Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „3x więcej w dniu urodzin”
obowiązuje do 13.12.2021 r.
 
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „3x więcej w dniu urodzin”
obowiązuje od 14.12.2021 r.
 
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „200 punktów za rejestrację”
 
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „5000 pkt na start”
obowiązuje do 13.12.2021 r.
 
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „5000 pkt na start 2”
obowiązuje od 14.12.2021 r.
 
REGULAMIN PROGRAMU RABATOWEGO mamBONUS
 
Regulamin Sprzedaży Premiowej „Kredyt 0% na start”
 
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Program lojalnościowy mamBONUS”
obowiązuje do 13.12.2021 r.
 
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Program lojalnościowy mamBONUS”
obowiązuje od 14.12.2021 r.
 
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Ekstra premia mamBONUS za lojalność z Visa Platinum”

obowiązuje od 1 czerwca 2020 r.

 
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „mamBONUS na start dla Visa Platinum”

obowiązuje od 1 czerwca 2020 r.

 
REGULAMIN PROMOCJI „3 i 5 RAT z oprocentowaniem 0 % w karcie Decathlon”
 
REGULAMIN PROMOCJI „20 RAT z oprocentowaniem 0 % w karcie Decathlon”
 
Taryfa prowizji i opłat limitu odnawialnego Allegro
 
Ogólne warunki umowy o limit odnawialny Allegro
 
Regulamin Limitu odnawialnego Allegro dla klientów detalicznych
 
Regulamin zawierania umów poprzez Allegro
 
Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw)

Obowiązuje od 2 czerwca 2022 r.

 
Rachunek Walutowy

Obowiązuje od 12 września 2022 r.

 
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Moje Konto Premium

Obowiązuje od 1 sierpnia 2021 r.

 
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto Samodzielniaka

Obowiązuje od 1 sierpnia 2021 r.

 
Rachunek oszczędnościowy Konto Lokacyjne

Obowiązuje 12 września 2022 r.

 
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto Karty Samodzielniaka

Obowiązuje od 1 sierpnia 2021 r.

 
Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów detalicznych

Obowiązuje od 12 września 2022 r.

 
Dokument dotyczący opłat: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto Otwarte na Ciebie

Obowiązuje od 1 sierpnia 2021 r.

 
Regulamin Świadczenia Usług Kredytowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej

obowiązujący od 15.12.2021

 
Regulamin Świadczenia Usług Kredytowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej- zmiany

obowiązujący od 15.12.2021

 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla Klientów bankowości korporacyjnej

obwiązujący od 15.12.2021

 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla Klientów bankowości korporacyjnej- zmiany

obwiązujący od 15.12.2021

 
Credit and Collateral Regulations for Corporate Banking Customers effective from 15.12.2021
 
The Regulations for The Credit Services of BNP Paribas Bank Polska SA for Corporate Banking Customers

effective from 15.12.2021

 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla Klientów bankowości korporacyjnej

Obwiązujący od 05.07.2021

 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla Klientów bankowości korporacyjnej

Obwiązujący od 05.07.2021 - zmiany

 
Credit and Collateral Regulations for Corporate Banking Customers effective from 05.07.2021
 
Credit and Collateral Regulations for Corporate Banking Customers effective from 05.07.2021 - changes
 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla Klientów bankowości korporacyjnej

Obwiązujący od 01.01.2021

 
Credit and Collateral Regulations for Corporate Banking Customers effective from 01 January 2021
 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla Klientów bankowości korporacyjnej

obowiązuje od 30 października 2020 roku

 
Credit and Collateral Regulations for Corporate Banking Customers

effective from 30 October 2020

 
Regulamin Świadczenia Usług Kredytowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej

obowiązuje od 30 października 2020 roku

 
The Regulations for The Credit Services of BNP Paribas Bank Polska SA for Corporate Banking Customers

effective from 30 October 2020

 Załącznik nr 2 Polecenie wypłaty z kredytu ( Kredyt Vat) dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540Pobierz Otwiera się w nowym oknie.

 Załącznik nr 2a Polecenie wypłaty z kredytu za granice dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540Pobierz Otwiera się w nowym oknie.

 Załącznik nr 3 Polecenie spłaty z kredytu 3 dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540Pobierz Otwiera się w nowym oknie.

 Annex No. 2 Credit Payment Order it applies to products and services as part of the activities taken over by BNP Paribas Bank Polska S.A. as a result of the division of the entity with the number KRS 14540Pobierz Otwiera się w nowym oknie.

 Annex No. 2a Credit Payment Order Abroad it applies to products and services as part of the activities taken over by BNP Paribas Bank Polska S.A. as a result of the division of the entity with the number KRS 14540Pobierz Otwiera się w nowym oknie.

