Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 

Przewodnicząca, członkini niezależna Rady Nadzorczej

Pani Lucyna Stańczak-Wuczyńska uzyskała tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na wydziale Finansów i Statystyki i jest również absolwentką studiów podyplomowych Advanced European Studies w College of Europe w Brugii, Belgia.

Od początku swojej prawie trzydziestoletniej kariery zawodowej związana jest z bankowością. W latach 1992-1997 pracowała w IBP Bank S.A. w obszarze bankowości korporacyjnej, następnie w Credit Lyonnais Bank Polska w obszarze finansowania przedsiębiorstw. W roku 1997 została Vice President w Departamencie Finansowania Strukturalnego w ABN Amro Bank Polska.

Od 2000 roku Pani Lucyna Stańczak-Wuczyńska pracuje w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju („EBOR”), początkowo jako Senior Banker odpowiedzialna za inwestycje w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym, a od 2008 roku jako Country Director EBOR w Polsce. W 2014 roku zamieszkała w Londynie i do 2020 roku pełniła funkcję Dyrektora Regionalnego EU- Banks, Financial Institutions, zajmując się sektorem finansowym w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz portfelem dłużnym i akcyjnym o wartości ponad 4 mld EUR.

W swojej karierze zawodowej Pani Lucyna Stańczak-Wuczyńska pełniła szereg funkcji w zakresie ładu korporacyjnego. Była dyrektorem niewykonawczym (lub obserwatorem) w licznych radach nadzorczych, w tym członkinią komitetów audytu i ryzyka, w spółkach Polkomtel Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Polskie Inwestycje Rozwojowe, oraz członkinią Rady Funduszu Private Equity Concordia 21. Obecnie pełni funkcję dyrektora niewykonawczego w zarządzie Erste Bank w Budapeszcie.

W życiu zawodowym Pani Lucyny Stańczak-Wuczyńskiej ważnymi obszarami zawsze były zrównoważony rozwój i transformacja w kierunku zielonej gospodarki. W maju 2021 roku została powołana na Przewodniczącą Rady Chapter Zero Poland, będącą odsłoną międzynarodowej inicjatywy Climate Governance Initiative powołanej przez World Economic Forum, a skupiającą członków, członkinie rad nadzorczych oraz prezesów i prezeski najważniejszych spółek wokół agendy zmian klimatycznych.

W roku 2015 Pani Lucyna Stańczak-Wuczyńska została uznana za jedną z 10 najbardziej wpływowych kobiet Polskich finansów w raporcie Instytutu Innowacyjna Gospodarka oraz Związku Banków Polskich.

Pani Lucyna Stańczak-Wuczyńska spełnia wymogi określone w art. 22aa Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami)