Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
Pakiet ubezpieczeń (Cardif) do kredytu odnawialnego w koncie

Zawsze bezpiecznie

Kontakt z Doradcą
Dostępność
Oddziały

Komu dedykowany jest Pakiet Ubezpieczeniowy?

W ramach oferty przeznaczonej dla Posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo – Rozliczeniowych, pozyskujących kredyt odnawialny w koncie, proponujemy odpowiednio dobrane ubezpieczenie, dające naszym klientom bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 

Co obejmuje Pakiet ubezpieczeń – kredyt odnawialny w koncie?

Oferowany Pakiet Ubezpieczeniowy zapewnia ochronę w przypadku zgonu ubezpieczonego, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz w zależności od aktualnego źródła dochodu ubezpieczonego:

  • Czasowej niezdolności do pracy – w przypadku gdy, ubezpieczony uzyskuje dochód z tytułu umowy o pracę zawartej na czas określony, przy czym równy lub dłuższy niż dany okres ubezpieczenia lub uzyskuje dochód z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, albo
  • Utraty pracy – w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje dochód z tytułu umowy o pracę zawartych na czas nieokreślony, albo
  • Pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku – w przypadku gdy Ubezpieczony nie podlega ochronie z tytułu czasowej niezdolności do pracy lub z tytułu utraty pracy

W przypadku powstania zadłużenia nasi Klienci nie muszą martwić się ryzykiem związanym z nieprzewidzianymi okolicznościami, które mogą pojawić się podczas spłaty kredytu. Klienci ubezpieczając swoje życie, zabezpieczają jednocześnie swoją rodzinę przed koniecznością dokonywania dalszej spłaty kredytu w przypadku zaistnienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem. 

Nasz cel to bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów oraz ich najbliższych.

Przydatne informacje

Ubezpieczenia do kredytu odnawialnego w koncie oferujemy we współpracy z:

  • Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA
  • Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce

BNP Paribas Bank Polska S.A. na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017, poz. 2486) („Ustawa”) informuje, że:

  • jest agentem ubezpieczeniowym, wykonującym działalność agencyjną.

Jak zgłosić zdarzenie?

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami możesz składać bezpośrednio w siedzibie Cardif, listownie lub online https://cardif.pl/zglos-zdarzenie, a także za naszym pośrednictwem.

Dokumenty do pobrania

Szczegóły o ubezpieczeniu w warunkach ubezpieczenia dla Klientów:

 
Ogólne warunki ubezpieczenia, Karta produktu, Dokument zawierający informację o produkcie ubezpieczeniowym, Informacje o Agencie
 
Pełnomocnictwo Agenta Cardiff ARD
 
Pełnomocnictwo Agenta TUnŻ Cardiff 

 

Masz pytania dotyczące ubezpieczenia?

Zadzwoń do nas

801 321 123

+48 22 134 00 00

Opłata za połączenie według cennika operatora

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział