Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent ekonomii Uniwersytetu Paris Dauphine i studiow podyplomowych w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu na kierunku „Międzynarodowe stosunki gospodarcze”. Rozpoczął karierę zawodową jako ekonomista, koncentrując się na rynkach wschodzących i zagadnieniach europejskich. Następnie pracował w Departamencie Rozwoju Biznesu BNP Paribas i w Departamencie Finansów Korporacyjnych, gdzie odpowiadał za region Europy Środkowej i Wschodniej.

Piotr Mietkowski pełni obecnie funkcję dyrektora zarządzającego Bankowości Inwestycyjnej na Europę Środkową i Wschodnią, Grecję, Turcję i Izrael w grupie BNP Paribas oraz członka Rady Nadzorczej w BNP Paribas Bank Polska S.A. i w Ukrsibbank w Ukrainie.

Pan Piotr Mietkowski spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).