Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 

 

Wiceprezes Zarządu, Obszar Bankowości Personal Finance, Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej

Absolwent Ukraińskiej Akademii Bankowości Narodowego Banku Ukrainy. Ponadto ukończył studia z zakresu marketingu na HEC w Paryżu i studia z zakresu kierowania zarządem na Ukraińskiej Akademii Ładu Korporacyjnego oraz kurs z zakresu Programowania w Pythonie oraz Programowania stron internetowych w Pythonie i Java Script na Uniwersytecie Harvarda.

W latach 2002-2003 pracował w Bank Aval (Raiffeisen Bank Aval) jako dyrektor Departamentu Consumer Finance. W latach 2003-2007 pełnił funkcję dyrektora Linii Biznesowej Bankowości Detalicznej w Uniwersalnym Banku Rozwoju i Partnerstwa (Grupa Foxtrot), a następnie w latach 2007-2008 zastępcy dyrektora Linii Biznesowej Bankowości Detalicznej i dyrektora ds. Zarządzania Produktami w Kreditprombank. W 2008 r. dołączył do Grupy BNP Paribas jako dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu oraz zastępca dyrektora linii biznesowej Personal Finance w Ukrsibbank (Grupa BNP Paribas). W 2014 r. został nominowany na stanowisko dyrektora Linii Biznesowej Personal Finance i członka Zarządu Ukrsibbank, a następnie wiceprezesa Zarządu. W trakcie pracy zawodowej w instytucjach finansowych, brał udział w licznych projektach dotyczących tworzenia, głębokiej transformacji lub kompleksowej modernizacji operacji bankowości detalicznej: kredyty konsumenckie, karty kredytowe, finansowanie pojazdów, kredyty hipoteczne, płatności, produkty oszczędnościowe, windykacja, centrum telefoniczne. Solidne wykształcenie w dziedzinie finansów stanowiło podstawę zdobytych wysokich umiejętności w wielu obszarach bankowości, takich jak sprzedaż i marketing, planowanie finansowe i budżetowanie, zarządzanie ryzykiem operacyjnym i kredytowym, analiza rynku, zarządzanie satysfakcją klienta, operacje wielkoskalowe, obejmujące centrum telefoniczne, obsługę klienta, telemarketing, ubezpieczenie ryzyka i windykacja. Od października 2019 r. pełni funkcję wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. nadzorującego Obszar Bankowości Personal Finance. Od 1 stycznia 2024 r. nadzoruje również Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej.

Pan Volodymyr Radin spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).