Bank zmieniającego się świata
 

Łowicz, ul. Starościńska 1

Województwo:

łódzkie

Tytuł prawny:

użytkowanie wieczyste gruntu i własność budynku

Numer księgi wieczystej:

LD1O/00019193/1

Nr ewidencyjny działki:

3182/1

Powierzchnia działki:

1.140 m2

Powierzchnia budynku:

1.911,58 m2

 

Cena 2 750 000 PLN

OPCJA NAJMU ZWROTNEGO

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności. Sprzedaż z ewentualną opcją zawarcia przez Bank umowy najmu części powierzchni – szczegóły w Materiałach Informacyjnych.

Działka o powierzchni 1.140 m2 o numerze ewidencyjnym 3182/1, obręb nr 0002 – Bratkowice, oznaczona symbolem Bi (inne tereny zabudowane).

Kształt działki regularny, prostokątny. Konfiguracja terenu jest płaska, bez różnic rzędnych poziomu. Teren nie jest ogrodzony, jest oświetlony. Teren działki zabudowany jest 4-kondygnacyjnym kompleksem dwóch połączonych budynków o funkcji biurowo-usługowej.

Budynek widoczny jest jedynie z ulicy Starościńskiej, lokalnej drogi dojazdowej po północnej stronie nieruchomości oraz z parkingów położonych w rejonie budynku. Pozostała część terenu zabudowana jest ciągami pieszymi, zjazdem do garaży oraz klombami zieleni. Zabudowany, utwardzony parking wokół budynku nie należy do nieruchomości, dojazd do nieruchomości jest usankcjonowany służebnościami gruntowymi.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Przedmiotowa nieruchomość jest położona na obszarze, na którym obowiązują zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzone Uchwałą Nr XVI/115/2011 Rady Miasta w Łowiczu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza – obszar urbanistyczny Bratkowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 380, poz. 4200 z dnia 16 grudnia 2011 r.)

Przedmiotowa działka znajduje się na obszarze opisanym jako: 2.61.U – zabudowa usługowa.

Nieruchomość nie figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków ani w Rejestrze Zabytków. Nieruchomość położona jest na obszarze wpisanym decyzją nr 933A z dnia 20 maja 1993 r. do rejestru zabytków jako ścisła strefa ochrony konserwatorskiej miasta Łowicz.

Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji, obszarze zdegradowanym, nie jest objęta planem rewitalizacji oraz nie jest zlokalizowana w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

 • Dla Nieruchomości Księga Wieczysta KW Nr LD1O/00019193/1 prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łowiczu i zawiera m.in. następujące wpisy:

  DZIAŁ I - Oznaczenie nieruchomości

  1. Położenie                                                   łódzkie, powiat łowicki, Łowicz, ul. Starościńska

  2. Działki ewidencyjne:                                  3182/1

  3. Sposób korzystania:                                   inne tereny zabudowane

  4. Obszar (m2)                                              1140,00

  5. Budynek                                                    łódzkie, powiat łowicki, Łowicz, ul. Starościńska

  DZIAŁ I-Sp - Spis praw związanych z własnością

  Użytkowanie wieczyste Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 2089-12-05 zabudowana budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość.

  Uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w Dziale III innej księgi wieczystej 1. Służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce nr 3182/7. 2. Służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę nr 3182/3.

  DZIAŁ II - Własność

  Właściciel:                                                    1/1 Skarb Państwa

  Użytkownik wieczysty:                                  1/1 BNP Paribas Bank Polska S.A.

  DZIAŁ III - Ciężary i ograniczenia -                brak wpisów

  DZIAŁ IV - Hipoteki -                                     brak wpisów

   

  Pełną treść księgi wieczystej należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

 • Budynek biurowo-usługowy

  • powierzchnia zabudowy: 635,00 m2 (wg kartoteki budynków)
  • powierzchnia użytkowa: 1.911,58 m2 (wg inwentaryzacji – wraz z klatkami schodowymi)
  • rok budowy: 1991 (wg kartoteki budynków)
  • funkcja: biurowo-usługowa
  • liczba kondygnacji nadziemnych: 3
  • liczba kondygnacji podziemnych: 1

   

  Obiekt stanowi kompleks połączonych ze sobą dwóch budynków o powierzchni zabudowy 188,00 m2 i 447,00 m2 (łącznie 635,00 m2), zabudowany na rzucie prostokąta o wymiarach 43,00 x 16,00 m, przystających wschodnią ścianą szczytową do budynku Starostwa Powiatowego usytuowanego na sąsiedniej działce.

