Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

Kontakt

Infolinia (tylko telefony stacjonarne)

801 321 123

+48 22 134 00 00

+48 500 990 500

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

Raporty bieżące BNP Paribas Bank Polska S.A.

W tej sekcji znajdą Państwo wszystkie raporty bieżące publikowane od momentu debiutu Banku na GPW w 2011 r. w związku z istotnymi zdarzeniami.

ARCHIWUM RAPORTÓW BIEŻĄCYCH BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

2021
Nr raportu Data raportu Tytuł raportu
42/2021 18 października

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 42/2021 – Tekst jednolity Statutu Banku Załącznik do Raportu Bieżącego nr 42/2021 – Tekst jednolity Statutu Banku
41/2021 7 października

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 41/2021 – Tekst jednolity Statutu Banku Załącznik do Raportu Bieżącego nr 41/2021 – Tekst jednolity Statutu Banku
40/2021 6 października

Rezerwa na ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych CHF

Rezerwa na ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych CHF
39/2021 15 września

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 39/2021 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 39/2021
38/2021 13 września

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 38/2021 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 38/2021
37/2021 7 lipca

Rezerwa na ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych CHF

Rezerwa na ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych CHF
36/2021 21 czerwca

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.
35/2021 17 czerwca

Zmiany w Radzie Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zmiany w Radzie Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
34/2021 17 czerwca

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 34/2021 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 34/2021
33/2021 7 czerwca

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w BNP Paribas Bank Polska S.A.
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 33/2021 (tylko wersja angielska) Załącznik do Raportu Bieżącego nr 33/2021 (tylko wersja angielska)
32/2021 2 czerwca

Zawiadomienie od dwóch akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. o zakończeniu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu

Zawiadomienie od dwóch akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. o zakończeniu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu
31/2021 2 czerwca

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
30/2021 31 maja

Zawiadomienie od dwóch akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu

Zawiadomienie od dwóch akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu
29/2021 28 maja

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 29/2021 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 29/2021
28/2021 27 maja

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 28/2021 – Tekst jednolity Statutu Banku Załącznik do Raportu Bieżącego nr 28/2021 – Tekst jednolity Statutu Banku
27/2021 21 maja

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
   

Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 17 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 17 czerwca 2021 r.
    Projekty uchwał z 21 maja 2021 r. Projekty uchwał z 21 maja 2021 r.
    Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 czerwca 2021 r. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 czerwca 2021 r.
    Uchwała Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie dokonania oceny adekwatności kandydatów na Członka Rady Nadzorczej Uchwała Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie dokonania oceny adekwatności kandydatów na Członka Rady Nadzorczej
    Kandydatura do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. – Pani Geraldine Conti Kandydatura do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. – Pani Geraldine Conti
    Kandydatura do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. – Pani Khatleen Pauwels Kandydatura do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. – Pani Khatleen Pauwels
    Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
    Polityka wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A. (uwzględniająca członków Zarządu) Polityka wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A. (uwzględniająca członków Zarządu)
    Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.
    Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach BNP Paribas Bank Polska S.A. za lata 2019-2020 Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach BNP Paribas Bank Polska S.A. za lata 2019-2020
    Projekt tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Projekt tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia
    Informacja nt. aktualnej sytuacji dotyczącej portfela kredytów hipotecznych w CHF, z uwzględnieniem założeń programu dobrowolnych ugód Informacja nt. aktualnej sytuacji dotyczącej portfela kredytów hipotecznych w CHF, z uwzględnieniem założeń programu dobrowolnych ugód
26/2021 21 maja

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
25/2021 20 maja

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 25/2021 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 24/2021
24/2021 19 maja

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 24/2021 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 24/2021
23/2021 18 maja

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 23/2021 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 23/2021
22/2021 12 maja

Zmiany w składzie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zmiany w składzie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.
21/2021 12 maja

Rozpoczęcie realizacji programu odkupu akcji własnych kierowanego do uczestników programu motywacyjnego

Rozpoczęcie realizacji programu odkupu akcji własnych kierowanego do uczestników programu motywacyjnego
20/2021 19 kwietnia

Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla BNP Paribas Bank Polska S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za rok 2021

Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla BNP Paribas Bank Polska S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za rok 2021
19/2021 14 kwietnia

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 19/2021 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 19/2021
18/2021 8 kwietnia

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 18/2021 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 18/2021
17/2021 6 kwietnia

Wydanie akcji serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana wartości kapitału zakładowego BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wydanie akcji serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana wartości kapitału zakładowego BNP Paribas Bank Polska S.A.
16/2021 31 marca

Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu akcji serii M BNP Paribas Bank Polska S.A.

Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu akcji serii M BNP Paribas Bank Polska S.A.
15/2021 31 marca

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o warunkowej rejestracji akcji serii M BNP Paribas Bank Polska S.A.

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o warunkowej rejestracji akcji serii M BNP Paribas Bank Polska S.A.
14/2021 26 marca

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 14/2021 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 14/2021
13/2021 24 marca

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 24 marca 2021 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 24 marca 2021 r.
12/2021 24 marca

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 24 marca 2021 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 24 marca 2021 r.
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 12/2021 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 12/2021
11/2021 24 marca

Powołanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. na nową kadencję

Powołanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. na nową kadencję
10/2021 17 marca

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 10/2021 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 10/2021
9/2021 10 marca

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 9/2021 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 9/2021
8/2021 8 marca

Powołanie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. na nową kadencję

Powołanie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. na nową kadencję
7/2021 8 marca

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
   

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 7/2021

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 7/2021
6/2021 26 lutego

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
   

Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 marca 2021 r.

Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 marca 2021 r.
    Projekty uchwał Projekty uchwał
    Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 marca 2021 r. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 marca 2021 r.
    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r.), Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A.
    Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i jej komitetów w 2020 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 r. oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
    Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r.
    Uchwała Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie dokonania oraz zatwierdzenia oceny adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej Uchwała Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie dokonania oraz zatwierdzenia oceny adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej
    Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2020 Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2020
    Informacja nt. aktualnej sytuacji dotyczącej portfela kredytów hipotecznych w CHF, z uwzględnieniem wstępnej analizy założeń programu dobrowolnych ugód Informacja nt. aktualnej sytuacji dotyczącej portfela kredytów hipotecznych w CHF, z uwzględnieniem wstępnej analizy założeń programu dobrowolnych ugód
5/2021 26 lutego

Wniosek Zarządu Banku dotyczący podziału zysku netto za rok 2020

Wniosek Zarządu Banku dotyczący podziału zysku netto za rok 2020
4/2021 17 lutego

Zmiana daty przekazania raportów rocznych za rok 2020

Zmiana daty przekazania raportów rocznych za rok 2020
3/2021 19 stycznia

Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wstrzymania wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku

Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wstrzymania wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku
2/2021 7 stycznia

Rezerwa na ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych CHF

Rezerwa na ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych CHF
1/2021 4 stycznia

Terminy publikacji raportów okresowych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku obrotowym 2021

Terminy publikacji raportów okresowych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku obrotowym 2021
2020
Nr raportu Data raportu Tytuł raportu
40/2020 28 grudnia

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie środków z tytułu pożyczki podporządkowanej jako instrumentu w funduszach uzupełniających Tier II Banku

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie środków z tytułu pożyczki podporządkowanej jako instrumentu w funduszach uzupełniających Tier II Banku
39/2020 18 grudnia

Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie zasad zwolnień grupowych

Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie zasad zwolnień grupowych
38/2020 7 grudnia

Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej

Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej
37/2020 25 listopada

Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych w BNP Paribas Bank Polska S.A.
36/2020 19 listopada

Zmiana adresu siedziby BNP Paribas Bank Polska S.A - korekta raportu bieżącego

Zmiana adresu siedziby BNP Paribas Bank Polska S.A - korekta raportu bieżącego
36/2020 18 listopada

Zmiana adresu siedziby BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zmiana adresu siedziby BNP Paribas Bank Polska S.A
35/2020 12 października

Zmiany w składzie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zmiany w składzie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.
34/2020 29 września

Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za 1 półrocze 2020 r., na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym

Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za 1 półrocze 2020 r., na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym
33/2020 22 września

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 33/2020 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 33/2020
32/2020 17 września

Piąte wezwanie akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. do złożenia dokumentów akcji

Piąte wezwanie akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. do złożenia dokumentów akcji
31/2020 8 września

Wnioski do KNF o zezwolenie na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I zysku netto za 1 półrocze 2020 r.