 Annex No.3 Credit Repayment Order it applies to products and services as part of the activities taken over by BNP Paribas Bank Polska S.A. as a result of the division of the entity with the number KRS 14540Pobierz Otwiera się w nowym oknie.

 Załącznik nr 2 Polecenie wypłaty z kredytu dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540Pobierz Otwiera się w nowym oknie.

 
The Regulations for The Credit Services of BNP Paribas Bank Polska SA for Corporate Banking Customers

effective from 9 November 2019

 

 

Karty

 
Regulamin Kart Płatniczych dla Klientów Korporacyjnych oraz Klientów Segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obowiązuje od 01.01.2023)
 
Komunikat dotyczący Kart wydawanych przez Bank dla Klientów Korporacyjnych oraz Klientów Segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 
Regulamin Kart Płatniczych dla Klientów Korporacyjnych oraz Klientów Segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obowiązuje od 13.09.2021)
 
Regulations regarding Payment Cards for Corporate Customers and Customers from the Small and Medium-sized Enterprises Segment (effective as of September 13, 2021)
 
Komunikat dotyczący Kart wydawanych przez Bank dla Klientów Korporacyjnych oraz Klientów Segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obowiązuje od 13.09.2021)
 
Communication concerning Cards issued by the Bank to Corporate Customers and Customers from the Small and Medium-sized Enterprises Segment (effective as of September 13, 2021)
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Biznes dla Klientów BNP Paribas Bank Polski S.A.
 
Special Terms and Conditions of Insurance Safe Business for BNP Paribas Bank Polska S.A.’s Clients
 
Karta Produktu Ubezpieczenia Grupowego Bezpieczny Biznes dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Product Sheet for Group Insurance Safe Business for BNP Paribas Bank Polska S.A.’s Clients
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Biznes+ dla Klientów BNP Paribas Bank Polski S.A.
 
Special Terms and Conditions of Insurance Safe Business+ for BNP Paribas Bank Polska S.A.’s Clients
 
Karta Produktu Ubezpieczenia Grupowego Bezpieczny Biznes+ dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Product Sheet for Group Insurance Safe Business+ for BNP Paribas Bank Polska S.A.’s Clients
 
Regulamin korzystania z Kart BNP Paribas Bank Polska S.A. w ramach Aplikacji płatniczych

obowiązuje od 25 stycznia 2022

 
Regulamin korzystania z Kart BNP Paribas Bank Polska S.A. w ramach Apple Pay

obowiązuje od 20 grudnia 2018

 
Umowa ramowa Umowa ramowa dla Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu
 
Komunikat do Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu

Obowiązuje od 10 lutego 2023 r.

 
Master agreement for Bank Accounts, Card and Electronic Access Channels
General Terms and Conditions Bank accounts, card and electronic access channels
Table of Commissions and Fees Bank accounts, Card and electronic access channels for retail customers
Message to the Master Agreement Bank accounts, card and electronic access channels

 

 
Umowa ramowa Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu
 
Komunikat do Umowy ramowej, Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu

Obowiązuje od 12 września 2022 r.

 
Umowa ramowa Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu
 
Ogólne warunki umowy o kartę kredytową Carrefour Mastercard dla klientów detalicznych
 
Regulamin Kart kredytowych Carrefour Mastercard dla klientów detalicznych

Obowiązuje od 23 października 2022 r.

 
Komunikat do Umowy ramowej Rachunku podstawowego

Obowiązuje od 20 marca 2020 r.

 
Umowa ramowa Rachunku podstawowego
Ogólne Warunki Umowy Rachunku podstawowego
Taryfa Prowizji i Opłat Rachunku podstawowego

Obowiązuje od 14 grudnia 2019 r.


Komunikat do Umowy ramowej Rachunku podstawowego

Obowiązuje od 20 marca 2020 r.

 
Komunikat do Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu

Obowiązuje od 27 czerwca 2022 r.

 
Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów detalicznych

Obowiązuje od 27 czerwca 2022 r.

 
Dokument dotyczący opłat Rachunku Walutowego

Obowiązuje od 1 lipca 2021

 
Dokument dotyczący opłat - Bankowość Prywatna

Obowiązuje od 1 sierpnia 2021

 
Dokument dotyczący opłat za Konto Lokacyjne

Obowiązuje od 1 sierpnia 2021

 
Umowa ramowa Rachunkow bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów dostępu

z 27 czerwca 2022

 
Master agreement for Bank Accounts, Card and Electronic Access Channels
General Terms and Conditions Bank accounts, card and electronic access channels
Table of Commissions and Fees Bank accounts, Card and electronic access channels for retail customers
Message to the Master Agreement Bank accounts, card and electronic access channels 
effective as of November 22th, 2021
 
Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – pakiety depozytowe w ofercie BNP Paribas Bank Polska S.A. - obowiązuje od 3 sierpnia 2021r.
 
