Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 

Członek niezależny Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Windsor w Ontario w Kanadzie. Odbył staże w London School of Economics oraz w Wirtschafts-Universitat Wien. Jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1982-1991 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1992-1997 pełnił funkcję doradcy i menedżera projektów w Centrum Badań Społeczno-Ekonomicznych (CASE), z ramienia którego był konsultantem Banku Narodowego Estonii (w 1995 r.), doradcą USAID w Ministerstwie Finansów Mongolii (w 1996 r.), w Ministerstwie Finansów Rumunii (w 1997 r.) oraz Gruzji (w 2000 r.). W latach 1998-2000 pełnił funkcję Sekretarza Stanu i Pierwszego Zastępcy Ministra Finansów RP. W latach 1998-2000 członek Rady Polityki Pieniężnej. Od 2000 r. do 2001 r. sprawował funkcję Ministra Finansów RP.

Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych szeregu spółek kapitałowych. W szczególności, pełnił funkcję prezesa zarządów Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec-Emerytura (w latach 2002-2003), Skarbiec Investment Management (w latach 2004-2005), Skarbiec Asset Management Holding (w latach 2004-2006) oraz Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (w latach 2004-2006). Ponadto, w latach 2006-2007 oraz 2008-2011 pełnił funkcję prezesa Zarządu oraz dyrektora Generalnego Polkomtel, następnie, do końca marca 2012 r., pełnił funkcję członka Zarządu tejże spółki. W okresie od sierpnia 2013 r. do grudnia 2013 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu HAWE. Od grudnia 2013 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. SA.

W Radzie Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska zasiadał od 1 lipca 2010 r., natomiast funkcję wiceprzewodniczącego Rady pełnił od 30 sierpnia 2010 r.

We wrześniu 2014 r. został powołany do składu Rady Nadzorczej Banku BGŻ. Od 2015 r. do grudnia 2020 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Pan Jarosław Bauc spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).