Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 

 

Wiceprezes Zarządu Banku

Absolwent Wydziału Bankowości i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Następnie uzyskał tytuł doktora w dziedzinie bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W trakcie swojej kariery uczestniczył w licznych kursach z zakresu zarządzania, przywództwa i zrównoważonego rozwoju.

Ma ponad 30-letnie doświadczenie biznesowe w pełnieniu funkcji związanych z ryzykiem i finansami. Na początku kariery zawodowej związany był z Katedrą Ekonometrii i Statystyki na Uniwersytecie Szczecińskim. W latach 1995 – 1997 pełnił funkcję kontrolera ryzyka rynkowego w Departamencie Skarbu PBKS S.A. należącym do Grupy Pekao S.A. Od 1997 związany był z Raiffeisen Bank Polska S.A. pełniąc kolejno funkcje menadżera ryzyka bilansu, dyrektora Biura Zarządzania Aktywami i Pasywami, dyrektora zarządzającego Departamentu Zarządzania Ryzykiem. W 2007 r. objął stanowisko członka Zarządu odpowiedzialnego za Obszary Ryzyka i Finansów (Chief Risk Officer/Chief Financial Officer), a od 2012 r. pełnił funkcję członka Zarządu odpowiedzialnego za Obszar Finansów (CFO). Był również członkiem Rad Nadzorczych Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Raiffeisen Leasing Polska S.A. Karierę zawodową kontynuował w Grupie BNP Paribas S.A. jako doradca CFO w BNP Paribas Bank Polska S.A. (w latach 2018-2019), a od roku 2019 jako członek Zarządu Ukrsibbank nadzorujący Obszar Finansów (CFO). Od 1 września 2023 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. nadzorującego Obszar Finansów.

Pan Piotr Konieczny spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).