Wnioski do KNF o zezwolenie na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I zysku netto za 1 półrocze 2020 r.
30/2020 2 września

Czwarte wezwanie akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. do złożenia dokumentów akcji

Czwarte wezwanie akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. do złożenia dokumentów akcji
29/2020 14 sierpnia

Trzecie wezwanie akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. do złożenia dokumentów akcji

Trzecie wezwanie akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. do złożenia dokumentów akcji
28/2020 13 sierpnia

Wprowadzenie korekty do Raportu Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za 1 półrocze 2020 r. niemającej wpływu na ogłoszone wyniki

Wprowadzenie korekty do Raportu Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za 1 półrocze 2020 r. niemającej wpływu na ogłoszone wyniki.
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 28/2020 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 28/2020
27/2020 17 lipca

Drugie wezwanie akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. do złożenia dokumentów akcji

Drugie wezwanie akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. do złożenia dokumentów akcji
26/2020 30 czerwca

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.
25/2020 30 czerwca

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 25/2020 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 25/2020
24/2020 29 czerwca

Zmiany w Radzie Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zmiany w Radzie Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
23/2020 22 czerwca

Kandydatura do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kandydatura do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
22/2020 22 czerwca

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. do złożenia dokumentów akcji

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. do złożenia dokumentów akcji
21/2020 3 czerwca

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
    Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2020 r. Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2020 r.
    Projekty uchwał z 3 czerwca 2020 r. Projekty uchwał z 3 czerwca 2020 r.
    Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2020 r. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2020 r.
    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku 2019 (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r.), Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku 2019 (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r.), Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r.
    Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i jej komitetów w 2019 r. wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i jej komitetów w 2019 r. wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
    Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
    Kandydat do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. Kandydat do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
20/2020 2 czerwca

Informacja o wpływie epidemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA – aktualizacja

Informacja o wpływie epidemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA – aktualizacja
19/2020 14 maja

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 19/2020 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 19/2020
18/2020 13 maja

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 18/2020 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 18/2020
17/2020 5 maja

Potwierdzenie ocen ratingowych Banku i zmiana perspektywy ratingu na stabilną przez agencję Moody’s Investors Service

Potwierdzenie ocen ratingowych Banku i zmiana perspektywy ratingu na stabilną przez agencję Moody’s Investors Service
16/2020 5 maja

Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za czwarty kwartał 2019 r. na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym

Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za czwarty kwartał 2019 r. na poziomie jednostkowym i skonsolidowany
15/2020 15 kwietnia

Informacja o wpływie epidemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA – aktualizacja

Informacja o wpływie epidemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA – aktualizacja
14/2020 14 kwietnia

Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla BNP Paribas Bank Polska S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za rok 2020

Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla BNP Paribas Bank Polska S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za rok 2020
13/2020 2 kwietnia

Informacja o wpływie epidemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Informacja o wpływie epidemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.
12/2020 23 marca

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 12/2020 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 12/2020
11/2020 20 marca

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 11/2020 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 11/2020
10/2020 19 marca

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
9/2020 16 marca

Minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych ("MREL") wyznaczony dla BNP Paribas Bank Polska S.A.

Minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych ("MREL") wyznaczony dla BNP Paribas Bank Polska S.A.
8/2020 12 marca

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 8/2020 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 8/2020
7/2020 12 marca

Wnioski do KNF o zezwolenie na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za czwarty kwartał 2019 r.

Wnioski do KNF o zezwolenie na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za czwarty kwartał 2019 r.
6/2020 5 marca

Powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 6/2020 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 6/2020
2/2020 17 lutego

Korekta raportu bieżącego nr 2/2020

Korekta raportu bieżącego nr 2/2020
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 2/2020 korekta – Tekst jednolity Statutu Banku Załącznik do Raportu Bieżącego nr 2/2020 korekta – Tekst jednolity Statutu Banku
5/2020 6 lutego

Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za trzeci kwartał 2019 r. na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym

Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za trzeci kwartał 2019 r. na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym
4/2020 4 lutego

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 31 stycznia 2020 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 31 stycznia 2020 r.
3/2020 31 stycznia

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 31 stycznia 2020 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 31 stycznia 2020 r.
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 3/2020 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 3/2020
2/2020 30 stycznia

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 2/2020 – Tekst jednolity Statutu Banku Załącznik do Raportu Bieżącego nr 2/2020 – Tekst jednolity Statutu Banku
1/2020 3 stycznia

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
    Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Projekty uchwał z 3 stycznia 2020 r. Projekty uchwał z 3 stycznia 2020 r.
    Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 stycznia 2020 r. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 stycznia 2020 r.
2019
Nr raportu Data raportu Tytuł raportu
42/2019 30 grudnia

Utworzenie rezerwy dotyczącej proporcjonalnego zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu dla kredytów spłaconych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

Utworzenie rezerwy dotyczącej proporcjonalnego zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu dla kredytów spłaconych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)
41/2019 20 grudnia

Terminy publikacji raportów okresowych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku obrotowym 2020

Terminy publikacji raportów okresowych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku obrotowym 2020
40/2019 18 grudnia

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 40/2019 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 40/2019
39/2019 12 grudnia

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.
38/2019 28 listopada

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 38/2019 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 38/2019
37/2019 20 listopada

Aneks do umowy pożyczki podporządkowanej - zgoda KNF na zaliczenie środków do kalkulacji kapitału Tier II Banku.

Aneks do umowy pożyczki podporządkowanej - zgoda KNF na zaliczenie środków do kalkulacji kapitału Tier II Banku
36/2019 19 listopada

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 15 listopada 2019 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 15 listopada 2019 r.
35/2019 15 listopada

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 15 listopada 2019 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 15 listopada 2019 r.
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 35/2019 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 35/2019
34/2019 15 listopada

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
33/2019 13 listopada

Wnioski do KNF o zezwolenie na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za trzeci kwartał 2019 r.

Wnioski do KNF o zezwolenie na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za trzeci kwartał 2019 r.
32/2019 8 listopada

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz zgłoszenie kandydatki na członka Rady Nadzorczej Banku

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz zgłoszenie kandydatki na członka Rady Nadzorczej Banku
31/2019 21 października

Utworzenie rezerwy dotyczącej proporcjonalnego zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

Utworzenie rezerwy dotyczącej proporcjonalnego zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)
30/2019 18 października

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
    Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Projekty uchwał z 19 października 2019 r. Projekty uchwał z 19 października 2019 r.
    Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 listopada 2019 r. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 listopada 2019 r.
29/2019 17 października

Poprawa perspektywy ocen ratingowych oraz podniesienie oceny indywidualnej (BCA) Banku przez agencję Moody’s Investors Service

Poprawa perspektywy ocen ratingowych oraz podniesienie oceny indywidualnej (BCA) Banku przez agencję Moody’s Investors Service
28/2019 26 września

Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za drugi kwartał 2019 r. na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym

Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za drugi kwartał 2019 r. na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym
27/2019 24 września

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał 2019 r.

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał 2019 r.
26/2019 20 września

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 26/2019 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 26/2019
25/2019 13 września

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki podporządkowanej

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki podporządkowanej
24/2019 29 sierpnia

Wnioski do KNF o zezwolenie na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za drugi kwartał 2019 roku

Wnioski do KNF o zezwolenie na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za drugi kwartał 2019 roku
23/2019 10 lipca

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wygaśnięcia decyzji dotyczącej utrzymywania przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wygaśnięcia decyzji dotyczącej utrzymywania przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego
22/2019 28 czerwca

Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o.

Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o.
21/2019 28 czerwca

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.
20/2019 27 czerwca

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 20/2019 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 20/2019
19/2019 27 czerwca

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
18/2019 17 czerwca

Zawarcie Umowy Kredytowej.

Zawarcie Umowy Kredytowej
17/2019 14 czerwca

Uzupełnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Uzupełnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
16/2019 14 czerwca

Uchwała Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
15/2019 10 czerwca

Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za pierwszy kwartał 2019 r. na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym

Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za pierwszy kwartał 2019 r. na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym
14/2019 5 czerwca

Uchwała Zarządu w sprawie sprzedaży i przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
13/2019 29 maja

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
    Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2019 r. Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2019 r.
    Projekty uchwał z 29 maja 2019 r. Projekty uchwał z 29 maja 2019 r.
    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2018 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.; Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2018 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.;
    Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2018 roku, obejmujące oceny wskazane w zasadzie II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz ocenę stosowania przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego; Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2018 roku, obejmujące oceny wskazane w zasadzie II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz ocenę stosowania przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego;
    Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2018 r. Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2018 r.
    Polityka CSR, sponsoringowa i charytatywna Banku w 2018 r. – ocena racjonalności działań Polityka CSR, sponsoringowa i charytatywna Banku w 2018 r. – ocena racjonalności działań
    Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2019 r Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2019 r
12/2019 16 maj

Wnioski do KNF o zezwolenie na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za pierwszy kwartał 2019 roku

Wnioski do KNF o zezwolenie na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za pierwszy kwartał 2019 roku
11/2019 15 maj

Zmiany w składzie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zmiany w składzie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.
10/2019 18 kwietnia

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto Banku za czwarty kwartał 2018 r.

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto Banku za czwarty kwartał 2018 r.
09/2019 17 kwietnia

Informacja o wysokości ustalonej przez BFG dla BNP Paribas Bank Polska S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 r.

Informacja o wysokości ustalonej przez BFG dla BNP Paribas Bank Polska S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 r.
08/2019 2 kwietnia

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 8/2019 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 8/2019
07/2019 29 marca Połączenie spółek zależnych Banku, tj. BGŻ BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Banku (w tym firmy) oraz zmiana adresu strony internetowej emitenta
06/2019 29 marca Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Banku (w tym firmy) oraz zmiana adresu strony internetowej emitenta Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Banku (w tym firmy) oraz zmiana adresu strony internetowej emitenta
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 6/2019 - Statut BNP Paribas Bank Polska S.A. Załącznik do Raportu Bieżącego nr 6/2019 - Statut BNP Paribas Bank Polska S.A.
05/2019 22 marca Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego 05/2019 Załącznik do Raportu Bieżącego 05/2019
04/2019 18 marca Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego 04/2019 Załącznik do Raportu Bieżącego 04/2019
03/2019 14 marca Wniosek do KNF o zezwolenie na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku zysku netto za czwarty kwartał 2018 roku Wniosek do KNF o zezwolenie na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku zysku netto za czwarty kwartał 2018 roku
02/2019 28 stycznia Uchwała Zarządu Banku w przedmiocie implementacji założeń dotyczących wydzielenia z Banku działalności faktoringowej i przeniesienia jej do spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. Uchwała Zarządu Banku w przedmiocie implementacji założeń dotyczących wydzielenia z Banku działalności faktoringowej i przeniesienia jej do spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o.
01/2019 10 stycznia Terminy publikacji raportów okresowych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w roku obrotowym 2019 Terminy publikacji raportów okresowych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w roku obrotowym 2019
2018
Nr raportu Data raportu Tytuł raportu
84/2018 19 grudnia Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie pożyczki podporządkowanej do kalkulacji kapitału Tier II Banku Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie pożyczki podporządkowanej do kalkulacji kapitału Tier II Banku
83/2018 19 grudnia Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji 6.700.000 akcji serii L Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji 6.700.000 akcji serii L Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
82/2018 18 grudnia Informacja o wprowadzeniu do obrotu 6.700.000 akcji serii L Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Informacja o wprowadzeniu do obrotu 6.700.000 akcji serii L Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
81/2018 14 grudnia Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie restrukturyzacji zatrudnienia Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie restrukturyzacji zatrudnienia
80/2018 14 grudnia Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku zysku netto za trzeci kwartał 2018 roku Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku zysku netto za trzeci kwartał 2018 roku
79/2018 12 grudnia Warunkowa rejestracja w depozycie papierów wartościowych 6.700.000 akcji serii L Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Warunkowa rejestracja w depozycie papierów wartościowych 6.700.000 akcji serii L Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
78/2018 12 grudnia Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 11 grudnia 2018 roku Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 11 grudnia 2018 roku
77/2018 11 grudnia Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 11 grudnia 2018 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 11 grudnia 2018 roku
    Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 11 grudnia 2018 roku Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 11 grudnia 2018 roku
76/2018 10 grudnia Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej
75/2018 30 listopada Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
74/2018 26 listopada Zawiadomienie BNP Paribas Fortis SA/NV o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Zawiadomienie BNP Paribas Fortis SA/NV o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
    Załącznik do Raportu Bieżącego 74/2018 Załącznik do Raportu Bieżącego 74/2018
73/2018 23 listopada Zawiadomienie BNP PARIBAS SA o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Zawiadomienie BNP PARIBAS SA o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
    Załącznik do Raportu Bieżącego 73/2018 Załącznik do Raportu Bieżącego 73/2018
72/2018 21 listopada Decyzja KNF o udzieleniu zezwolenia na zaklasyfikowanie wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. akcji serii L jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I Decyzja KNF o udzieleniu zezwolenia na zaklasyfikowanie wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. akcji serii L jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I
71/2018 15 listopada Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
    Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Projekty Uchwał z 15 listopada 2018 r. Projekty Uchwał z 15 listopada 2018 r.
70/2018 15 listopada Wniosek do KNF o zezwolenie na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku zysku netto za trzeci kwartał 2018 roku Wniosek do KNF o zezwolenie na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku zysku netto za trzeci kwartał 2018 roku
69/2018 8 listopada Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
68/2018 7 listopada Zawiadomienie BNP Paribas Fortis SA/NV o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Zawiadomienie BNP Paribas Fortis SA/NV o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
    Załącznik do Raportu Bieżącego 68/2018 Załącznik do Raportu Bieżącego 68/2018
67/2018 5 listopada Nabycie akcji przez EBOR Nabycie akcji przez EBOR
66/2018 5 listopada Zawiadomienie BNP PARIBAS SA o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Zawiadomienie BNP PARIBAS SA o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
    Załącznik do Raportu Bieżącego 66/2018 Załącznik do Raportu Bieżącego 66/2018
65/2018 5 listopada Zawiadomienie Raiffeisen Bank International AG o zbyciu wszystkich posiadanych przez siebie akcji Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zawiadomienie Raiffeisen Bank International AG o zbyciu wszystkich posiadanych przez siebie akcji Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
    Załącznik do Raportu Bieżącego 65/2018 Załącznik do Raportu Bieżącego 65/2018
64/2018 5 listopada Zawiadomienie Rabobank International Holding B.V. o zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym oraz zmniejszeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zawiadomienie Rabobank International Holding B.V. o zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym oraz zmniejszeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
    Załącznik do Raportu Bieżącego 64/2018 Załącznik do Raportu Bieżącego 64/2018
63/2018 2 listopada Zawiadomienie Raiffeisen Bank International AG o osiągnięciu i przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów Zawiadomienie Raiffeisen Bank International AG o osiągnięciu i przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów
    Załącznik do Raportu Bieżącego 63/2018 Załącznik do Raportu Bieżącego 63/2018
62/2018 31 października Zawiadomienie BNP PARIBAS SA o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Zawiadomienie BNP PARIBAS SA o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
    Załącznik do Raportu Bieżącego 62/2018 Załącznik do Raportu Bieżącego 62/2018
61/2018 31 października Rejestracja podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. Rejestracja podziału Raiffeisen Bank Polska S.A.
    Załącznik do Raportu Bieżącego 61/2018 Załącznik do Raportu Bieżącego 61/2018
60/2018 16 października Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku
59/2018 11 października Spełnienie się lub odstąpienie od wszystkich warunków zawieszających przewidzianych w umowie transakcyjnej w sprawie nabycia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. Spełnienie się lub odstąpienie od wszystkich warunków zawieszających przewidzianych w umowie transakcyjnej w sprawie nabycia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.
58/2018 27 września Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2018 roku Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2018 roku
57/2018 26 września Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
56/2018 26 września Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na zmiany statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w związku z planowanym nabyciem podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. >Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na zmiany statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w związku z planowanym nabyciem podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.
55/2018 24 września Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego 55/2018 Załącznik do Raportu Bieżącego 37/2018
54/2018 14 września Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wydania zezwolenia na podział Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz inne decyzje związane z planowanym nabyciem podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wydania zezwolenia na podział Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz inne decyzje związane z planowanym nabyciem podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
53/2018 6 września Wniosek do KNF o zezwolenie na zaliczenie do Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2018 roku Wniosek do KNF o zezwolenie na zaliczenie do Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2018 roku
52/2018 4 września Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K - uzupełnienie raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 25 czerwca 2018 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K - uzupełnienie raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 25 czerwca 2018
51/2018 4 września Spełnienie warunku Umowy Transakcyjnej Spełnienie warunku Umowy Transakcyjnej
49/2018 24 sierpnia Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 24 sierpnia 2018 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 24 sierpnia 2018 roku
    Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 24 sierpnia 2018 roku Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 24 sierpnia 2018 roku
    Plan podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. Plan podziału Raiffeisen Bank Polska S.A.
    Załącznik nr 1 do Planu Podziału Załącznik nr 1 do Planu Podziału
    Opinia biegłego z badania Planu Podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. Opinia biegłego z badania Planu Podziału Raiffeisen Bank Polska
    Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas
48/2018 24 sierpnia Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
47/2018 8 sierpnia Informacja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Informacja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
46/2018 27 lipca Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
    Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 sierpnia 2018 roku Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 sierpnia 2018 roku
    Projekty uchwał z 27 lipca 2018 roku Projekty uchwał z 27 lipca 2018 roku
    Plan podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. Plan podziału Raiffeisen Bank Polska S.A.
    Załącznik nr 1 do Planu Podziału Załącznik nr 1 do Planu Podziału
    Opinia biegłego z badania Planu Podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. Opinia biegłego z badania Planu Podziału Raiffeisen Bank Polska S.A.
    Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas
45/2018 18 lipca Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii J Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii J Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
44/2018 17 lipca Zgoda Komisji Europejskiej na koncentrację Zgoda Komisji Europejskiej na koncentrację
43/2018 17 lipca Informacja o wprowadzeniu do obrotu akcji serii J Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Informacja o wprowadzeniu do obrotu akcji serii J Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
42/2018 16 lipca Warunkowa rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji serii J Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Warunkowa rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji serii J Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
41/2018 10 lipca Decyzja KNF o udzieleniu zezwolenia na zaklasyfikowanie wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. akcji serii J i K jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I Decyzja KNF o udzieleniu zezwolenia na zaklasyfikowanie wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. akcji serii J i K jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I
40/2018 10 lipca Drugie zawiadomienie o planowanym podziale Raiffeisen Bank Polska S.A. Drugie zawiadomienie o planowanym podziale Raiffeisen Bank Polska S.A.
39/2018 5 lipca Zawiadomienie BNP Paribas Fortis SA/NV o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Zawiadomienie BNP Paribas Fortis SA/NV o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
    Załącznik do Raportu Bieżącego 39/2018 Załącznik do Raportu Bieżącego 39/2018
38/2018 5 lipca Zawiadomienie BNP PARIBAS S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Zawiadomienie BNP PARIBAS S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
    Załącznik do Raportu Bieżącego 38/2018 Załącznik do Raportu Bieżącego 38/2018
37/2018 4 lipca Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
    Załącznik do Raportu Bieżącego 37/2018 - STATUT BANKU BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik do Raportu Bieżącego 37/2018 - STATUT BANKU BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA
36/2018 25 czerwca Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K
35/2018 19 czerwca Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K
34/2018 18 czerwca Korekta parytetu wymiany akcji oraz ustalenie liczby akcji podziałowych emitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. na potrzeby podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. Korekta parytetu wymiany akcji oraz ustalenie liczby akcji podziałowych emitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. na potrzeby podziału Raiffeisen Bank Polska S.A.
33/2018 14 czerwca Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej, liczby akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K; zawarcie aneksu cenowego do umowy o plasowanie Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej, liczby akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K; zawarcie aneksu cenowego do umowy o plasowanie
32/2018 14 czerwca Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
31/2018 11 czerwca Subskrypcja i oferta akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K oraz zawarcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. umowy o plasowanie akcji serii J Subskrypcja i oferta akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K oraz zawarcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. umowy o plasowanie akcji serii J
30/2018 29 maja Wydanie przez biegłego opinii z badania Planu Podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. Uzupełnienie pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Raiffeisen Bank Polska S.A. Wydanie przez biegłego opinii z badania Planu Podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. Uzupełnienie pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Raiffeisen Bank Polska S.A.
    Załącznik do Raportu Bieżącego 30/2018 - Opinia z badania planu podziału Załącznik do Raportu Bieżącego 30/2018 - Opinia z badania planu podziału
29/2018 25 maja Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
28/2018 18 maja Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 18 maja 2018 roku Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 18 maja 2018 roku
27/2018 18 maja Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 18 maja 2018 roku Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 18 maja 2018 roku
    Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 18 maja 2018 roku Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 18 maja 2018 roku
26/2018 17 maja Powołanie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na nową kadencję Powołanie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na nową kadencję
25/2018 17 maja Nowa strategia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na lata 2018-2021 – informacja o głównych celach Strategii Nowa strategia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na lata 2018-2021 – informacja o głównych celach Strategii
24/2018 28 kwietnia Uzgodnienie planu podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale. Spełnienie się warunku umowy znaczącej. Uzgodnienie planu podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale. Spełnienie się warunku umowy znaczącej.
    Plan Podziału RBPL Plan Podziału RBPL
    Załącznik 1 do Planu Podziału RBPL Załącznik 1 do Planu Podziału RBPL
    BGŻ BNPP Sprawozdanie Zarządu uzasadniające Podział BGŻ BNPP Sprawozdanie Zarządu uzasadniające Podział
    Zmiana Statutu Zmiana Statutu
23/2018 27 kwietnia Informacja o wysokości ustalonej przez BFG dla Banku BGŻ BNP Paribas S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2018 r. Informacja o wysokości ustalonej przez BFG dla Banku BGŻ BNP Paribas S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2018 r.
22/2018 25 kwietnia Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za drugie półrocze 2017 roku Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za drugie półrocze 2017 roku
21/2018 20 kwietnia Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
    Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 18 maja 2018 roku Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 18 maja 2018 roku
    Projekty uchwał z 20 kwietnia 2018 roku Projekty uchwał z 20 kwietnia 2018 roku
    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
    Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2017 roku, obejmujące oceny wskazane w zasadzie II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz ocenę stosowania przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2017 roku, obejmujące oceny wskazane w zasadzie II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz ocenę stosowania przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
    Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku. Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku.
20/2018 10 kwietnia Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Przemysława Gdańskiego na Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Przemysława Gdańskiego na Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
19/2018 10 kwietnia Prezentacja dla inwestorów dotycząca transakcji nabycia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. Prezentacja dla inwestorów dotycząca transakcji nabycia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 19/2018 - prezentacja Załącznik do Raportu Bieżącego nr 19/2018
18/2018 10 kwietnia Umowa Transakcyjna w sprawie nabycia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowa Transakcyjna w sprawie nabycia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.
17/2018 10 kwietnia Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o włączeniu się do negocjacji mających na celu nabycie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o włączeniu się do negocjacji mających na celu nabycie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.
16/2018 29 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Umorzenie certyfikatów depozytowych
15/2018 28 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Umorzenie certyfikatów depozytowych
14/2018 20 marca Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 14/2018 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 14/2018
13/2018 16 marca Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zwiększenia funduszy własnych Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zwiększenia funduszy własnych
12/2018 16 marca Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 12/2018 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 12/2018
11/2018 5 marca Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2017 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2017
10/2018 19 luty Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
09/2018 6 luty Współczynniki kapitałowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz zamiar nowej emisji akcji Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Współczynniki kapitałowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz zamiar nowej emisji akcji Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
08/2018 24 stycznia Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 23 stycznia 2018 roku Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 23 stycznia 2018 roku
07/2018 23 stycznia Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 23 stycznia 2018 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 23 stycznia 2018 roku
    Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 23 stycznia 2018 roku Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 23 stycznia 2018 roku
    Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. – załącznik do Uchwały nr 5 Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. – załącznik do Uchwały nr 5
06/2018 23 stycznia Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
05/2018 22 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Umorzenie certyfikatów depozytowych
04/2018 18 stycznia Terminy publikacji raportów okresowych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w roku obrotowym 2018 Terminy publikacji raportów okresowych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w roku obrotowym 2018
03/2018 18 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Umorzenie certyfikatów depozytowych
02/2018 10 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Umorzenie certyfikatów depozytowych
01/2018 1 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Umorzenie certyfikatów depozytowych
2017
Nr raportu Data raportu Tytuł raportu
41/2017 29 grudnia Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie nałożenia na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie nałożenia na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
40/2017 28 grudnia Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
    Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku na 23 stycznia 2018 roku Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku na 23 stycznia 2018 roku
    Projekty uchwał z dnia 28 grudnia 2017 roku Projekty uchwał z dnia 28 grudnia 2017 roku
    Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej BGŻ BNP Paribas S.A. – Załącznik do Uchwały Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej BGŻ BNP Paribas S.A. – Załącznik do Uchwały
39/2017 20 grudnia  Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
38/2017 19 grudnia  Podwyższenie ocen ratingowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez agencję Moody’s Podwyższenie ocen ratingowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez agencję Moody’s
37/2017 19 grudnia  Sekurytyzacja portfela kredytów konsumpcyjnych – finalizacja transakcji Sekurytyzacja portfela kredytów konsumpcyjnych – finalizacja transakcji
36/2017 18 grudnia  Podpisanie Porozumienia wykonawczego do Warunkowej umowy sprzedaży udziałów w BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. Podpisanie Porozumienia wykonawczego do Warunkowej umowy sprzedaży udziałów w BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.
35/2017 15 grudnia  Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku – ujęcie skonsolidowane Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku – ujęcie skonsolidowane
34/2017 15 grudnia  Aneksy do umów pożyczek podporządkowanych – zgody Komisji Nadzoru Finansowego Aneksy do umów pożyczek podporządkowanych – zgody Komisji Nadzoru Finansowego
33/2017 12 grudnia  Umorzenie certyfikatów depozytowych Umorzenie certyfikatów depozytowych
32/2017 11 grudnia  Sekurytyzacja portfela kredytów konsumpcyjnych – podpisanie umów Sekurytyzacja portfela kredytów konsumpcyjnych – podpisanie umów
31/2017 7 grudnia  Postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym Postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
30/2017 6 grudnia  Umorzenie certyfikatów depozytowych Umorzenie certyfikatów depozytowych
29/2017 5 grudnia  Warunkowa umowa sprzedaży 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. – realizacja warunku zawieszającego Warunkowa umowa sprzedaży 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. – realizacja warunku zawieszającego
28/2017 4 grudnia Sekurytyzacja portfela kredytów konsumpcyjnych - zgoda Rady Nadzorczej Sekurytyzacja portfela kredytów konsumpcyjnych - zgoda Rady Nadzorczej
27/2017 28 listopada Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku
26/2017 27 listopada Informacja o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym zwrócenia się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym Informacja o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym zwrócenia się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
25/2017 23 listopada Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2017 roku Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2017 roku
24/2017 20 listopada Zawarcie aneksów do umów pożyczek podporządkowanych Zawarcie aneksów do umów pożyczek podporządkowanych
23/2017 15 listopada Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o.
22/2017 8 listopada Wniosek do KNF o zezwolenie na zaliczenie do Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2017 roku Wniosek do KNF o zezwolenie na zaliczenie do Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2017 roku
21/2017 30 października Zgoda Rady Nadzorczej Banku na zbycie przez Bank 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. Zgoda Rady Nadzorczej Banku na zbycie przez Bank 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o.
20/2017 26 października Powołanie Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Powołanie Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
19/2017 21 września Przedłużenie umowy na przegląd i badanie sprawozdań finansowych Przedłużenie umowy na przegląd i badanie sprawozdań finansowych
18/2017 21 września Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
17/2017 15 września Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 17/2017 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 17/2017
16/2017 13 września Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 16/2017 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 16/2017
15/2017 22 czerwca Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
14/2017 22 czerwca Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
13/2017 22 czerwca Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 22 czerwca 2017 roku Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 22 czerwca 2017 roku
    Załącznik do Raportu Bieżącego nr 13/2017 Załącznik do Raportu Bieżącego nr 13/2017
12/2017 2 czerwca Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
11/2017 29 maja Współczynniki kapitałowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej BGŻ BNP Paribas S.A. Współczynniki kapitałowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej BGŻ BNP Paribas S.A.
10/2017 26 maja Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
    Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 22 czerwca 2017 roku Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 22 czerwca 2017 roku
    Projekty uchwał z 26 maja 2017 roku Projekty uchwał z 26 maja 2017 roku
    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy 2016 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy 2016 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
    Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2016 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2016
    Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2016 roku Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2016 roku
    Raport - Polityka CSR, sponsoringowa i charytatywna Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w latach 2015-2016 - ocena racjonalności działań Raport - Polityka CSR, sponsoringowa i charytatywna Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w latach 2015-2016 - ocena racjonalności działań
9/2017 19 maja Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
8/2017 18 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych Umorzenie certyfikatów depozytowych
7/2017 15 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych Umorzenie certyfikatów depozytowych
6/2017 26 kwietnia Informacja o wysokości ustalonej przez BFG dla Banku BGŻ BNP Paribas S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2017 r. Informacja o wysokości ustalonej przez BFG dla Banku BGŻ BNP Paribas S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2017 r.
5/2017 5 kwietnia Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
4/2017 17 marca Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    załącznik do Raportu Bieżącego nr 4/2017 załącznik do Raportu Bieżącego nr 4/2017
3/2017 15 marca Uchwała Rady Nadzorczej BGŻ BNP Paribas S.A. w sprawie rekomendacji podziału zysku za rok 2016 Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Uchwała Rady Nadzorczej BGŻ BNP Paribas S.A. w sprawie rekomendacji podziału zysku za rok 2016 Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