Regulamin Rachunków, Lokat terminowych, Kart oraz wybranych innych usług dla Klientów Mikroprzedsiębiorstw w BNP Paribas Bank Polska S.A. - obowiązuje od 3 sierpnia 2021r.
 
Regulamin rachunków, lokat terminowych, kart oraz wybranych innych usług dla klientów mikroprzedsiębiorstw w BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Regulamin świadczenia usług kredytowych dla Klientów małych i średnich przedsiębiorstw

obowiązujący od 15.12.2021

 
Regulamin świadczenia usług kredytowych dla Klientów małych i średnich przedsiębiorstw- zmiany

obowiązujący od 15.12.2021

 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw

obowiązuje od 15.12.2021

 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw- zmiany

obowiązuje od 15.12.2021

 
Taryfa prowizji i opłat dla Klientów Korporacyjnych

obowiązuje od 1.12.2021 r.

 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw

obowiązuje od 5.07.2021

 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw

obowiązuje od 5.07.2021 - zmiany

 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw

obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

 
Komunikat dotyczący Kart wydawanych przez Bank dla Klientów Korporacyjnych oraz Klientów Segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

obowiązuje od 01.01.2021 r.

 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw

obowiązuje od 30 października 2020 r.

 
Regulamin świadczenia usług kredytowych dla Klientów małych i średnich przedsiębiorstw

obowiązuje od 9 listopada 2019 r.

 
Regulamin świadczenia usług kredytowych dla Klientów małych i średnich przedsiębiorstw

obowiązuje od 30 października 2020 r.

 
Załącznik nr 2 Polecenie wypłaty z kredytu ( Kredyt Vat) dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540
 
Załącznik nr 2a Polecenie wypłaty z kredytu za granice dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540
 
Załącznik nr 3 Polecenie spłaty z kredytu 3 dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540
 
Annex No. 2 Credit Payment Order it applies to products and services as part of the activities taken over by BNP Paribas Bank Polska S.A. as a result of the division of the entity with the number KRS 14540
 
Annex No. 2a Credit Payment Order Abroad it applies to products and services as part of the activities taken over by BNP Paribas Bank Polska S.A. as a result of the division of the entity with the number KRS 14540
 
Annex No.3 Credit Repayment Order it applies to products and services as part of the activities taken over by BNP Paribas Bank Polska S.A. as a result of the division of the entity with the number KRS 14540
 
Załącznik nr 2 Polecenie wypłaty z kredytu dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540
 
Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz niekonsumentów w ramach bankowości prywatnej - obowiązuje od dnia 9 listopada 2019 r.
 
Table of commissions and fees for bank services rendered to non-consumers within private banking - dated 9 November 2019
 
Regulamin rachunków i innych usług dla klientów bankowości prywatnej niebędących konsumentami (obowiązujący od dnia 9 listopada 2019 r.)
 
Regulations regarding accounts and other services for private banking customers who are not consumers (dated 9 November 2019)
 
Regulations on the issuance and use of debit and charge cards for entrepreneurs at BNP Paribas Bank Polska S.A.

effective as of November 9th, 2019

 
Regulations on credit cards for Business Customers at BNP Paribas Bank Polska S.A.

effective as of November 9th, 2019

 
Regulamin wydawania i używania kart debetowych i obciążeniowych dla przedsiębiorców w BNP Paribas Bank Polska S.A.

obowiązuje od 09.11.2019

 
Regulations on the issuance and use of debit and charge cards for entrepreneurs at BNP Paribas Bank Polska S.A.

(applicable from 09.11.2019)

 
Regulamin kart kredytowych dla Klientów Biznesowych w BNP Paribas Bank Polska S.A.

(obowiązuje od 09.11.2019)

 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw

obowiązuje od 9 listopada 2019 r.

 
Regulamin Świadczenia Usług Kredytowych dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540
 
The regulations for the credit services it applies to products and services as part of the activities taken over by BNP Paribas Bank Polska S.A. as a result of the division of the entity with the number KRS 14540
 
Credit and Collateral Regulations for Corporate Banking Customers

effective from 9 November 2019

 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla klientów bankowości korporacyjnej

obowiązuje od 9 listopada 2019 roku

 
Zmiany w regulaminie czynności kredytowych i zabezpieczających dla klientów bankowości korporacyjnej
 
Regulamin Świadczenia Usług Kredytowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej

obowiązuje od 9 listopada 2019 roku

 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla klientów bankowości korporacyjnej

obowiązuje od 31 marca 2017 roku

 
Credit and Collateral Regulations for Corporate Banking Customers

effective from 31 March 2017

 
Komunikat dla Klientów dotyczący zmian w Regulaminie obowiązującym od dnia 31 marca 2017 roku
 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla klientów bankowości korporacyjnej obowiązuje od 1 lipca 2018 roku
 
Credit and Collateral Regulations for Corporate Banking Customers effective from 1 July 2018 
 
Komunikat dla Klientów dotyczący zmian w Regulaminie obowiązującym od dnia 1 lipca 2018 roku 

 Regulamin Świadczenia Usług_Kredytowych dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540Pobierz Otwiera się w nowym oknie.

