowaniu do GOonline mogę przejść do widoku konta firmowego?

  Jeśli użytkownik posiada w GOonline dostęp zarówno do produktów indywidualnych jak i firmowych (mikro) może zmieniać widok produktów wybierając odpowiednio profil osobisty i profil firmy bez konieczności ponownego logowania.

  Jeśli produkty firmowe obsługiwane są w bankowości internetowej Biznes Pl@net to nie ma możliwości przełączenia się pomiędzy widokami. Wówczas obsługa produktów firmowych dostępna jest po zalogowaniu do systemu Biznes Pl@net, obsługa produktów indywidualnych po zalogowaniu do GOonline.

 • Czy mogę mieć dostęp do konta firmowego w GOonline i Biznes Pl@net?

  Klienci z segmentu mikroprzedsiębiorstw podczas nadawania dostępu do bankowości internetowej dla firm mogą zdecydować, czy chcą korzystać z GOonline, czy z Biznes Pl@net. Jedna firma nie może mieć dostępu równocześnie do GOonline i BiznesPl@net. W celu zmiany bankowości internetowej dla firmy, należy zamknąć obecną dla wszystkich posiadaczy dostępu i nadać dostęp do nowej. Należy pamiętać, że w przypadku takiej zmiany nie przenoszą się automatycznie szablony płatności inne ustawienia systemowe danego użytkownika.

 • Jak zalogować się po raz pierwszy w GOonline?
  1. Wpisz dotychczasowy login z Pl@net na pierwszej stronie logowania do GOonline i przejdź dalej.
  2. Wpisz jednorazowy kod autoryzacyjny. Podczas aktywacji Bank wyśle na numer telefonu wskazany do otrzymywania Kodów SMS jednorazowy kod autoryzacyjny. Po wpisaniu kodu przejdź dalej i wybierz sposób w jaki będziesz się logował do GOonline. Do wyboru masz hasło tradycyjne lub hasło maskowane. 
  3. Ustaw hasło. System podpowie czy hasło spełnia zasady bezpieczeństwa.
  4. Zostaniesz poinformowany o pomyślnie zakończonej aktywacji. Możesz przejść do logowania

  Podczas drugiego i kolejnych logowań podaj login oraz potwierdź swoją tożsamość metodą wybraną podczas pierwszego logowania. W procesie logowania do systemu klient może zostać poproszony o dodatkowe - tj.  poza aktualnym hasłem - potwierdzenie tożsamości w formie kodu SMS.

zobacz mniej

INFORMACJA DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Informujemy, iż do czerwca br. w systemie bankowości internetowej GOonline nie będzie możliwości złożenia zlecenia kupna, zamiany lub sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że pracujemy intensywnie nad jak najszybszym udostępnieniem tej funkcjonalności. W okresie przejściowym – aby złożyć zlecenie – prosimy o kontakt z Państwa Doradcą Wealth Management.

korzystaj bezpiecznie z bankowości internetowej

Poznaj kilka przydanych zasad, które pomogą Ci zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych i środków zgromadzonych na rachunkach:

 • Dokładnie sprawdzaj adres strony internetowej, na której dokonujesz płatności. Oszuści często tworzą strony internetowe, których nazwa jest łudząco podobna do tej prawdziwej. Adres strony zawsze wpisuj ręcznie, nie korzystaj z linków przesłanych przez SMS lub e-mail.
 • Zwróć uwagę czy adres na którym chcesz się zalogować zaczyna się od https i widzisz symbol zamkniętej zielonej kłódki. Po kliknięciu na nią w polu „wystawiony dla” powinna się znaleźć nazwa serwisu, w którym chcemy dokonać przelewu.
 • Nie rekomendujemy korzystania z funkcji zapamiętywania loginów, identyfikatorów i haseł przez przeglądarki, ponieważ jest niebezpieczne i może grozić przejęciem danych służących do logowania do Twojego konta.
 • Zawsze czytaj całą treść wiadomości z kodem do autoryzacji lub treść mobilnej autoryzacji i sprawdzaj numer rachunku, na który chcesz wysłać przelew - jeśli dane nie zgadzają się - koniecznie zgłoś to kontaktując się z Naszą infolinią.
 • Poczuj się bezpieczniej dzięki powiadomieniom - uruchom je w aplikacji mobilnej GoMobile wybierając Ustawienia -> Powiadomienia. Dzięki nim otrzymasz bezpłatny komunikat push na urządzeniu.

   Pamiętaj - my zadbamy o Twoje bezpieczeństwo, Ty zachowaj ostrożność.

Zobacz więcej informacji na temat bezpieczeństwa na stronie: https://www.bnpparibas.pl/bezpieczenstwo

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand