Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej. W 2007 r. ukończyła studia podyplomowe z psychologii społecznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, w 2015 r. studia podyplomowe z rolnictwa na SGGW, a w 2016 r. ukończyła studia podyplomowe Food Studies w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej.

W latach 1991-1993 pracowała jako audytor w Arthur Andersen Polska, a w latach 1993-1995 – jako starszy audytor i szef projektu w Salustro Reydel Francja. W okresie 1995-2000 była dyrektorem ds. finansowych w Sanofi (aktualnie Sanofi-Aventis). W latach 2000-2007 pełniła funkcję wiceprezesa ds. zarządzania portfelem inwestycyjnym, wiceprezesa ds. zarządzania funduszami (członek Komitetu Zarządzającego) w Innova Capital (Private Equity/Venture Capital). Od 2007 r. do 2011 r. była partnerem w Enterprise Investors (Private Equity/Venture Capital). W latach 2011-2013 pełniła funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej oraz członka Komisji ds. Audytu Wewnętrznego w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ). Od kwietnia do lipca 2013 r. była wiceprezesem Zarządu p.o. prezesa Zarządu BGŻ odpowiedzialnym za Obszar Zarządzania Bankiem, a od lipca 2013 r. do kwietnia 2015 r. była Wiceprezesem Zarządu, odpowiedzialnym za Obszar Strategii i Rozwoju, w tym nadzorowała Pion Agrobiznesu (od lipca 2013 r. do września 2014 r.) oraz pełniła nadzór nad projektami w obszarze ryzyka operacyjnego. Od sierpnia 2013 r. do czerwca 2014 r. nadzorowała proces połączenia BGŻ z Rabobank Polska. Do końca kwietnia 2015 r. była aktywnie zaangażowana w projekt integracji BGŻ z BNP Paribas Bank Polska S.A.

Pełniła funkcję członka zarządu i przewodniczącej Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego w Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych.

Aktualnie członek Rady Nadzorczej i Komitetu Ryzyka w Banku BNP Paribas oraz członek Rady Nadzorczej spółki akcyjnej Graal oraz członek Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. Od maja 2017 r. jest partnerem w Abris Capital Partners.

Pani Monika Nachyła spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).