Bank zmieniającego się świata

Województwo:
opolskie

Tytuł prawny:
grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość

Nr KW: OP1B/00020892/7

Nr ewidencyjny działki: 483

Powierzchnia działki: 1 358 m2

Powierzchnia całkowita budynku1 377,60 m2

Powierzchnia użytkowa budynku1 234,10 m2 (w tym biurowa: 710,00 m2; handlowa: 253,4 m2; magazynowa: 270,7 m2)

Obręb ewidencyjny1102 Centrum

Powierzchnia zabudowy: 361 m2

Przedmiotem sprzedaży jest grunt oddany w użytkowanie wieczyste o powierzchni 1 358 m2 oraz trzykondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni całkowitej 1 377,60 m2. Nieruchomość posiada niezbędne dla aktualnego sposobu użytkowania przyłącza i instalacje: energię elektryczną, wodę, kanalizację ściekową i deszczową, instalację telefoniczną i komputerową. Centralne ogrzewanie z własnej kotłowni zasilanej olejem opałowym.
Budynek wybudowany z cegły w 1875 roku, kilkukrotnie modernizowany. Ostatnia przebudowa w 2005 r. dotyczyła sali sprzedaży. Obiekt wpisany do Rejestru Zabytków województwa opolskiego pod nr rej. 2146/87 (na podstawie decyzji z dnia 16.01.1987 r.).
Teren wokół budynku ogrodzony ażurowymi przęsłami stalowymi. Część frontowa budynku jest ogólnodostępna. Dwa wejścia do nieruchomości - główne (z reprezentacyjnymi schodami wachlarzowymi) od strony ulicy oraz boczne. W zachodniej elewacji budynku na poziomie -1 znajduje się brama garażowa z betonowym zjazdem, prowadząca do pomieszczenia rozładunkowego w piwnicy. Teren zagospodarowany pod parking, wjazd do garażu. Nieruchomość usytuowana jest w sąsiedztwie centrum miasta, w odległości ok. 300 m od Rynku, u zbiegu ulic Planty i Armii Krajowej. Od miejskiej starówki odizolowana plantami (zespołem parków po średniowiecznej twierdzy). Ulica Armii Krajowej jest jedną z głównych arterii miasta o dużym natężeniu ruchu, a także częścią drogi krajowej nr 39. Obiekt jest cofnięty względem osi ulicy o około 50 m i oddzielony od niej skwerem zieleni, co wpływa na ograniczenie jej widoczności z ulicy, jednocześnie zmniejszając hałas.
W otoczeniu dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i administracyjna o charakterze kamienicznym z lokalami handlowo-usługowymi na parterze. Istotny element sąsiedztwa stanowią tereny zielone – planty miejskie (Park Nad Fosą, Park Centralny, Park Nadodrzański). W bliskim otoczeniu nieruchomości znajdują się: Sad Rejonowy, Urząd Miasta, Komenda Rejonowa Policji, Liceum Ogólnokształcące, Starostwo Powiatowe, Zakład Karny.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na podst. Uchwały Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03 oraz XLVIII/472/09. Na terenie nieruchomości oznaczonym symbolem – A10MN/U/Z/Pp/P – przewidziano: funkcję usługową z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (U) lub mieszkaniową z usługami oraz zielenią (MN) i (w niewielkiej części) przemysłowej, produkcyjnej, magazynowej, transportowej z towarzyszącą zielenią i pojedynczymi mieszkaniami (P). Nieruchomość jest objęta strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.

PDF do druku

Materiały informacyjne

Zdjęcia

Stan prawny

Dane z księgi wieczystej:
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr:  OP1B/00020892/7

Dział I-O (oznaczenia nieruchomości) – działka gruntowa nr: 483 o powierzchni 1358m² , sposób korzystania – BI – inne tereny zabudowane, obręb ewidencyjny 1102 Centrum, zabudowana budynkiem o przeznaczeniu biurowym

Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – działka gruntu w użytkowaniu wieczystym oraz budynek i urządzenia stanowiące odrębne od gruntu przedmioty własności; umowa o użytkowanie wieczyste do 31.07.2091

Dział II (własność) – właściciel gruntu GMINA MIASTA BRZEG, właściciel budynku i użytkownik wieczysty gruntu BANK BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA
Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisu
Dział IV (hipoteka) – brak wpisu

Przeznaczenie w aktach planistycznych:

Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03 z dnia: 19.12.2003 zmienionej uchwałą nr XLVIII/475/09 z dnia 04.09.2009.

Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi zasad kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej obowiązującego planu w/w działka jest położona na obszarze terenu elementarnego A10MN/U/Z/Pp/P – na terenie o funkcji (w przeważającej części) – usługowej z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (U), w obszarze wysokiej intensywności, w obrębie istniejącego zainwestowania oraz (w niewielkiej części) – usługowej z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (U) lub mieszkaniowej z usługami oraz zielenią (MN) w obszarze wysokiej intensywności, w obrębie planowanego zainwestowania

i (w niewielkiej części) przemysłowej, produkcyjnej, magazynowej, transportowej z towarzyszącą zielenią i pojedynczymi mieszkaniami (P), w obrębie istniejącego zainwestowania lub usługowej z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (U), w obszarze wysokiej intensywności, w obrębie planowanego zainwestowania.  

 

Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi zasad ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zasad strefowania obowiązującego planu w/w działka jest położona na obszarze:

 • Strefy „A” 0 – ścisłej ochrony konserwatorskiej
 • Strefy „OW” – obserwacji archeologicznej
 • Strefy II – zabudowy mieszkaniowo-usługowej, o wysokiej intensywności, posiadającej charakter willowy uwarunkowany historycznie;

 

Rada Miasta w Brzegu nie podjęła dotąd uchwały o objęciu terenu nieruchomości obszarem rewitalizacji i obszarem zdegradowanym.