  Budynki wykonane w technologii tradycyjnej o konstrukcji murowanej, na fundamentach żelbetowych. Budynek większy (część wschodnia) wybudowany w 1961 roku, w późniejszym okresie modernizowany i remontowany. Budynek mniejszy (część zachodnia) dobudowany w roku 1991.

  Ściany zewnętrzne docieplone, stropy prefabrykowane, ogniotrwałe. Stropodach z płyt żelbetowych prefabrykowanych, docieplony i pokryty papą. Klatka schodowa ogniotrwała. Stolarka okien i drzwi typowa z PCV. Posadzki – parkiety drewniane oraz wykładziny dywanowe. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o., sieć elektryczną, telefoniczną, komputerową, instalację przeciwpożarową, odgromową i antywłamaniową. Budynek posiada agregat prądotwórczy. Wentylacja pomieszczeń – grawitacyjna.

  Część powierzchni użytkowana przez Bank, część oddana w najem (umowy najmu zawarte na czas nieoznaczony), pozostała powierzchnia nieużytkowana.

   

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

  Nieruchomość zlokalizowana jest w centrum miasta, przy ulicy Starościńskiej nr 1, w rejonie Ronda Księstwa Łowickiego – skrzyżowania ulic Starościńskiej, Jana Pawła II, Broniewskiego i Stanisławskiego. Odległość od ważnych punktów miasta: Starostwo Powiatowe – ok. 10 m, dworzec PKP Łowicz Główny – ok. 2,2 km, Rynek – ok. 800 m, Urząd Miasta Łowicz – ok. 1,5 km.

  W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajduje się śródmiejska zabudowa mieszkaniowa, usługowa, handlowa oraz budynki usług publicznych. W sąsiedztwie położone są: budynek Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W bliskim otoczeniu znajdują się obiekty handlowe, wielkopowierzchniowe Premium Park Łowicz, supermarket Tesco (przejęty przez sieć Netto), restauracja McDonald’s, Liceum Ogólnokształcące, Hala Sportowa OSiR, budynek Przychodni Zdrowia „Medyk”, targowisko miejskie. W otoczeniu występuje także zabudowa wielomieszkaniowa – bloki 3-4 kondygnacyjne.

  W przedmiotowym budynku funkcjonuje Oddział banku oraz biuro Izby Rolniczej.

   

  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

  Dostęp do nieruchomości możliwy jest od strony ulic Starościńskiej i Stanisławskiego. Główne wejście do budynku od strony ulicy Starościńskiej.

  Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking (część miejsc jest zarezerwowana dla pracowników/klientów banku). Parkowanie samochodów możliwe także w pobliskich ulicach osiedla mieszkaniowego. Ponadto, w budynku zlokalizowany jest garaż w kondygnacji piwnic - wjazd zlokalizowany jest na terenie przedmiotowej działki oraz działki sąsiedniej nr 1382/7.

  Ruch pojazdów i pieszych w sąsiedztwie jest umiarkowany, a w godzinach pracy urzędów wzmożony.

  Przystanki komunikacji publicznej przy ulicy Jana Pawła II, w odległości ok. 50 m od nieruchomości. Dworzec PKP Łowicz Główny oraz dworzec autobusowy, położone są w odległości ok. 2,2 km na północ od nieruchomości.

  Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej: ulicy Starościńskiej i Stanisławskiego na podstawie służebności opisanych w Dziale I-Sp. księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości.

  Wjazd na kondygnację piwnic do garażu zlokalizowany jest na terenie przedmiotowej działki oraz działki sąsiedniej nr 3182/7. Dla przedmiotowej nieruchomości przysługuje prawo przechodu i przejazdu przez wskazaną działkę.

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

   

   

 •  

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand