Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 

Członek niezależny Rady Nadzorczej

Jacques Rinino ukończył studia II stopnia na Uniwersytecie Paryskim Pantheon Sorbonne, uzyskując tytuł magistra ekonomii.

W 1976 r. rozpoczął pracę w Banque PARIBAS (obecnie BNP Paribas) gdzie pełnił szereg funkcji. W latach 1992-1997 był dyrektorem Grupy Bankowości Komercyjnej i Bankowości Prywatnej w BNP Paribas Chiny i Hongkong.

W latach 1998-2001 był dyrektorem ds. ryzyka w bankowości korporacyjnej na Europę, kraje basenu Morza Śródziemnego, Bliski Wschód i Afrykę w centrali BNP Paribas, a w latach 2001-2014 - dyrektorem ds. ryzyka w BNP Paribas IRB odpowiedzialnym za ryzyko w bankowości detalicznej w Europie i krajach Morza Śródziemnego oraz w bankowości detalicznej w Stanach Zjednoczonych (Bank of the West - First Hawaiian Bank). Sprawował nadzór nad ryzykiem w leasingu (BNP Paribas Leasing Solutions), ARVAL i BNP Paribas Personal Finance oraz był członkiem Global Risk Management EXCO. W latach 2011-2013 był członkiem Rady BNP Paribas Lease Group.

W latach 2014-2016 pełnił funkcję starszego doradcy kadry kierowniczej BNP Paribas International Retail Banking (IRB) w zakresie tworzenia strategii korporacyjnej dla bankowości detalicznej w Europie i Azji. W latach 2014-2020 był członkiem Rady TEB AS Bank (Turcja), następnie przewodniczącym Komitetu Audytu i Komitetu Ryzyka tego banku.

W okresie 2020-2021 był przewodniczącym Rady TEB ShA, spółki podległej TEB w Kosowie, zaś od 2021 r. do stycznia 2023 r. – niezależnym członkiem Rady i przewodniczącym Komitetu Ryzyka w BICICI, spółce BNP Paribas w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Ponadto od 2016 r. jest prezesem BORGNIS CONSEIL, firmy konsultingowej świadczącej usługi finansowe i korporacyjne.

Pan Jacques Rinino spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).