Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Solvay Business School w Brukseli, magister zarządzania w Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University w Chicago.

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w belgijskim biurze McKinsey & Company i od tego czasu pozostaje związany z sektorem bankowym. W latach 2001 - 2012 związany z grupą Dexia, gdzie piastował stanowiska: kierownika rozwoju sprzedaży w Dexia Asset Management, doradcy zarządu i dyrektora ds. projektów, strategii i spółek zależnych w Dexia Bank w Belgii, dyrektora ds. strategii i rozwoju grupy w Dexia SA i członka zarządu Dexia Credit Local, zarządzającego bankowością publiczną i hurtową. Od 2013 r. związany z BNP Paribas Fortis, gdzie pełnił funkcję dyrektora generalnego odpowiadającego za bankowość prywatną i zarządzanie aktywami oraz członka komitetu wykonawczego BNP Paribas Wealth Management Group. W grudniu 2015 r. został członkiem komitetu wykonawczego BNP Paribas Fortis, a od kwietnia 2018 r. pełni również funkcję członka zarządu BNP Paribas Fortis.

Pan Stéphane Vermeire spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).