Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 

 

Wiceprezeska Zarządu Banku

Agnieszka Wolska nadzoruje Obszar Bankowości MŚP i Korporacyjnej, w tym: Pion Klientów Strategicznych, Pion Finansowania Specjalistycznego, Pion Klientów Bankowości MŚP i Korporacyjnej, Departament Strategii i Zarządzania Bankowością MŚP i Korporacyjną, Departament Doradztwa Transakcyjnego a także Tribe Finansowanie Klientów Firmowych, Tribe Cash Management, Tribe Omnichanne oraz Tribe e-banking.

Agnieszka Wolska ukończyła Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W trakcie swojej kariery uczestniczyła w licznych kursach z zakresu finansów, zarządzania i przywództwa.

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w międzynarodowych bankach giełdowych. Karierę zawodową rozpoczęła w 2003 roku w Banku BPH w Departamencie Finansowania Strukturalnego. W 2006 roku objęła stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansowania Strukturalnego. W 2007 roku została Zastępcą Dyrektora Biura ds. Kompleksowych Rozwiązań dla Przedsiębiorstw w Banku Pekao, a w 2010 roku Szefową Biura TMT w tym banku. W roku 2014 objęła stanowisko Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw w Santander Bank Polska, a w 2016 roku została w tym banku nominowana na stanowisko Dyrektor Obszaru Bankowości Korporacyjnej. W tym samym roku dołączyła do grona kilkunastu menedżerów najwyższego szczebla w Santander Bank Polska, tworzących zespół zarządzający operacjami w Polsce. W 2018 roku została w Santander Bank Polska powołana na stanowisko Dyrektor Obszaru Bankowości Biznesowej i Bankowości Korporacyjnej.

Pani Agnieszka Wolska spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).