Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 

Członkini niezależna Rady Nadzorczej

Absolwentka Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Analizy Rynków i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej oraz studia podyplomowe na kierunku Psychologia Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego. Uprawnienia biegłego rewidenta uzyskała w 2001 r.

W latach 1994-2020 pracowała w międzynarodowej sieci audytorsko-doradczej Mazars. W 2005 r. została Partnerem i wiceprezeską zarządu Mazars Audyt. Kierowała praktyką audytu oraz była liderką zarządzania jakością i ryzykiem (audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem i kontrolą jakości sieci Mazars w Polsce). Zarządzała licznymi zespołami badającymi jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, w tym instytucji finansowych, jednostek notowanych na gieldzie, a także wykonującymi inne usługi poświadczające i doradcze. Była członkinią Międzynarodowego Komitetu Mazars ds. MSSF oraz zespołów kontroli jakości w grupie Mazars. Posiada długoletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, koordynacji zleceń atestacyjnych i doradczych oraz nadzorze strategicznych międzynarodowych projektów takich jak fuzje, przejęcia, due diligence, wprowadzanie spółek do publicznego obrotu.

Ponadto, Pani Monika Kaczorek w latach 2015-2023 była członkinią Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w tym w latach 2019-2023 pełniła funkcję wiceprezeski Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Od 2021 r. pełni funkcję niezależnej członkini Rady Nadzorczej, a od 2023 r. Przewodniczącej Komitetu Audytu towarzystwa ubezpieczeniowego TUiR Unum Życie S.A. Jest członkinią Rady Fundacji Standardów Raportowania Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, a także członkinią Kapituły Konkursu Best Annual Report. Jest również zaangażowana w prowadzenie projektów oraz szkoleń związanych z ESEF, ESG oraz optymalizacji prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych w celu zapewnienia zgodności z MSSF oraz użyteczności dla interesariuszy.

Pani Monika Kaczorek spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).