Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 

 

Wiceprezes Zarządu Banku

Nadzoruje obszar Bankowości CIB, w tym Pion Rynków Finansowych, Departament Klientów Strategicznych CIB, Departament Wsparcia CIB.

Absolwent finansów na Uniwersytecie Sofijskim w Bułgarii (specjalizacja: gospodarka światowa i krajowa). W 2002 roku uzyskał prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst). Od początku swojej kariery zawodowej, tj. od roku 1996, związany jest z Grupą BNP Paribas. Zaczynał jako analityk, a następnie w latach 1997-2000 jako zastępca i dyrektor ds. ryzyka w BNP-Dresdner Bank w Sofii. W 2000 roku brał udział w różnych projektach w Austrii i Rumunii w ramach Grupy BNP Paribas. W latach 2001-2004 był dyrektorem ds. bankowości korporacyjnej w BNP Paribas w Sofii, a następnie w latach 2004-2008 dyrektorem zarządzającym w BNP Paribas w Sofii, odpowiedzialnym za działalność CIB (Duże Przedsiębiorstwa i Bankowość Inwestycyjna). W latach 2008-2013 pracował w BNP Paribas Moskwie, najpierw jako starszy bankier, a następnie dyrektor CTBE (Bankowości Korporacyjnej) a także członek zarządu BNP Paribas w Moskwie. Od 2013 roku był dyrektorem CIB Polska i dyrektorem Oddziału BNP Paribas w Warszawie.

Pan Blagoy Bochev spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).