Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 

Członkini Rady Nadzorczej

Sophie Heller ukończyła ESSEC Business School, gdzie otrzymała tytuł MBA.

Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1988 r. jako konsultantka w Bain & Company. Założyła firmę Points Ciel, gdzie w latach 1992-1997 pracowała jako dyrektorka ds. marketingu. Od 1997 do 1998 roku była dyrektorką generalną firmy Consodata, a w latach 2000-2003 wiceprezeską ds. marketingu i e-biznesu w firmie Jakala. Od 2003 do 2006 roku pełniła funkcję Chief Marketing Officer w Equilon, innowacyjnej spółce Grupy BNP Paribas udzielającej pożyczek konsumenckich, a następnie, w latach 2006-2009 była Chief Marketing Officer w Mediatis, wielokanałowej organizacji sprzedaży bezpośredniej. W latach 2009-2016 pracowała w ING Direct, najpierw jako wiceprezeska ds. marketingu i komunikacji, a następnie jako dyrektorka generalna ING Direct. W 2016 r. została COO Bankowości Detalicznej i Usług w Grupie BNP Paribas. Posiada bogate doświadczenie w obszarze usług finansowych (zarządzanie, cyfryzacja, innowacje) oraz w zakresie przedsiębiorczości.

Pani Sophie Heller spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).