 The regulations for the credit services it applies to products and services as part of the activities taken over by BNP Paribas Bank Polska S.A. as a result of the division of the entity with the number KRS 14540Pobierz Otwiera się w nowym oknie.

 
Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla przedsiębiorców w BNP Paribas Bank Polska S.A.

obowiązuje od 20 grudnia 2018 r.

 
Regulamin wydawania i używania kart debetowych i obciążeniowych dla przedsiębiorców w BNP Paribas Bank Polska S.A.

obowiązuje od 20 grudnia 2018 r.

 
Regulamin wydawania i używania w BNP Paribas Bank Polska S.A. kart przedpłaconych dla Klientów Korporacyjnych/podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

obowiązuje od 20 grudnia 2018 r.

 
Regulamin usługi Cyfrowego Portfela BNP Paribas Bank Polska S.A. „e-Portfel”

obowiązuje od 20 grudnia 2018

 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY O KARTĘ ABRA MASTERCARD
(dotyczy wszystkich umów zawartych od 23 października 2017 r. w sklepach ABRA)
 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY O KARTĘ EURO MASTERCARD
(dotyczy wszystkich umów zawartych od 23 października 2017 r. w sklepach RTV EURO AGD)
 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY O KARTĘ KREDYTOWĄ MASTERCARD STANDARD
(dotyczy wszystkich umów zawartych od 23 października 2017 r. w Punktach Obsługi Klienta i Punktach Banku)
 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY O KARTĘ OBI MASTERCARD
(dotyczy wszystkich umów zawartych od 23 października 2017 r. w sklepach OBI)
 
Regulamin kart kredytowych dla klientów detalicznych
(dotyczy wszystkich umów zawartych od 23 października 2017 r. w Punktach Obsługi Klienta w sklepach Partnerów oraz Punktach Banku)
 
Regulamin sprzedaży premiowej Karta dla Ciebie - oddział banku
 
Połączona umowa: Umowa ramowa rachunku oszczędnościowego indywidualnego konta emerytalnego IKE – obowiązująca do 10 listopada 2016 r. oraz Umowa rachunku oszczędnościowego indywidualnego konta emerytalnego IKE – obowiązująca od 11 listopada 2016 r. 
 
Pismo do klientów z dnia 18 sierpnia 2016 r. – dotyczy wprowadzenia nowej umowy IKE dla klientów exBGŻ 
 
Umowa ramowa rachunku oszczędnościowego indywidualnego konta emerytalnego IKE Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGZ S.A.
 
Umowa o kartę kredytową Gold

(dotyczy wszystkich umów zawartych od 12 września 2016 oraz Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A.)

 
Umowa o kartę kredytową Standard

(dotyczy wszystkich umów zawartych od 12 września 2016 oraz Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A.)

 
Regulamin kart kredytowych dla Klientów detalicznych

(dotyczy wszystkich umów zawartych od 12 września 2016 oraz Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A.)

 
Umowa o kartę kredytową

(Obowiązuje dla umów zawartych przed 12 września w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.)

 
Regulamin kart kredytowych dla Klientów detalicznych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

(Obowiązuje dla umów zawartych przed 12 września w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.)

 
Regulamin produktów kredytowych dla klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA
 
Umowa ramowa z 30 kwietnia 2015 r. dla Klientów, którzy zawarli Umowę począwszy od 24 listopada 2014 r.
 
Umowa ramowa z 30 kwietnia 2015 r. dla Klientów, którzy zawarli Umowę przed 24 listopada 2014 r.
 
Umowa ramowa z 28 marca 2015 r. dla Klientów, którzy zawarli Umowę począwszy od 24 listopada 2014 r.
 
Umowa ramowa z 28 marca 2015 r. dla Klientów, którzy zawarli Umowę przed 24 listopada 2014 r.
 
Umowa ramowa z 24 listopada 2014 r.
 
Umowa ramowa z 19 czerwca 2014 r.
 
Umowa ramowa z 28 marca 2014 r.
 
Umowa ramowa z 31 października 2013 r.
 
Umowa ramowa z 28 lipca 2013 r.
 
Umowa ramowa z 11 lutego 2013 r.
 
Umowa ramowa z 3 grudnia 2012 r.
 
Umowa ramowa z 2 listopada 2012 r.
 
Umowa ramowa z 24 października 2012 r.