Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

Archiwalne dokumenty

2017
Okres Raport
Roczne  

Jednostkowe

 
List Prezesa Zarządu Banku
 
List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku
 
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
 
Sprawozdanie finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. za rok 2017
 
Wybrane dane finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. za rok 2017
 

Skonsolidowane

 
List Prezesa Zarządu Banku
 
List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku
 
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za rok 2017
 
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. w 2017 roku obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.
 
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za rok 2017

Informacje niefinansowe

 
Raport Raiffeisen Bank International AG na temat zrównoważonego rozwoju w 2017 roku (tłumaczenie na język polski)
Półroczne  

I półrocze 2017

 
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A.
 
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A.
 
Wybrane dane finansowe skonsolidowane
 
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A.
 
Wybrane dane finansowe jednostkowe
Kwartalne  

I kwartał 2017

 
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A.
2016
Okres Raport
Roczne  

Jednostkowe

 
List Prezesa Zarządu Banku
 
List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku
 
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta do jednostkowego sprawozdania finansowego
 
Sprawozdanie finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. za rok 2016
 
Wybrane dane finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. za rok 2016
 

Skonsolidowane

 
List Prezesa Zarządu Banku
 
List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku
 
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za rok 2016
 
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. w 2016 roku obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.
 
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za rok 2016
Półroczne  

I półrocze 2016

 
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A.
 
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A.
 
Wybrane dane finansowe skonsolidowane
 
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A.
 
Wybrane dane finansowe jednostkowe
2015
Okres Raport
Roczne  

Jednostkowe

 
List Prezesa Zarządu Banku
 
List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku
 
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta do jednostkowego sprawozdania finansowego
 
Sprawozdanie finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. za rok 2015
 
Sprawozdanie z działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. za rok 2015
 
Wybrane dane finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. za rok 2015
 

Skonsolidowane

 
List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku
 
List Prezesa Zarządu Banku
 
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za rok 2015
 
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za rok 2015
 
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za rok 2015
Półroczne  

I półrocze 2015

 
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A.
 
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A.
 
Wybrane dane finansowe skonsolidowane
 
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A.
 
Wybrane dane finansowe jednostkowe
2014
Okres Raport
Roczne

Jednostkowe

 
List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku
 
List Prezesa Zarządu Banku
 
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta do jednostkowego sprawozdania finansowego
 
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r
 
Sprawozdanie z działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. za rok 2014
 
Wybrane dane finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. za rok 2014
 

Skonsolidowane

 
List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku
 
List Prezesa Zarządu Banku
 
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za rok 2014
 
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za rok 2014
 
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za rok 2014
2013
Okres Raport
Roczne
 
Raport roczny skonsolidowany za rok 2013
 
Raport roczny jednostkowy za rok 2013
 
Skrócony raport roczny za rok 2013
2012
Okres Raport
Roczne
 
Raport roczny skonsolidowany za rok 2012
 
Raport roczny jednostkowy za rok 2012
 
Skrócony raport roczny za rok 2012
2011
Okres Raport
Roczne
 
Raport roczny skonsolidowany za rok 2011
 
Raport roczny jednostkowy za rok 2011
 
Skrócony raport roczny za rok 2011
2010
Okres Raport
Roczne
 
Raport roczny skonsolidowany za rok 2010
 
Raport roczny jednostkowy za rok 2010
 
Skrócony raport roczny za rok 2010
2009
Okres Raport
Roczne
 
Raport roczny skonsolidowany za rok 2009
 
Raport roczny jednostkowy za rok 2009
 
Skrócony raport roczny za rok 2009
2008
Okres Raport
Roczne
 
Raport roczny skonsolidowany za rok 2008
 
Raport roczny jednostkowy za rok 2008
 
Skrócony raport roczny za rok 2008
2007
Okres Raport
Roczne
 
Raport roczny skonsolidowany za rok 2007
 
Raport roczny jednostkowy za rok 2007
 
Skrócony raport roczny za rok 2007
2006
Okres Raport
Roczne
 
Skrócony raport roczny za rok 2006
2005
Okres Raport
Roczne
 
Skrócony raport roczny za rok 2005
2004
Okres Raport
Roczne
 
Skrócony raport roczny za rok 2004
2003
Okres Raport
Roczne
 
Skrócony raport roczny za rok 2003
2002
Okres Raport
Roczne
 
Skrócony raport roczny za rok 2002
2001
Okres Raport
Roczne
 
Skrócony raport roczny za rok 2001
2000
Okres Raport
Roczne
 
Skrócony raport roczny za rok 2000

Wybrane dane finansowe

 
Wybrane dane finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A.
 
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand