Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 
2014
Okres Raport
Roczne
 
Prezentacja wyników za 2014 r.
 
Skonsolidowane dane finansowe - 2014 (xls)
 

Skonsolidowane

 
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok
 
Pismo Prezesa Zarządu
 
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za 2014 rok
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014
 

Jednostkowe

 
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 rok
 
Pismo Prezesa Zarządu
 
Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za 2014 rok
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska SA w roku 2014
Za III kwartał
 
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku
 
Skonsolidowane dane finansowe - III kwartał 2014 (xls)
 
Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA - Prezentacja wyników za Q3 2014 r.
Półroczne
 
Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA - Prezentacja wyników za H1 2014 r.
 
Skonsolidowane dane finansowe - II kwartał 2014 (xls)
 

Skonsolidowane

 
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2014 roku
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA w I półroczu 2014 roku
 
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA
 

Jednostkowe

 
Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2014 roku
 
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska SA
Za I kwartał
 
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za pierwszy kwartał 2014 roku
2013
Okres Raport
Roczne

Skonsolidowane

 
Pismo Prezesa Zarządu
 
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2013
 
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok
 
Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok

Jednostkowe

 
Pismo Prezesa Zarządu
 
Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska SA w roku 2013
 
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok
 
Raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok
Za III kwartał
 
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2013 roku
 
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA
Półroczne

Skonsolidowane

 
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2013 roku
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA w I półroczu 2013 roku
 
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA

Jednostkowe

 
Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2013 roku
 
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska SA
Za I kwartał
 
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za I kwartał 2013 roku
 
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA
2012
Okres Raport
Roczne

Skonsolidowane

 
Pismo Prezesa Zarządu
 
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za 2012 rok
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012
 
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok
 
Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok

Jednostkowe

 
Pismo Prezesa Zarządu
 
Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za 2012 rok
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska SA w roku 2012
 
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2012 rok
 
Raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2012 rok
Za III kwartał
 
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2012 roku
Półroczne

Skonsolidowane

 
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2012 roku
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA w I półroczu 2012 roku
 
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA

Jednostkowe

 
Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2012 roku
 
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska SA
Za I kwartał
 
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za I kwartał 2012 roku
2011
Okres Raport
Roczne
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za rok 2011
 

Skonsolidowane

 
List Prezesa Zarządu
 
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za 2011 rok
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za 2011 rok
 
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 
Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 

Jednostkowe

 
List Prezesa Zarządu
 
Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za 2011 rok
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska SA za 2011 rok
 
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
 
Raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
Za III kwartał
 
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za III kwartał 2011 roku
Półroczne  

Skonsolidowane

 
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA w I półroczu 2011 roku
 
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA
 

Jednostkowe

 
Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku
 
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska SA
Za I kwartał
 
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za I kwartał 2011 roku
2010
Okres Raport
Roczne
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za rok 2010
 

Skonsolidowane

 
List Prezesa Zarządu
 
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna za 2010 rok
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Fortis Bank Polska SA za 2010 rok
 
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA w 2010 roku
 
Struktura organizacyjna Fortis Bank Polska SA
 
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
 
Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego Sprawozdania finansowego
 

Jednostkowe

 
List Prezesa Zarządu
 
Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna za 2010 rok
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA za 2010 rok
 
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA w 2010 roku
 
Struktura organizacyjna Fortis Bank Polska SA
 
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
 
Raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
Za III kwartał
 
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za III kwartał 2010 roku
Półroczne  

Skonsolidowane

 
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA
 
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2010 roku
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za pierwszą połowę 2010 roku
 
Załącznik do Sprawozdania Zarządu - Struktura organizacyjna na 01.07.2010
 

Jednostkowe

 
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Fortis Bank Polska SA
 
Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Fortis Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2010 roku
Za I kwartał
 
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 2010 roku
2009
Okres Raport
Roczne
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA za rok 2009
 
Raport roczny 2009 – broszura w jęz. polskim
 
Raport roczny 2009 – broszura w jęz. angielskim
 

Jednostkowe

 
List Prezesa Zarządu
 
Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna za 2009 rok
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Fortis Bank Polska SA za 2009 rok
 
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA w 2009 roku
 
Struktura organizacyjna Fortis Bank Polska SA
 
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
 
Raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
 

Skonsolidowane

 
List Prezesa Zarządu
 
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna za 2009 rok
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA za 2009 rok
 
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA w 2009 roku
 
Struktura organizacyjna Fortis Bank Polska SA
 
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
 
Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Za III kwartał
 
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za III kwartał 2009 roku
Półroczne  

Skonsolidowane

 
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA
 
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2009 roku
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za pierwszą połowę 2009 roku
 
Załącznik do Sprawozdania Zarządu - Struktura organizacyjna na 30.06.2009
 

Jednostkowe

 
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Fortis Bank Polska SA
 
Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Fortis Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2009 roku
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA za pierwszą połowę 2009 roku
 
Załącznik do Sprawozdania Zarządu - Struktura organizacyjna na 30.06.2009
Za I kwartał
 
Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 2009 roku
 
Wyniki Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 2009 roku
2008
Okres Raport
Roczne
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA za rok 2008
 

Skonsolidowane

 
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
 
Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego Sprawozdania finansowego
 
List Prezesa Zarządu
 
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna za 2008 rok
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Fortis Bank Polska SA za 2008 rok
 
Struktura organizacyjna Fortis Bank Polska SA
 
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA w 2008 roku
 

Jednostkowe

 
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
 
Raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
 
List Prezesa Zarządu
 
Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna za 2008 rok
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA za 2008 rok
 
Struktura organizacyjna Fortis Bank Polska SA
 
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA w 2008 roku
Za IV kwartał
 
Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za IV kwartały 2008 roku
Za III kwartał
 
Raport kwartalny za III kwartał 2008
Półroczne
 
Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Fortis Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2008 roku
 
Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2008 roku
 
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Fortis Bank Polska SA
 
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Fortis Bank Polska SA
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Fortis Bank Polska SA za pierwszą połowę 2008 roku
 
Załącznik do Sprawozdania Zarządu
Za II kwartał
 
Raport kwartalny za II kwartał 2008
Za I kwartał
 
Raport kwartalny za I kwartał 2008
2007
Okres Raport
Roczne
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA za rok 2007
 
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta
 
List Prezesa Zarządu
 
Roczne Sprawozdanie Finansowe Fortis Bank Polska SA za 2007 rok zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA za 2007 rok
 
Struktura organizacyjna Fortis Bank Polska SA na 1 stycznia 2008
 
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA w 2007 roku
Za IV kwartał
 
Raport kwartalny za IV kwartał 2007
Za III kwartał
 
Raport kwartalny za III kwartał 2007
Półroczne
 
Raport półroczny 2007
 
Sprawozdanie Zarządu 2007
 
Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego 2007 sprawozdania finansowego Fortis Bank Polska SA
 
Załącznik do Sprawozdania Zarządu
Za II kwartał
 
Raport kwartalny za II kwartał 2007
Za I kwartał
 
Raport kwartalny za I kwartał 2007
2006
Okres Raport
Roczne
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA za rok 2006
 
Opinia biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego
 
List Prezesa Zarządu
 
Oświadczenia Zarządu
 
Wprowadzenie
 
SAB-R 2006
 
Dodatkowe Noty Objaśniające
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku 2006
 
Struktura organizacyjna Fortis Bank Polska SA
 
Raport uzupełniający opinie z badania Sprawozdania finansowego
Za IV kwartał
 
Formularz SAB-Q IV/2006
 
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za IV kwartał 2006 roku

(zgodnie z §91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

 
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za IV kwartał 2006 roku

(zgodnie z §91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Za III kwartał
 
Formularz SAB-Q III/2006
 
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

(zgodnie z §91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

 
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

(zgodnie z §91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Półroczne
 
Raport audytora
 
Oświadczenia
 
Wprowadzenie
 
SAB-P2006
 
Dodatkowe noty objaśniające
 
Sprawozdanie Zarządu 2006
 
Załącznik do Sprawozdania Zarządu
Za II kwartał
 
Formularz SAB-Q II/2006
 
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2006 roku

(zgodnie z §91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

 
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2006 roku

(zgodnie z §91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Za I kwartał
 
Formularz SAB-Q I/2006
 
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za I kwartał 2006 roku

(zgodnie z §91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

 
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za I kwartał 2006 roku

(zgodnie z §91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

2005
Okres Raport
Roczne
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA za rok 2005
 
Oświadczenia Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania i biegłego rewidenta
 
List Prezesa Zarządu
 
Wprowadzenie
 
Wyniki finansowe (SAB-R)
 
Wyniki finansowe - cd. (SAB-R)
 
Nota 10
 
Nota 11c
 
Nota 14b
 
Dodatkowe noty objaśniające
 
Sprawozdanie Zarządu
 
Struktura organizacyjna 31.12.2005
 
Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania
 
Raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania
Za IV kwartał
 
Formularz SAB-Q IV/2005
 
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za IV kwartał 2005 roku

(zgodnie z §91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

 
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za IV kwartał 2005 roku

(zgodnie z §91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Za III kwartał
 
Formularz SAB-Q III/2005
 
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2005 roku

(zgodnie z §91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

 
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2005 roku

(zgodnie z §91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Półroczne
 
Raport audytora
 
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania
 
Oświadczenie Zarządu w sprawie biegłego rewidenta
 
Wprowadzenie
 
Bilans
 
Rachunek zysków i strat. Zestawienie zmian w kapitale własnym. Rachunek przepływów pieniężnych. Noty objaśniające
 
Nota 7A,B - Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych
 
Nota 8C - Udziały lub akcje w innych jednostkach
 
Nota 11B - Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych
 
Dodatkowe noty objaśniające
 
Sprawozdanie Zarządu
 
Struktura organizacyjna 30.06.2005 r.
Za II kwartał
 
Formularz SAB-Q II/2005
 
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2005 roku

(zgodnie z §98 ust.3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 - Dz.U.Nr49,poz.463)

 
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2005 roku

(zgodnie z §98 ust.3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 - Dz.U.Nr49,poz.463)

Za I kwartał
 
Formularz SAB-Q I/2005
 
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za I kwartał 2005 roku

(zgodnie z §98 ust.3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 - Dz.U.Nr49,poz.463)

 
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za I kwartał 2005 roku

(zgodnie z §98 ust.3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 - Dz.U.Nr49,poz.463)

2004
Okres Raport
Roczne
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA za rok 2004
 
List Prezesa Zarządu
 
Wprowadzenie
 
Wyniki finansowe (SAB-R)
 
Dodatkowe noty objaśniające
 
Sprawozdanie Zarządu
 
Struktura organizacyjna 31.12.2004
 
Opinia i Raport Biegłego Rewidenta
Za IV kwartał
 
Formularz SAB-Q IV/2004
 
Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za IV kwartał 2004 roku
Za III kwartał
 
Formularz SAB-Q III/2004
 
Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku
Półroczne
 
Strona tytułowa
 
Raport niezależnego biegłego rewidenta
 
Wprowadzenie
 
Wyniki finansowe (SAB-P)
 
Dodatkowe noty objaśniające
 
Sprawozdanie Zarządu
 
Struktura organizacyjna 30.06.2004 r.
Za II kwartał
 
Formularz SAB-Q II/2004
 
Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Banku Polska SA za II kwartał 2004 roku
Za I kwartał
 
Formularz SAB-Q I/2004
 
Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Banku Polska SA za I kwartał 2004 roku
2003
Okres Raport
Roczne
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA za rok 2003
 
Strona tytułowa
 
List Prezesa Zarządu
 
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
 
Raport niezależnego biegłego rewidenta
 
Wprowadzenie
 
Bilans
 
Rachunek zysków i strat. Zestawienie zmian w kapitale własnym. Rachunek przepływów pieniężnych. Noty objaśniające
 
Dodatkowe noty objaśniające
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2003
 
Struktura organizacyjna
 
Dobre praktyki w spółkach publicznych
Za IV kwartał
 
Formularz SAB-Q IV/2003
 
Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za IV kwartał 2003 roku
Za III kwartał
 
Formularz SAB-Q III/2003
 
Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2003 roku
Półroczne
 
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
 
Półroczne sprawozdanie finansowe
 
Dodatkowe noty objaśniające
 
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
Za II kwartał
 
Formularz SAB-Q II/2003
 
Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Banku Polska SA za II kwartał 2003 roku
Za I kwartał
 
Formularz SAB-Q I/2003
 
Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Banku Polska SA za I kwartał 2003 roku
2002
Okres Raport
Roczne
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA za rok 2002
 
Strona tytułowa
 
List Prezesa Zarządu
 
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
 
Raport niezależnego biegłego rewidenta
 
Wprowadzenie
 
Bilans
 
Rachunek zysków i strat. Zestawienie zmian w kapitale własnym. Rachunek przepływów pieniężnych. Noty objaśniające
 
Dodatkowe noty objaśniające
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2002
 
Struktura organizacyjna
Za IV kwartał
 
Formularz SAB-Q IV/2002
 
Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za IV kwartał 2002 roku
Za III kwartał
 
Formularz SAB-Q III/2002
 
Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2002 roku
Półroczne
 
Raport półroczny Fortis Banku Polska SA 2002
Za II kwartał
 
Formularz SAB-Q II/2002
 
Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Banku Polska SA za II kwartał 2002 roku
Za I kwartał
 
Formularz SAB-Q I/2002
 
Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Banku Polska SA za I kwartał 2002 roku
2001
Okres Raport
Roczne
 
Sprawozdanie Zarządu 2001 Fortis Bank Polska SA
 
Sprawozdanie finansowe 2001 Fortis Bank Polska SA
 
Raport Roczny Fortis Banku Polska SA 2001
Za IV kwartał
 
Formularz SAB-Q IV/2001
 
Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za IV kwartał 2001 roku
Za III kwartał
 
Formularz SAB-Q III/2001
 
Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2001 roku
Półroczne
 
Raport półroczny Fortis Banku Polska SA 2001
Za II kwartał
 
Formularz SAB-Q II/2001
 
Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Banku Polska SA za II kwartał 2001 roku
Za I kwartał
 
Formularz SAB-Q I/2001
 
Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Banku Polska SA za I kwartał 2001 roku
2000
Okres Raport
Roczne
 
Raport Roczny Fortis Banku Polska SA 2000
Za IV kwartał
 
Formularz SAB-Q IV/2000
 
Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za IV kwartał 2000 roku
Za III kwartał
 
Formularz SAB-Q III/2000
 
Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Banku Polska SA (do 03.07.2000 Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA) za III kwartał 2000 roku
Półroczne
 
Raport półroczny Fortis Banku Polska SA 2000
Za II kwartał
 
Formularz SAB-Q II/2000
 
Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Banku Polska SA (do 03.07.2000 Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA) za II kwartał 2000 roku
Za I kwartał
 
Formularz SAB-Q I/2000
 
Komentarz do raportu kwartalnego Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. za I kwartał 2000 roku
1999
Okres Raport
Roczne
 
Okładka
 
Strona tytułowa
 
Część I
 
Struktura organizacyjna
 
Część II
 
Część III
 
Okładka - tył
Za IV kwartał
 
Formularz SAB-Q IV/1999
 
Komentarz do raportu kwartalnego Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. za IV kwartał 1999 roku
Za III kwartał
 
Formularz SAB-Q III/1999
 
Komentarz do raportu kwartalnego Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. za III kwartał 1999 roku
Półroczne
 
Raport półroczny Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku 1999
Za II kwartał
 
Formularz SAB-Q II/1999
 
Komentarz do raportu kwartalnego Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. za II kwartał 1999 roku
Za I kwartał
 
Formularz SAB-Q I/1999
 
Komentarz do raportu kwartalnego Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. za I kwartał 1999 roku
1998
Okres Raport
Roczne
 
Raport Roczny Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku 1998
Półroczne
 
Raport półroczny Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku 1998
1997
Okres Raport
Roczne
 
Raport Roczny Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku 1997
1996
Okres Raport
Roczne
 
Raport Roczny Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku 1996
Półroczne
 
Raport półroczny Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku 1996

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand