Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 

Członek niezależny Rady Nadzorczej

Absolwent ekonomii na Wydziale Ekonomii i Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1996 r.). Uzyskał dyplom w dziedzinie Finansów i Rachunkowości na Hogeschool van Utrecht w Holandii (1995 r.). Uczestniczył w programie ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) (1997-1998). Uzyskał również dyplom CIA (Certified Internal Auditor) (2007). Prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Orbicom Mariusz Warych”. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej piastował następujące stanowiska: dyrektor ds. zarządzania ryzykiem dla przedsiębiorstw w Deloitte Advisory (2011–2012), członek rady nadzorczej i komitetu audytu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. (2011–2012), dyrektor audytu wewnętrznego na Europę Centralną i Wschodnią i Rosję w AVIVA (2008–2011), koordynator regionalny na Europę Centralną w KBC GROUP N.V. (2004–2008), dyrektor finansowy w Citileasing sp. z o.o. oraz Handlowy-Leasing S.A. (2003–2004), audytor zewnętrzny w Ernst & Young (Nowy Jork, Londyn, Toronto, Vancouver, Warszawa) (1996–2002). Od 2009 r. przewodniczy Klubowi Szefów Audytu w Polsce. Ponadto był doradcą ds. finansowych w Canadian-Polish Congress (British Columbia Branch) w Vancouver, Kanada, gdzie również prowadził audycje w Polskim Radiu NOFA w Vancouver, Kanada. Specjalizuje się w zakresie: zarządzania, nadzoru oraz oceny efektywności prowadzonej działalności biznesowej, identyfikacji i rozwiązywania słabości finansowych i operacyjnych, zarządzania ryzykami związanymi z realizacją celów biznesowych, audytu wewnętrznego, szkoleń biznesowych oraz niezależnego członkostwa w radach nadzorczych oraz komitetach audytu. Ponadto pełni funkcję członka rady nadzorczej i przewodniczącego komitetu audytu rady nadzorczej spółki Selena FM S.A. Od czerwca 2013 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

Pan Mariusz Warych spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).