 

Status konserwatorski:

Obiekt wpisany do Rejestru Zabytków województwa opolskiego pod nr rej. 2146/87 (na podstawie decyzji z dnia 16.01.1987 r.).

Opis budynku

Opis budynku:

 

Budynek składa się z 3 kondygnacji nadziemnych (w tym: częściowo użytkowane poddasze) i 1 podziemnej: na parterze powierzchnia handlowo-usługowa z zapleczem biurowym (po bankowej sali operacyjnej). Wyższe kondygnacje mają charakter biurowy. Kondygnacja podziemna ze względu na standard wykończenia może być wykorzystywana jako powierzchnia magazynowo-składowa z pomieszczeniami technicznymi. Poddasze jest aktualnie użytkowane częściowo i z uwagi na standard może być wykorzystywane jedynie jako powierzchnia składowa. Do budynku prowadzą dwa wejścia – główne (z reprezentacyjnymi schodami wachlarzowymi) od strony ulicy, na której odbywa się ciągły ruch pieszy oraz boczne wejście służbowe od strony południowej. W zachodniej elewacji budynku na poziomie -1 znajduje się brama garażowa z betonowym zjazdem, prowadząca do pomieszczenia rozładunkowego w piwnicy. Balkony ze znakomicie zachowanymi balustradami secesyjnymi, kutymi ze stali.

Budynek wybudowany z cegły w1875 roku, przebudowany w latach 20-tych XX w. oraz w okresie powojennym. W 1993 roku adaptacja obiektu na placówkę bankową. Ostatnia modernizacja w 2005r. dotyczyła sali sprzedaży. Budynek wzniesiony w stylu późnego klasycyzmu, z późniejszymi elementami secesji (obudowy balkonów, balustrady, attyka dachowa). Zachowane oryginalne zdobienia ścian,  kroksztyny poddachowe, gzymsy i pilastry. Obiekt historycznie wartościowy.

Konstrukcja: Ławy fundamentowe i ściany z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, stropy ceramiczne lub drewniane. Dach kryty blachą miedzianą na więźbie drewnianej, krokwiowo-płatwiowej. Miedziane obróbki i rynny spustowe. Drewniana stolarka okienna i drzwiowa. Klatka schodowa na konstrukcji stalowej, posiada duże walory zabytkowe. Stan wykończenia budynku zróżnicowany. Pomieszczenia piwnicy, parteru i I piętra wykończono w sposób typowy dla ich przeznaczenia. W sali operacyjnej na podłodze gres, ściany otynkowane i pomalowane, sufity podwieszane, oświetlenie jarzeniowe. W pomieszczeniach biurowych na I piętrze na podłogach wykładzina dywanowa, ściany i sufity otynkowane. Strych (poddasze w części nieużytkowanej) w stanie surowym – na podłodze deski drewniane, odkryta więźba dachowa. Pomieszczenia sanitarne i socjalne wykończone glazurą i terakotą. Na podłogach w częściach wspólnych terakota, ściany otynkowane. Wszystkie elementy wykończenia wnętrz charakteryzują się znacznym zużyciem, noszą ślady wieloletniej eksploatacji. Nieruchomość posiada niezbędne dla aktualnego sposobu użytkowania przyłącza i instalacje:  z sieci miejskiej – wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, telefoniczną. Centralne ogrzewanie z kotłowni własnej, zasilanej olejem opałowym. Kanalizacja deszczowa i ściekowa.

Teren wokół budynku ogrodzony ażurowymi przęsłami stalowymi. Jedynie część frontowa budynku jest ogólnodostępna. Teren zagospodarowany pod parking, wjazd do garażu.

Budynek wpisany do Rejestru Zabytków województwa opolskiego pod nr rej. 2146/87 (na podstawie decyzji z dnia 16.01.1987r.). 

 

Konstrukcja budynku:

 • Fundamenty – ławy fundamentowe z cegły pełnej na zaprawie wapiennej
 • Ściany – z cegły pełnej na zaprawie wapiennej
 • Stropy – strop nad piwnicą wykonany jako sklepienie odcinkowe z cegły pełnej, wsparte na dźwigarach żeliwnych oraz murach nośnych; stropy wyższych kondygnacji wykonane są na belkach drewnianych wspartych na murach nośnych
 • Dach – czterospadowy, w części środkowej płaski, kryty blachą miedzianą na więźbie drewnianej, krokwiowo-płatwiowej. Miedziane opierzenie dachu, obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe
 • Tynki zewnętrzne – wapienne, malowane farbą emulsyjną
 • Tynki wewnętrzne – wapienne, gładkie, brak sztukaterii
 • Schody zewnętrzne – szerokie, reprezentacyjne wachlarzowe,  wykonane w okresie międzywojennym z betonu
 • Klatka schodowa wewnętrzna – o dużych walorach użytkowych. Na dobrze zachowanej, żeliwnej konstrukcji stopni, policzków i balustrad. Podesty na konstrukcji odcinkowej wypełnianej cegłą. Stopnice drewniane, wyłożone PVC z mosiężnymi listwami
 • Stolarka okienna – drewniana, skrzynkowa, dość dobrze zachowana
 • Stolarka drzwiowa – drewniana, bardzo dobrze zachowana, wartościowa pod względem historycznym
 • Balkony – z konstrukcją słupów stalowych z bardzo dobrze zachowanymi balustradami secesyjnymi, kutymi ze stali o bogatym rysunku zdobniczym

 

Kontakt

Piotr Litwin
tel. +48 504 435 436
e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń