Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 

Członkini Rady Nadzorczej

Pani Khatleen Pauwels uzyskała tytuł inżyniera komercyjnego w Wyższej Szkole Handlowej EHSAL w Brukseli w 2000 r.

W tym samym roku rozpoczęła pracę w Siemens IT Services, gdzie powierzono jej zadanie stworzenia portfolio e-commerce, a następnie, po przejściu do Siemens Business Services, zajmowała stanowiska kolejno Kierownika Projektu, Kierownika ds. Portfela Sprzedaży i Dyrektora ds. Ofertowania i Przetargów. Objęła także kierownictwo zespołu IT ds. outsourcingu i przedsprzedaży, którego zadaniem było wypracowywanie umów outsourcingowych dla innych obszarów biznesu.

W 2007 r. Pani Pauwels przeszła do Fortis Bank na stanowisko IT Sourcing Engagement Manager. Następnie kontynuowała karierę w BNP Paribas Fortis i w 2010 r. awansowała na stanowisko Kierownika Zespołu ds. Zarządzania Zasobami IT i Zaopatrzenia Strategicznego. Od 2013 r. kierowała kilkunastoma inicjatywami dotyczącymi usprawnienia procesów w zakresie Kanałów Dystrybucji i CRM, a następnie w 2015 r. została Dyrektorem ds. Kanałów Dystrybucji i CRM w Obszarze Operacji E2E.

W 2018 r. objęła kierownictwo działu operacyjnego prowadzącego obsługę Klientów Indywidualnych i Biznesowych.

Od stycznia 2020 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Obszaru Operacji E2E (zwanego Centrum Obsługi Klientów) i jest również członkiem Komitetu Wykonawczego BNP Paribas Fortis. 
Pani Khatleen Pauwels spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).