2/2017 10 marca Indywidualne zalecenie dywidendowe KNF za rok 2016 oraz rekomendacja Zarządu Banku dotycząca niewypłacania dywidendy za rok 2016 Indywidualne zalecenie dywidendowe KNF za rok 2016 oraz rekomendacja Zarządu Banku dotycząca niewypłacania dywidendy za rok 2016
1/2017 31 stycznia Terminy publikacji raportów okresowych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w roku obrotowym 2017 Terminy publikacji raportów okresowych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w roku obrotowym 2017
2016
Nr raportu Data raportu Tytuł raportu
39/2016 27 grudnia Zalecenie KNF w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zalecenie KNF w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
38/2016 27 grudnia Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie pożyczki podporządkowanej do kalkulacji kapitału Tier II Banku Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie pożyczki podporządkowanej do kalkulacji kapitału Tier II Banku
37/2016 22 grudnia Decyzja KNF zaliczenie do kapitału Tier 1 zysku netto za 1H 2016 Decyzja KNF zaliczenie do kapitału Tier 1 zysku netto za 1H 2016
36/2016 30 listopada Wniosek do KNF o zezwolenie na włączenie do Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2016 roku Wniosek do KNF o zezwolenie na włączenie do Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2016 roku
35/2016 22 listopada Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej
34/2016 19 października Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku
33/2016 6 października Identyfikacja Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenie na Bank bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym przez Komisję Nadzoru Finansowego Identyfikacja Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenie na Bank bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym przez Komisję Nadzoru Finansowego
32/2016 30 września Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    załącznik do Raportu Bieżącego nr 32/2016 załącznik do Raportu Bieżącego nr 32/2016
31/2016 28 września Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
    załącznik do Raportu Bieżącego nr 31/2016 załącznik do Raportu Bieżącego nr 31/2016
30/2016 18 sierpnia Postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym Postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
29/2016 9 sierpnia Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
28/2016 14 lipca Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
27/2016 30 czerwca Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
26/2016 30 czerwca Powołanie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na nową kadencję Powołanie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na nową kadencję
25/2016 30 czerwca Uchwały podjęte przez wznowione po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Uchwały podjęte przez wznowione po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
24/2016 17 czerwca Informacja o wpływie transakcji nabycia Visa Europe przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - aktualizacja Informacja o wpływie transakcji nabycia Visa Europe przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - aktualizacja
23/2016 16 czerwca Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
22/2016 9 czerwca Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz ogłoszenie przerwy w obradach Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz ogłoszenie przerwy w obradach
21/2016 31 maja Zmiana terminu realizacji zobowiązania inwestorskiego BNP Paribas SA dotyczącego zwiększenia płynności akcji Banku BGŻ BNP Paribas SA Zmiana terminu realizacji zobowiązania inwestorskiego BNP Paribas SA dotyczącego zwiększenia płynności akcji Banku BGŻ BNP Paribas SA
20/2016 31 maja Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A. Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.
19/2016 18 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez Bank BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez Bank BGŻ S.A.
18/2016 16 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez Bank BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez Bank BGŻ S.A.
17/2016 13 maja Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
16/2016 21 kwietnia Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
15/2016 19 kwietnia Uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A. Uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.
14/2016 13 kwietnia Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ogłasza aktualizację strategii na lata 2016-2018 – informacja o głównych celach Strategii Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ogłasza aktualizację strategii na lata 2016-2018 – informacja o głównych celach Strategii
13/2016 1 kwietnia Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
12/2016 30 marca Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
11/2016 29 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez Bank BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez Bank BGŻ S.A.
10/2016 24 marca Zalecenia KNF w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku w ujęciu skonsolidowanym oraz w sprawie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank całości zysku wypracowanego w 2015 r. Zalecenia KNF w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku w ujęciu skonsolidowanym oraz w sprawie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank całości zysku wypracowanego w 2015 r.
9/2016 23 marca Stanowisko Zarządu w sprawie połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A. Stanowisko Zarządu w sprawie połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.
8/2016 21 marca Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu
7/2016 14 marca Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
6/2016 26 lutego Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu
5/2016 26 lutego Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
4/2016 29 stycznia Decyzje KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie pożyczek podporządkowanych do funduszy uzupełniających Banku. Decyzje KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie pożyczek podporządkowanych do funduszy uzupełniających Banku.
3/2016 21 stycznia Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016
2/2016 19 stycznia Szacowany wpływ ustawy o podatku od instytucji finansowych na wyniki Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Szacowany wpływ ustawy o podatku od instytucji finansowych na wyniki Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
1/2016 8 stycznia Aktualizacja informacji o wysokości składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców Aktualizacja informacji o wysokości składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
2015
Nr raportu Data raportu Tytuł raportu
91/2015 30 grudnia Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym - pożyczki podporządkowane Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym - pożyczki podporządkowane
90/2015 29 grudnia Informacja o możliwym wpływie transakcji nabycia Visa Europe przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Informacja o możliwym wpływie transakcji nabycia Visa Europe przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
89/2015 17 grudnia Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
88/2015 15 grudnia Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
87/2015 10 grudnia Uzgodnienie planu połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A. Uzgodnienie planu połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.
86/2015 9 grudnia Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
85/2015 1 grudnia Nabycie akcji Sygma Bank Polska S.A. i Laser Services Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Nabycie akcji Sygma Bank Polska S.A. i Laser Services Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
84/2015 26 listopada Uchwała Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Uchwała Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa
83/2015 24 listopada Informacja z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o dodatkowej wpłacie banków na wypłatę z funduszu ochrony środków gwarantowanych Informacja z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o dodatkowej wpłacie banków na wypłatę z funduszu ochrony środków gwarantowanych
82/2015 19 listopada Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
81/2015 18 listopada Zamiar połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A. Zamiar połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.
80/2015 18 listopada Spełnienie się ostatniego warunku zawieszającego do zawarcia umowy nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Spełnienie się ostatniego warunku zawieszającego do zawarcia umowy nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
79/2015 17 listopada Spełnienie się kolejnego warunku zawieszającego do zawarcia umowy nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Spełnienie się kolejnego warunku zawieszającego do zawarcia umowy nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
78/2015 12 listopada Program emisji Bankowych Papierów Wartościowych i obligacji Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Program emisji Bankowych Papierów Wartościowych i obligacji Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
77/2015 4 listopada Utworzenie rezerwy na składkę do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców Utworzenie rezerwy na składkę do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
76/2015 24 października Zalecenie KNF w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Zalecenie KNF w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku
75/2015 7 października Informacja aktualizująca dotycząca przedwstępnej umowy nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A. Informacja aktualizująca dotycząca przedwstępnej umowy nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A.
74/2015 2 września Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
73/2015 1 września Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
72/2015 1 września Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
71/2015 1 września Wejście w życie rezygnacji członków Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz uchwał dotyczących powołania członków zarządu Wejście w życie rezygnacji członków Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz uchwał dotyczących powołania członków zarządu
70/2015 31 sierpnia Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
69/2015 25 sierpnia Spełnienie się warunku wejścia w życie uchwały w sprawie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Spełnienie się warunku wejścia w życie uchwały w sprawie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
68/2015 12 sierpnia Podsumowanie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A. – uzupełnienie raportu bieżącego nr 51/2015 z dnia 21 maja 2015 r. Podsumowanie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A. – uzupełnienie raportu bieżącego nr 51/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
67/2015 6 sierpnia Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
66/2015 4 sierpnia Informacja dotycząca przedwstępnej umowy nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A. Informacja dotycząca przedwstępnej umowy nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A.
65/2015 30 lipca Zmiana uchwały Rady Nadzorczej w sprawie warunkowego powołania Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zmiana uchwały Rady Nadzorczej w sprawie warunkowego powołania Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
64/2015 30 lipca Zmiana terminu wejścia w życie rezygnacji Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zmiana terminu wejścia w życie rezygnacji Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
63/2015 28 lipca Zawarcie przedwstępnych umów nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A. i Laser Services Polska S.A. Zawarcie przedwstępnych umów nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A. i Laser Services Polska S.A.
62/2015 27 lipca Rezygnacja członka Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Rezygnacja członka Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
61/2015 3 lipca Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 KSH. Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 KSH.
60/2015 23 czerwca Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
59/2015 19 czerwca Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
58/2015 19 czerwca Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
57/2015 18 czerwca Powołanie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na nową kadencję Powołanie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na nową kadencję
56/2015 15 czerwca Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
55/2015 15 czerwca Zakończenie współpracy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Zakończenie współpracy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
54/2015 11 czerwca Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
53/2015 22 maja Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
52/2015 22 maja Moody’s podwyższa oceny ratingowe dla Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Moody’s podwyższa oceny ratingowe dla Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
51/2015 21 maja Podsumowanie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Podsumowanie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
50/2015 15 maja Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 10 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (obecnie działającego pod firmą „Bank BGŻ BNP Paribas S.A.”) sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 10 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (obecnie działającego pod firmą „Bank BGŻ BNP Paribas S.A.”) sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
49/2015 15 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez Bank BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez Bank BGŻ S.A.
48/2015 14 maja Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
47/2015 14 maja Publikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za I kwartał 2015 roku Publikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za I kwartał 2015 roku
46/2015 12 maja Uchwały Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz wznowienie obrotu akcjami Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na Głównym Rynku GPW Uchwały Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz wznowienie obrotu akcjami Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na Głównym Rynku GPW
45/2015 7 maja Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz ustalenia dnia referencyjnego Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz ustalenia dnia referencyjnego
44/2015 6 maja Zawiadomienie BNP Paribas Fortis SA/NV o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Zawiadomienie BNP Paribas Fortis SA/NV o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
43/2015 6 maja Zawiadomienie BNP PARIBAS SA o zmianie udziłu w ogólnej liczbie głosów Zawiadomienie BNP PARIBAS SA o zmianie udziłu w ogólnej liczbie głosów
42/2015 5 maja Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 9 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (obecnie działającego pod firmą "Bank BGŻ BNP Paribas S.A.") sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 9 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (obecnie działającego pod firmą "Bank BGŻ BNP Paribas S.A.") sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
41/2015 30 kwietnia Połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. – planowane synergie Połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. – planowane synergie
40/2015 30 kwietnia Powołanie członków Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Powołanie członków Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
39/2015 30 kwietnia Warunkowe powołanie na Prezesa Zarządu BGŻ BNP Paribas S.A. Warunkowe powołanie na Prezesa Zarządu BGŻ BNP Paribas S.A.
38/2015 30 kwietnia Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz powzięcie informacji o zamiarze akcjonariusza BGŻ BNP Paribas S.A. dotyczącej jego powołania do Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz powzięcie informacji o zamiarze akcjonariusza BGŻ BNP Paribas S.A. dotyczącej jego powołania do Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
37/2015 30 kwietnia Spełnienie się ostatniego warunku powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Spełnienie się ostatniego warunku powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
36/2015 30 kwietnia Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., zmian statutu i podwyższenia kapitału zakładowego oraz spełnienie się warunku określonego w uchwale Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w sprawie wskazania dnia referencyjnego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., zmian statutu i podwyższenia kapitału zakładowego oraz spełnienie się warunku określonego w uchwale Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w sprawie wskazania dnia referencyjnego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
35/2015 29 kwietnia Wskazanie dnia referencyjnego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. Wskazanie dnia referencyjnego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
34/2015 29 kwietnia Utworzenie rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia oraz rezerwy związanej z likwidacją oddziałów Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Utworzenie rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia oraz rezerwy związanej z likwidacją oddziałów Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
33/2015 29 kwietnia Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 8 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 8 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
32/2015 28 kwietnia Spełnienie się jednego z warunków powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Spełnienie się jednego z warunków powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
31/2015 24 kwietnia Uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. Uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
30/2015 23 kwietnia Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej BGŻ S.A. Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
29/2015 16 kwietnia Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 7 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 7 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
28/2015 10 kwietnia Uzyskanie decyzji Europejskiego Banku Centralnego, wydanej w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, zezwalającej na planowane połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. Uzyskanie decyzji Europejskiego Banku Centralnego, wydanej w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, zezwalającej na planowane połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
27/2015 9 kwietnia Uzyskanie zezwolenia i decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. Uzyskanie zezwolenia i decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
26/2015 30 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
25/2015 27 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
24/2015 25 marca Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 6 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 6 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
23/2015 20 marca Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 5 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 5 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
22/2015 20 marca Rezygnacje członków Zarządu Banku BGŻ S.A. Rezygnacje członków Zarządu Banku BGŻ S.A.
21/2015 20 marca Powołanie nowego członka Zarządu Powołanie nowego członka Zarządu
20/2015 18 marca Moody’s potwierdza oceny ratingowe Banku po wprowadzeniu nowej Metodologii ocen ratingowych Moody’s potwierdza oceny ratingowe Banku po wprowadzeniu nowej Metodologii ocen ratingowych
19/2015 11 marca Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 4 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 4 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
18/2015 10 marca Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 3 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 3 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
17/2015 5 marca Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 2 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 2 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
16/2015 5 marca Porozumienie z organizacjami związkowymi działającymi w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Porozumienie z organizacjami związkowymi działającymi w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
15/2015 3 marca Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 1 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 1 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
14/2015 25 lutego Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 25 lutego 2015 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 25 lutego 2015 r.
13/2015 25 lutego Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte w dniu 25 lutego 2015 r. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte w dniu 25 lutego 2015 r.
12/2015 18 lutego Zmienione projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. zwołanego na dzień 25 lutego 2015 r. oraz podtrzymanie pisemnego stanowiska Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w sprawie połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. Zmienione projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. zwołanego na dzień 25 lutego 2015 r. oraz podtrzymanie pisemnego stanowiska Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w sprawie połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
11/2015 17 lutego Stanowisko Zarządu w sprawie połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.. Stanowisko Zarządu w sprawie połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A..
10/2015 16 lutego Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
9/2015 9 lutego Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu
8/2015 3 lutego Zawarcie Uzgodnienia z organizacjami związkowymi Zawarcie Uzgodnienia z organizacjami związkowymi
7/2015 29 stycznia Warunkowe powołanie na wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Warunkowe powołanie na wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
6/2015 23 stycznia Zawiadomienie o możliwości ogłoszenia strajku przez organizacje związkowe Zawiadomienie o możliwości ogłoszenia strajku przez organizacje związkowe
5/2015 23 stycznia Zawiadomienie o przekroczeniu przez BNP PARIBAS SA progu 90% w ogólnej liczbie głosów na WZ Banku BGŻ S.A. oraz zawiadomienie o wygaśnięciu porozumienia BNP PARIBAS SA a RIH B.V. dotyczącego nabywania akcji Banku BGŻ S.A. w drodze przymusowego wykupu. Zawiadomienie o przekroczeniu przez BNP PARIBAS SA progu 90% w ogólnej liczbie głosów na WZ Banku BGŻ S.A. oraz zawiadomienie o wygaśnięciu porozumienia BNP PARIBAS SA a RIH B.V. dotyczącego nabywania akcji Banku BGŻ S.A. w drodze przymusowego wykupu.
4/2015 23 stycznia Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu
3/2015 23 stycznia Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
2/2015 22 stycznia Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2015 Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2015
1/2015 13 stycznia Zawiadomienie o zmianie udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. posiadanego łącznie przez działające w porozumieniu BNP PARIBAS SA oraz Rabobank International Holding B.V. o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Zawiadomienie o zmianie udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. posiadanego łącznie przez działające w porozumieniu BNP PARIBAS SA oraz Rabobank International Holding B.V. o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
2014
Nr raportu Data raportu Tytuł raportu
48/2014 29 grudnia Umowa przeniesienia kredytu terminowego Umowa przeniesienia kredytu terminowego
47/2014 3 grudnia Zawiadomienie o zawarciu porozumienia między BNP PARIBAS SA a Rabobank International Holding B.V. dotyczącego nabywania akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w drodze przymusowego wykupu. Zawiadomienie o zawarciu porozumienia między BNP PARIBAS SA a Rabobank International Holding B.V. dotyczącego nabywania akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w drodze przymusowego wykupu.
46/2014 28 listopada Wydanie przez biegłego rewidenta opinii z badania planu połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. Wydanie przez biegłego rewidenta opinii z badania planu połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A.
45/2014 18 listopada Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BGŻ S.A. 17 listopada 2014 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BGŻ S.A. 17 listopada 2014 r.
44/2014 18 listopada Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 17 listopada 2014 r. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 17 listopada 2014 r.
43/2014 4 listopada Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r. Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.
42/2014 28 października Moody's podtrzymał ratingi Banku BGŻ z perspektywą stabilną Moody's podtrzymał ratingi Banku BGŻ z perspektywą stabilną
41/2014 27 października Wspólne zawiadomienie Rabobank International Holding B.V i Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. o zbyciu akcji oraz zmniejszeniu liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Wspólne zawiadomienie Rabobank International Holding B.V i Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. o zbyciu akcji oraz zmniejszeniu liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
40/2014 27 października Zawiadomienie w sprawie nabycia przez BNP PARIBAS SA akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz przekroczenia progu 75% ogólnej liczby głosów w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Zawiadomienie w sprawie nabycia przez BNP PARIBAS SA akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz przekroczenia progu 75% ogólnej liczby głosów w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
39/2014 26 października Wyniki przeglądu i oceny jakości aktywów (AQR) oraz testów warunków skrajnych (stress tests) Wyniki przeglądu i oceny jakości aktywów (AQR) oraz testów warunków skrajnych (stress tests)
38/2014 22 października Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
37/2014 15 października Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
36/2014 10 października Uzgodnienie planu połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz BNP Paribas Banku Polska S.A. Uzgodnienie planu połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz BNP Paribas Banku Polska S.A.
35/2014 26 września Wspólne zawiadomienie o zbyciu akcji oraz zmniejszeniu liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Wspólne zawiadomienie o zbyciu akcji oraz zmniejszeniu liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
34/2014 23 września Zawiadomienie w sprawie nabycia akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. przez BNP PARIBAS SA Zawiadomienie w sprawie nabycia akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. przez BNP PARIBAS SA
33/2014 19 września Podpisanie umowy o subrogację. Podpisanie umowy o subrogację.
32/2014 17 września Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A. Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A.
31/2014 15 września Spełnienie się warunku zawieszającego rezygnacji członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej Spełnienie się warunku zawieszającego rezygnacji członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej
30/2014 9 września Stanowisko Zarządu Banku w sprawie wezwania na sprzedaż akcji BGŻ ogłoszonego 25 sierpnia 2014 r. Stanowisko Zarządu Banku w sprawie wezwania na sprzedaż akcji BGŻ ogłoszonego 25 sierpnia 2014 r.
29/2014 8 września Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - oświadczenie Pana Jean Paul Sabet Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - oświadczenie Pana Jean Paul Sabet
28/2014 4 września Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BGŻ S.A. 3 września 2014 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BGŻ S.A. 3 września 2014 r.
27/2014 4 września Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
26/2014 4 września Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 3 września 2014 r. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 3 września 2014 r.
25/2014 3 września Zamiar połączenia Zamiar połączenia
24/2014 2 września Informacja Zarządu Informacja Zarządu
23/2014 6 sierpnia Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r.
22/2014 4 sierpnia Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 4 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 4 sierpnia 2014 r.
21/2014 24 czerwca Zawiadomienie w sprawie zmiany w ogólnej liczbie głosów Zawiadomienie w sprawie zmiany w ogólnej liczbie głosów
20/2014 18 czerwca Zawarcie znaczącej umowy z Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Zawarcie znaczącej umowy z Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
19/2014 18 czerwca Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z Rabobank Polska S.A., zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z Rabobank Polska S.A., zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego
18/2014 2 czerwca Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BGŻ S.A. 30 maja 2014 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BGŻ S.A. 30 maja 2014 r.
17/2014 30 maja Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 30 maja 2014 r. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 30 maja 2014 r.
16/2014 23 maja Stanowisko Zarządu w sprawie połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z Rabobank Polska S.A. Stanowisko Zarządu w sprawie połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z Rabobank Polska S.A.
15/2014 15 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
14/2014 15 maja Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu
13/2014 12 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
12/2014 30 kwietnia Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
11/2014 29 kwietnia Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu
10/2014 28 kwietnia Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu BGŻ S.A. Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu BGŻ S.A.
9/2014 9 kwietnia Uzyskanie zezwolenia na zmianę statutu w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z Rabobank Polska S.A. Uzyskanie zezwolenia na zmianę statutu w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z Rabobank Polska S.A.
8/2014 9 kwietnia Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A. Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A.
7/2014 28 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
6/2014 27 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
5/2014K 18 lutego Wydanie przez biegłego rewidenta opinii z badania Planu połączenia dla Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Rabobank Polska S.A. - Korekta Wydanie przez biegłego rewidenta opinii z badania Planu połączenia dla Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Rabobank Polska S.A. - Korekta.
5/2014 31 stycznia Wydanie przez biegłego rewidenta opinii z badania Planu połączenia dla Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Rabobank Polska S.A. Wydanie przez biegłego rewidenta opinii z badania Planu połączenia dla Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Rabobank Polska S.A.
4/2014 29 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
3/2014 28 stycznia Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2014 Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2014
2/2014 17 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
1/2014 3 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
2013
Nr raportu Data raportu Tytuł raportu
56/2013 20 grudnia Uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z Rabobank Polska S.A. Uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połšczenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z Rabobank Polska S.A.
55/2013 20 grudnia Zmiana ratingu Banku przez agencję Moody's w następstwie porozumienia w sprawie sprzedaży akcji BGŻ Zmiana ratingu Banku przez agencję Moody's w następstwie porozumienia w sprawie sprzedaży akcji BGŻ
54/2013 5 grudnia Grupa Rabobank i Grupa BNP Paribas zawarły porozumienie w sprawie nabycia akcji Banku BGŻ S.A. przez Grupę BNP Paribas Grupa Rabobank i Grupa BNP Paribas zawarły porozumienie w sprawie nabycia akcji Banku BGŻ S.A. przez Grupę BNP Paribas
53/2013 3 grudnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
52/2013 22 listopada Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
51/2013 5 listopada Wstępne wyniki finansowe Grupy BGŻ według stanu na 30 września 2013 r. Wstępne wyniki finansowe Grupy BGŻ według stanu na 30 września 2013 r.
50/2013 31 października Uzgodnienie planu połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Rabobank Polska S.A. Uzgodnienie planu połšczenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Rabobank Polska S.A.
49/2013 30 października Przekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione Przekazanie do wiadomoœci publicznej informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione
48/2013 5 września Powołanie wiceprezesa Zarzšdu, powierzenie obowiązków prezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. i warunkowe powołanie na prezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Powołanie wiceprezesa Zarzšdu, powierzenie obowišzków prezesa Zarzšdu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. i warunkowe powołanie na prezesa Zarzšdu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
47/2013 4 września Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A. Rejestracja przez sšd zmian w statucie Banku BGŻ S.A.
46/2013 3 września Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
45/2013 2 września Zgoda KNF w sprawie funduszy uzupełniających Banku BGŻ S.A. Zgoda KNF w sprawie funduszy uzupełniajšcych Banku BGŻ S.A.
44/2013 29 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
43/2013 26 sierpnia Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BGŻ S.A. 26 sierpnia 2013 r. Wykaz Akcjonariuszy posiadajšcych co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BGŻ S.A. 26 sierpnia 2013 r.
42/2013 26 sierpnia Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 26 sierpnia 2013 r. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 26 sierpnia 2013 r.
41/2013 26 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
40/2013 23 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
39/2013 6 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
38/2013 30 lipca Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał Ogłoszenie Zarzšdu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
37/2013 24 lipca Powierzenie obowiązków Prezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Pierwszemu wiceprezesowi Zarządu Powierzenie obowišzków Prezesa Zarzšdu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Pierwszemu wiceprezesowi Zarzšdu
36/2013 28 czerwca Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ BGŻ S.A. 28 czerwca 2013 r. Wykaz Akcjonariuszy posiadajšcych co najmniej 5% liczby głosów na WZ BGŻ S.A. 28 czerwca 2013 r.
35/2013 28 czerwca Powołanie Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję Powołanie Rady Nadzorczej Banku na nowš kadencję
34/2013 28 czerwca Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 28 czerwca 2013 r. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 28 czerwca 2013 r.
33/2013 28 czerwca Uchylenie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania Prezesa Zarządu Uchylenie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania Prezesa Zarzšdu
32/2013 29 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
31/2013 28 maja Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał Ogłoszenie Zarzšdu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
30/2013 23 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
29/2013 23 kwietnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
28/2013 16 kwietnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
27/2013 3 kwietnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
26/2013 29 marca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
25/2013 28 marca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
24/2013 28 marca Zawarcie Umowy Dealerskiej oraz Umowy Emisyjnej na potrzeby Programu Emisji Papierów Dłużnych Zawarcie Umowy Dealerskiej oraz Umowy Emisyjnej na potrzeby Programu Emisji Papierów Dłużnych
23/2013 27 marca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
22/2013 11 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
21/2013 8 marca Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez BGŻ S.A. w 2012 r. Wykaz raportów bieżšcych i okresowych przekazanych przez BGŻ S.A. w 2012 r.
20/2013 1 marca Powołanie Wiceprezesa Zarządu, powierzenie obowiązków Prezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. i warunkowe powołanie na Prezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Powołanie Wiceprezesa Zarzšdu, powierzenie obowišzków Prezesa Zarzšdu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. i warunkowe powołanie na Prezesa Zarzšdu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
19/2013 1 marca Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BGŻ Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BGŻ
18/2013 1 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
17/2013 25 lutego Rezygnacja Prezesa Zarządu BGŻ Rezygnacja Prezesa Zarzšdu BGŻ
16/2013 22 lutego Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
15/2013 6 lutego Zawiadomienie o zbyciu akcji BGŻ S.A. przez osobę obowiązaną w 2012 r. Zawiadomienie o zbyciu akcji BGŻ S.A. przez osobę obowišzanš w 2012 r.
14/2013 31 stycznia Zawiadomienie o zbyciu akcji BGŻ S.A. przez osoby obowiązane w 2012 Zawiadomienie o zbyciu akcji BGŻ S.A. przez osoby obowišzane w 2012
13/2013 29 stycznia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
12/2013 29 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
11/2013 28 stycznia Wybór biegłego rewidenta Wybór biegłego rewidenta
10/2013 23 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
9/2013 21 stycznia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
8/2013 21 stycznia Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2013 Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2013
7/2013 18 stycznia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
6/2013 17 stycznia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
5/2013 16 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
4/2013 10 stycznia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
3/2013 4 stycznia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
2/2013 4 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
1/2013 3 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
2012
Nr raportu Data raportu Tytuł raportu
138/2012 20 grudnia Zamiar połączenia Banku BGŻ S.A. z Rabobank Polska S.A. oraz plan zwiększenia liczby akcji będących w wolnym obrocie Zamiar połšczenia Banku BGŻ S.A. z Rabobank Polska S.A. oraz plan zwiększenia liczby akcji będšcych w wolnym obrocie
137/2012 19 grudnia Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A. Rejestracja przez sšd zmian w statucie Banku BGŻ S.A.
CG1/2012 18 grudnia BGŻ S.A. informacja dotycząca niestosowania niektórych zasad okreśœlonych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW BGŻ S.A. informacja dotyczšca niestosowania niektórych zasad okreœlonych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW
136/2012 10 grudnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
135/2012 6 grudnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
134/2012 6 grudnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
133/2012 5 grudnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
132/2012 3 grudnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
131/2012 30 listopada Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku
130/2012 28 listopada Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku Rejestracja przez sšd zmian w statucie Banku
129/2012 23 listopada Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ
128/2012 23 listopada Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
127/2012 22 listopada Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
126/2012 14 listopada Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku
125/2012 9 listopada Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
124/2012 29 paŸździernika Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
123/2012 23 paźŸdziernika Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
122/2012 23 paźŸdziernika Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
121/2012 19 paźŸdziernika Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
120/2012 16 paŸździernika Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi Zawarcie porozumienia ze zwišzkami zawodowymi
119/2012 16 paŸździernika Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
118/2012 16 paŸździernika Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
117/2012 15 paŸździernika Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
116/2012 4 paŸździernika Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
115/2012 4 paźŸdziernika Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
114/2012 3 paŸździernika Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
113/2012 2 paźŸdziernika Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
112/2012 28 wrześœnia Zmiana udziałów w BGŻ przez podmioty Grupy Rabobank Zmiana udziałów w BGŻ przez podmioty Grupy Rabobank
111/2012 26 wrześœnia Przekazanie związkom zawodowym informacji w sprawie redukcji zatrudnienia w Banku BGŻ S.A. Przekazanie zwišzkom zawodowym informacji w sprawie redukcji zatrudnienia w Banku BGŻ S.A.
110/2012 18 wrześœnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
109/2012 17 wrześœnia Jednolity tekst Statutu Banku Jednolity tekst Statutu Banku
108/2012 17 wrześœnia Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Banku BGŻ S.A. Rejestracja przez sšd podwyższenia kapitału zakładowego Banku BGŻ S.A.
107/2012 10 wrzeœśnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
106/2012 6 wrześœnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
105/2012 5 wrześœnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
104/2012 5 wrześœnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
103/2012 30 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
102/2012 30 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
101/2012 29 sierpnia Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BGŻ S.A. 28 sierpnia 2012 r. Wykaz Akcjonariuszy posiadajšcych co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BGŻ S.A. 28 sierpnia 2012 r.
100/2012 29 sierpnia Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 28 sierpnia 2012 r. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 28 sierpnia 2012 r.
99/2012 29 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
98/2012 28 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
97/2012 27 sierpnia Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BGŻ Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BGŻ
96/2012 24 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
95/2012 22 sierpnia Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BGŻ Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BGŻ
94/2012 21 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
93/2012 21 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A
92/2012 14 sierpnia Przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów przez Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. i Rabobank International Holding B.V. Przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów przez Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. i Rabobank International Holding B.V.
91/2012 14 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
90/2012 13 sierpnia Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BGŻ Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BGŻ
89/2012 13 sierpnia Zawiadomienie Ministra Skarbu Państwa o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów BGŻ S.A. Zawiadomienie Ministra Skarbu Państwa o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów BGŻ S.A.
88/2012 10 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
87/2012 8 sierpnia Zawiadomienie o zbyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkami Rady Nadzorczej BGŻ S.A. Zawiadomienie o zbyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powišzany z członkami Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
86/2012 7 sierpnia Zawiadomienie o zbyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkami Rady Nadzorczej BGŻ S.A. Zawiadomienie o zbyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powišzany z członkami Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
85/2012 6 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
84/2012 2 sierpnia Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnoœciowej Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał Ogłoszenie Zarzšdu Banku Gospodarki Żywnoœciowej Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
83/2012 1 sierpnia Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkami Rady Nadzorczej BGŻ S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powišzany z członkami Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
82/2012 24 lipca Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powišzany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
81/2012 23 lipca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
80/2012 23 lipca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
79/2012 17 lipca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
78/2012 13 lipca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Uzgodnienie planu połšczenia Banku Gospodarki Żywnoœciowej S.A. oraz Rabobank Polska S.A.
77/2012 13 lipca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
76/2012 9 lipca Zawarcie znaczącej umowy z klientem przez BGŻ S.A. Zawarcie znaczšcej umowy z klientem przez BGŻ S.A.
75/2012 4 lipca Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powišzany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
74/2012 4 lipca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
73/2012 4 lipca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
72/2012 3 lipca Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powišzany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
71/2012 2 lipca Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powišzany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
70/2012 29 czerwca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
69/2012 27 czerwca Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BGŻ S.A. 25 czerwca 2012 r. Wykaz Akcjonariuszy posiadajšcych co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BGŻ S.A. 25 czerwca 2012 r.
68/2012 27 czerwca Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powišzany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
67/2012 26 czerwca Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 25 czerwca 2012 r. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 25 czerwca 2012 r.
66/2012 25 czerwca Powołanie członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnośœciowej S.A. Powołanie członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnoœciowej S.A.
65/2012 25 czerwca Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powišzany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
64/2012 22 czerwca Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powišzany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
63/2012 22 czerwca Powołanie Zarządu Banku na nową kadencję Powołanie Zarządu Banku na nową kadencję
62/2012 19 czerwca Zmiana ratingu Banku przez agencję Moody’s w następstwie zmiany ratingu dla większoœściowego akcjonariusza Zmiana ratingu Banku przez agencję Moody’s w następstwie zmiany ratingu dla większoœciowego akcjonariusza
61/2012 19 czerwca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
60/2012 13 czerwca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
59/2012 6 czerwca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
58/2012 4 czerwca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
57/2012 4 czerwca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
56/2012 28 maja Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
55/2012 28 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
54/2012 25 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
53/2012 24 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
52/2012 18 maja Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
51/2012 15 maja Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
50/2012 11 maja Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
49/2012 10 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
48/2012 4 maja Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
47/2012 26 kwietnia Stanowisko Zarządu Banku w sprawie ogłoszonego 11 kwietnia 2012 wezwania na sprzedaż akcji BGŻ Stanowisko Zarządu Banku w sprawie ogłoszonego 11 kwietnia 2012 wezwania na sprzedaż akcji BGŻ
46/2012 25 kwietnia Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BGŻ Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BGŻ
45/2012 20 kwietnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
44/2012 20 kwietnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
43/2012 18 kwietnia Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej BGŻ S.A.
42/2012 18 kwietnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
41/2012 16 kwietnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
40/2012 16 kwietnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
39/2012 13 kwietnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
38/2012 13 kwietnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
37/2012 6 kwietnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
36/2012 5 kwietnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
35/2012 4 kwietnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
34/2012 4 kwietnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
33/2012 30 marca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
32/2012 30 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
31/2012 27 marca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
30/2012 27 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
29/2012 12 marca Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez BGŻ S.A. w 2011 r. Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez BGŻ S.A. w 2011 r.
28/2012 9 marca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
27/2012 9 marca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
26/2012 7 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
25/2012 5 marca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
24/2012 2 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
23/2012 1 marca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
22/2012 28 lutego Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
21/2012 27 lutego Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
20/2012 27 lutego Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
19/2012 23 lutego Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
18/2012 22 lutego Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
17/2012 22 lutego Przegląd ocen ratingowych BGŻ S.A. przez agencję Moody’s . Przegląd ocen ratingowych BGŻ S.A. przez agencję Moody’s .
16/2012 20 lutego Podsumowanie kosztów oferty publicznej – uzupełnienie raportu bieżącego 8/2011 z 3 czerwca 2011 r. Podsumowanie kosztów oferty publicznej – uzupełnienie raportu bieżącego 8/2011 z 3 czerwca 2011 r.
15/2012 20 lutego Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
14/2012 14 lutego Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych BGŻ przesłane przez osobę zobowiązaną Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych BGŻ przesłane przez osobę zobowiązaną
13/2012 10 lutego Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
12/2012 10 lutego Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
11/2012 3 lutego Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
10/2012 31 stycznia Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2012 Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2012
9/2012 27 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
8/2012 20 stycznia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
7/2012 19 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
6/2012 17 stycznia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
5/2012 13 stycznia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
4/2012 13 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
3/2012 12 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
2/2012 3 stycznia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
1/2012 3 stycznia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
2011
Nr raportu Data raportu Tytuł raportu
70/2011 27 grudnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
69/2011 19 grudnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
68/2011 14 grudnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
67/2011 13 grudnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
66/2011 7 grudnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
65/2011 30 listopada Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
64/2011 30 listopada Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
63/2011 28 listopada Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
62/2011 24 listopada Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
61/2011 18 listopada Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
60/2011 16 listopada Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
59/2011 10 listopada Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
58/2011 10 listopada Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
57/2011 3 listopada Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
56/2011 19 października Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
55/2011 19 października Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
54/2011 14 października Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
53/2011 13 października Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
52/2011 12 października Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
51/2011 12 października Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
50/2011 7 października Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
49/2011 5 października Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2011 r. Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2011 r.
48/2011 16 września Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
47/2011 16 września Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
46/2011 1 września Powołanie członka Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Powołanie członka Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
45/2011 31 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
44/2011 15 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
43/2011 19 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
42/2011 19 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
41/2011 17 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
40/2011 10 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
39/2011 10 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
38/2011 5 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
37/2011 5 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
36/2011 3 sierpnia Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
35/2011 3 sierpnia Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
34/2011 29 lipca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
33/2011 29 lipca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
32/2011 27 lipca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
31/2011 27 lipca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
30/2011 27 lipca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
29/2011 22 lipca Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BGŻ S.A. Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BGŻ S.A.
28/2011 21 lipca Powołanie osób nadzorujących Powołanie osób nadzorujących
27/2011 21 lipca Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 21 lipca 2011 r. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 21 lipca 2011 r.
26/2011 21 lipca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
25/2011 12 lipca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
24/2011 11 lipca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
23/2011 8 lipca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
22/2011 8 lipca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
21/2011 30 czerwca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
20/2011 30 czerwca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
19/2011 30 czerwca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
18/2011 30 czerwca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
17/2011 30 czerwca Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2011 Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2011
16/2011 30 czerwca Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
15/2011 28 czerwca Zakończenie stabilizacji w związku pierwszą ofertą akcji Banku BGŻ S.A. Zakończenie stabilizacji w związku pierwszą ofertą akcji Banku BGŻ S.A.
14/2011 20 czerwca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
13/2011 17 czerwca Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
12/2011 16 czerwca Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
11/2011 15 czerwca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
10/2011 13 czerwca Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.
9/2011 13 czerwca Zarejestrowanie zmian Statutu Banku BGŻ S.A. Zarejestrowanie zmian Statutu Banku BGŻ S.A.
8/2011 3 czerwca Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji Banku BGŻ S.A. serii A i D Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji Banku BGŻ S.A. serii A i D
7/2011 2 czerwca Zmiana ratingu Banku przez agencję Moody’s w następstwie częściowego zbycia akcji przez Skarb Państwa Zmiana ratingu Banku przez agencję Moody’s w następstwie częściowego zbycia akcji przez Skarb Państwa
6/2011 1 czerwca Zmiana stanu posiadania akcji przez Ministerstwo Skarbu Państwa Zmiana stanu posiadania akcji przez Ministerstwo Skarbu Państwa
5/2011 30 maja Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BGŻ Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BGŻ
4/2011 26 maja Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW
3/2011 26 maja Asymilacja i rejestracja akcji w KDPW Asymilacja i rejestracja akcji w KDPW
CG 1/2011 26 maja Informacja w sprawie niestosowania przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. wybranych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Informacja w sprawie niestosowania przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. wybranych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
2/2011 25 maja Dopuszczenie do obrotu akcji Banku BGŻ i rejestracja w KDPW Dopuszczenie do obrotu akcji Banku BGŻ i rejestracja w KDPW
1/2011 25 maja Przystąpienie do systemu ESPI Przystąpienie do systemu ESPI

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand